עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים (עבודה אקדמית מס. 445)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

סמינריון נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים?

תוכן עניינים

א. מבוא

שאלת המחקר
ב. נישואין בחו"ל של ישראלים יהודיים פיזית במדינות כמו קפריסין או באמצעות שליח (נישואי מקסיקו ופרגוואי)

ג. היזקקות לדין מקום עריכת הטקס

פסק-דין קליידמן

משפט בינלאומי
ד. הדין המקומי בישראל
ה. ניתוח הפסיקה
1
.  ניתוח דעות השופטים בפסק-דין סקורניק
2.  ניתוח פסק-דין הרשנהורן
3.  ניתוח פסקי-הדין פורר ושמואל
ו. סיכום

במסגרת עבודה זו, תידון השאלה: על-פי איזה דין יבדוק בית-משפט אזרחי בישראל תוקפם של נישואין אזרחיים, שנערכו בחו"ל 1 בין בני-זוג יהודים, בהיותם אזרחי המדינה? כלום יבדוק אותם על-פי הדין העברי? על-פי דין מקום עריכת הנישואין? או אולי על-פי דין אחר?

עד כמה שיישמע הדבר תמוה, טרם הוכרעה שאלה חשובה זו על-ידי בית-המשפט העליון. בבג"צ 51/80 כהן נ' בית-הדין הרבני 2 - בו היה מדובר בבני-זוג יהודים אזרחי המדינה ותושביה, שערכו נישואין אזרחיים בחו"ל ("נישואי מקסיקו") והתעוררה שאלת סמכות השיפוט בענייני הנישואין והגירושין שלהם - החליט נשיא בית-המשפט העליון (לנדוי) על הקמת הרכב מיוחד של שבעה שופטים(!), כדי להכריע, בין השאר, בשאלת תוקפם של נישואין אלה. בהסבירו את הטעמים להקמת הרכב יוצא-דופן זה, 3ציין הנשיא לנדוי, שהדבר נעשה משום שבית-המשפט העליון סבר, "שמתעוררות בעתירה זו בעיות חשובות ביחס ל'נישואי מקסיקו' וביחס לפסיקה קודמת של בית משפט זה, המצדיקות את הרחבת ההרכב." 4ברם, בדיעבד מוסיף הנשיא לנדוי, התברר, "שאין לפנינו בעיות השנויות במחלוקת בפסיקה, התובעות את פתרונן בעתירה זו, וגם שאלת תוקפם של 'נישואי מקסיקו' אינה טעונה הפעם הכרעה." 5
בשאלת תוקפם של נישואי-תערובת לא יורחב הדיון בעבודה זו. יצויין כי  בקשר לכך ייחד  פרופ' מנשה שאוה דיון מפורט בסדרת מאמרים,6 בה חולק הנושא לארבע סיטואציות7 ובהן נותחה עמדת הדין המקומי, הפסיקה והספרות.

ביבליוגרפיה לדוג':

מ' שאוה, הדין האישי בישראל  80, 128.

מ' זילברג, המעמד האישי בישראל 263-211;

פרופ' שאווה "הידועה בציבור כאשתו – הגדרתה מעמדה וזכויותיה"  סוגיות נבחרות בדיני אישות, משפחה וירושה

 (.ad 10th, London)  Law International Private, North .P.M & Cheshire .G.C

366-368.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה