עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון זיקת הנאה מכוח שנים, דיני קנין, מקרקעין, נדל"ן, התיישנות
סמינריון זיקת הנאה מכוח שנים, דיני קנין, מקרקעין, נדל"ן, התיישנות (589)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני עבודה - הזכות הקנינית של המעביד למול חוקי המגן של העובד
סמינריון דיני עבודה - הזכות הקנינית של המעביד למול חוקי המגן של העובד (585)
‏450.00 ₪ |
סמינריון דיני פטנטים - הגנה על פטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל
סמינריון דיני פטנטים - הגנה על פטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל (584)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פרשנות "שווי הוגן", הצעת רכש מלאה,רכישה כפויה של מניות,בעלי מניות מיעוט,רכש בעלי שליטה, סעיף 338 לחוק החברות
סמינריון פרשנות "שווי הוגן", הצעת רכש מלאה,רכישה כפויה של מניות,בעלי מניות מיעוט,רכש בעלי שליטה, סעיף 338 לחוק החברות (583)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חובת גילוי שיעור הריבית לצרכן בעידן כרטיסי אשראי
סמינריון חובת גילוי שיעור הריבית לצרכן בעידן כרטיסי אשראי (582)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכויות יוצרים דמויות וירטואליות, דמויות בדיוניות אינטרנט
סמינריון זכויות יוצרים דמויות וירטואליות, דמויות בדיוניות אינטרנט (579)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מעון לגברים אלימים נגד נשים מוכות "בית נועם"
עבודה אקדמית מעון לגברים אלימים נגד נשים מוכות "בית נועם" (578)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מישכון שטרות
סמינריון מישכון שטרות (577)
‏550.00 ₪ |
סמינריון זמן ביצוע  העבירה - החלת המשפט הפלילי
סמינריון זמן ביצוע העבירה - החלת המשפט הפלילי (576)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדיניות מס למען רווחת תושבי ישראל– אלטרנטיבות רצויות
סמינריון מדיניות מס למען רווחת תושבי ישראל– אלטרנטיבות רצויות (571)
‏290.00 ₪ |
עבודת סיכום ערביי ישראל, יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים, מדיניות ייחודית כלפי מגזר הערבים הישראלים
עבודת סיכום ערביי ישראל, יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים, מדיניות ייחודית כלפי מגזר הערבים הישראלים (569)
‏270.00 ₪ |
סמינריון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות, חסמים, יישום רשויות מקומיות, ראיונות
סמינריון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות, חסמים, יישום רשויות מקומיות, ראיונות (567)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פסילת רשימות המתמודדות לכנסת, סעיף 7א, חוק הלאום, בן-גביר, בן-ארי, כסיף, כהנא
סמינריון פסילת רשימות המתמודדות לכנסת, סעיף 7א, חוק הלאום, בן-גביר, בן-ארי, כסיף, כהנא (524)
‏290.00 ₪ |
סמינריון גט, הסיבות לגירושין בישראל, מחקר כמותני, שאלונים, הסיבות והשלבים בגירושין
סמינריון גט, הסיבות לגירושין בישראל, מחקר כמותני, שאלונים, הסיבות והשלבים בגירושין (514)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מוסר ועסקים מעקב אחר עובדים, תחליפי מוסר, ריסון חיצוני, פרטיות העובד, הגנת הפרטיות
עבודה אקדמית מוסר ועסקים מעקב אחר עובדים, תחליפי מוסר, ריסון חיצוני, פרטיות העובד, הגנת הפרטיות (461)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפסקת הריון בראי החקיקה והפסיקה, הפסקת הריון
סמינריון הפסקת הריון בראי החקיקה והפסיקה, הפסקת הריון (454)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מס תשומות
סמינריון מס תשומות (453)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסוי אופציות לעובדים
סמינריון מיסוי אופציות לעובדים (452)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי (451)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נרטיבים ספרותיים בפסיקה בפסקי דין בנושא רצח על רקע של כבוד המשפחה
סמינריון נרטיבים ספרותיים בפסיקה בפסקי דין בנושא רצח על רקע של כבוד המשפחה (450)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגנה על קניין רוחני באינטרנט
סמינריון הגנה על קניין רוחני באינטרנט (449)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פגיעה בפרטיות תוך ניצול מידע הנאגר ברשתות חברתיות מקוונות, סייבר ממשלתי, טירגוט, פילוח גולשים עוינים, מעקב שלטוני ברשתות חברתיות (448)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ייעוץ משפטי לא רשמי, אחריות עורך דין בגין עצה לא רשמית, שיחת חולין, ייעוץ באינטרנט, עצה בתקשורת, שיחת סלון, אתיקה של עורכי דין
סמינריון ייעוץ משפטי לא רשמי, אחריות עורך דין בגין עצה לא רשמית, שיחת חולין, ייעוץ באינטרנט, עצה בתקשורת, שיחת סלון, אתיקה של עורכי דין (447)
‏290.00 ₪ |
Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב
Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב (446)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים
סמינריון נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים (445)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית דיני  ניירות ערך פרט מטעה,  הטעיה בעניין תשקיף, ני"ע
עבודה אקדמית דיני ניירות ערך פרט מטעה, הטעיה בעניין תשקיף, ני"ע (444)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיני ניירות ערך, מרמה בורסה, נירות ערך, תרמית בניירות ערך, מניפולציה נירות ערך, ני"ע, ספקולנטים
סמינריון דיני ניירות ערך, מרמה בורסה, נירות ערך, תרמית בניירות ערך, מניפולציה נירות ערך, ני"ע, ספקולנטים (443)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מזונות ושוויון בין המינים, יוקר תשלום מזונות הילדים על ידי האב–דין רצוי: חלוקה שוויונית
עבודה אקדמית מזונות ושוויון בין המינים, יוקר תשלום מזונות הילדים על ידי האב–דין רצוי: חלוקה שוויונית (442)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משכון כלי שיט כבטוחה לאשראי, מאפיינים והיבטים משפטיים
סמינריון משכון כלי שיט כבטוחה לאשראי, מאפיינים והיבטים משפטיים (441)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסים עקיפים וחוק המע"מ,  מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ
סמינריון מיסים עקיפים וחוק המע"מ, מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ (440)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מע"מ, שיעור 17 אחוז, מס ערך מוסף בישראל, משפט משווה, מעמ, מע"מ
עבודה אקדמית מע"מ, שיעור 17 אחוז, מס ערך מוסף בישראל, משפט משווה, מעמ, מע"מ (439)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חשבוניות מס
עבודה אקדמית חשבוניות מס (438)
‏270.00 ₪ |
סמינריון היקף החיוב במע"מ,  מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ
סמינריון היקף החיוב במע"מ, מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ (437)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיזוגים ורכישות, עסקאות מימון של עסקאות מיזוג תאגידים, מימון רכישת חברות ומיזוג
עבודה אקדמית מיזוגים ורכישות, עסקאות מימון של עסקאות מיזוג תאגידים, מימון רכישת חברות ומיזוג (436)
‏290.00 ₪ |
סמינריון קוקיז, עבירות מחשב, החדרת קוקיס, שימוש לא הוגן באמצעות מחשב, שתילת קבצי עוגיות
סמינריון קוקיז, עבירות מחשב, החדרת קוקיס, שימוש לא הוגן באמצעות מחשב, שתילת קבצי עוגיות (435)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית לא תעמוד על דם רעך, ההיבטים המשפטיים והחברתיים של הצלת נפשות, חוק השומרוני הטוב, חוק לא תעמוד על דם רעך
עבודה אקדמית לא תעמוד על דם רעך, ההיבטים המשפטיים והחברתיים של הצלת נפשות, חוק השומרוני הטוב, חוק לא תעמוד על דם רעך (434)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית כבד את אביך ואת אימך, כיבוד הורים, דיבר מתוך עשרת הדיברות, כבוד אב אם, משפט עברי
עבודה אקדמית כבד את אביך ואת אימך, כיבוד הורים, דיבר מתוך עשרת הדיברות, כבוד אב אם, משפט עברי (432)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חרדים לימודי ליבה- תקצוב מערכת החינוך החרדי, חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
סמינריון חרדים לימודי ליבה- תקצוב מערכת החינוך החרדי, חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (431)
‏290.00 ₪ |
סמינריון איזון בין חופש הביטוי לגזענות גבולות חופש הביטוי  בכל הקשור לכהני דת
סמינריון איזון בין חופש הביטוי לגזענות גבולות חופש הביטוי בכל הקשור לכהני דת (430)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חוק יסוד חופש העיסוק
סמינריון חוק יסוד חופש העיסוק (429)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עקרון תום הלב בראי העולם העסקי, תום לב חברות תאגידים
סמינריון עקרון תום הלב בראי העולם העסקי, תום לב חברות תאגידים (428)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תום לב והשפעתו על דרכי הפירוש וההשלמה, משפט משווה
סמינריון תום לב והשפעתו על דרכי הפירוש וההשלמה, משפט משווה (427)
‏290.00 ₪ |
כיצד נמצא החומר הביביליוגרפי, איך מוצאים המקורות (426)
‏99.00 ₪ |
סמינריון חובות אבודים לענייני מס הכנסה ומע"מ  בראי הפסיקה
סמינריון חובות אבודים לענייני מס הכנסה ומע"מ בראי הפסיקה (425)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכות השתיקה ,חשוד, דיני ראיות סדר דין, הודאה חופשית ומרצון
סמינריון זכות השתיקה ,חשוד, דיני ראיות סדר דין, הודאה חופשית ומרצון (424)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית זכויות הקורבן, זכויות נאשמים, קורבנות משפט פלילי, עונשין, ויקטימולוגיה
עבודה אקדמית זכויות הקורבן, זכויות נאשמים, קורבנות משפט פלילי, עונשין, ויקטימולוגיה (423)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הריסת בתים של מחבלים, היבטים מוסריים וחוקתיים
סמינריון הריסת בתים של מחבלים, היבטים מוסריים וחוקתיים (422)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חופש הביטוי, הזכות לחופש ביטוי במשפט בינלאומי ובמשפט הישראלי (421)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגנת הצידוק  בהקשר לטיפול רפואי ללא הסכמה  ובהקשר לסוגיות אחרות
סמינריון הגנת הצידוק בהקשר לטיפול רפואי ללא הסכמה ובהקשר לסוגיות אחרות (420)
‏290.00 ₪ |
עבודה על נשים מוכות שרצחו בני זוגם, הגנה עצמית של אישה מוכה, כרמלה בוחבוט וכד
עבודה על נשים מוכות שרצחו בני זוגם, הגנה עצמית של אישה מוכה, כרמלה בוחבוט וכד', היבטים משפטיים וחברתיים, ניתוח פמיניסטי, אלימות נגד נשים, פמיניזם, סימונה מורי, רצח בן זוג, פרשת אריקה פרישקין (419)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר