עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב (עבודה אקדמית מס. 446)

‏290.00 ₪

33 עמ'

Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב?

תוכן עניינים

מבוא

1. מהי הלוואת נון ריקורס?

 2. תמחור הלוואת נון ריקורס

2.1 מודל לתמחור הסיכון

2.2 גילוי הערך הכלכלי

2.3 הצלחת העסקה  

3. דוגמאות לשימוש בהלוואת נון ריקורס בעסקאות שונות והבעייתיות הכרוכה בהן. 

3.1  רכישת נכסים בהלוואת Non Recourse

3.2  רכישת מניות בהלוואת Non Recourse

4. סכנת הנון ריקורס

5. הלוואת נון ריקורס- רגולציה והיבטים משפטיים

6. הלוואות נון ריקורס בפסיקה

7. הלוואת נון ריקורס בארה"ב לעומת ישראל 

 

הלוואה מסוג נון-ריקורס (ללא זכות חזרה ללווה) היא הלוואה בה הלווה משעבד נכס מסוים או מניות כנגד ההלוואה. במקרה של אי-החזר הלווה, כל שהמלווה יכול לעשות הוא לקחת את אותו נכס, אך אין באפשרותו לרדת לנכסיו האחרים של הלווה. בתחום של רכישת חברות והשקעות, גם כן מקובל סוג זה של הלוואה כשהמניות לעיתים קרובות משמשות כנכס המשועבד. לדוגמא: כאשר גורם מממן נותן הלוואה לחברה בעירבון מוגבל, הוא מתבסס על כושר ההחזר וייצור תזרים המזומנים הצפוי של הפעילות העסקית הכלולה באותה חברה. כאשר ניתנת הלוואה לצורך רכישת מניות שליטה בחברת מטרה, עולה השאלה, באיזו מידה נסמך כושר החזר ההלוואה, על ייצור תזרים המזומנים החזוי של הפירמה הנרכשת (שיועבר לידי הרוכשים באמצעות חלוקת דיבידנד, הפחתות הון או הלוואות פנימיות), או שיש מקורות אפשריים נוספים לפירעון ההלוואה. כאשר מוקמת לצורך רכישת חברת המטרה, חברת ביניים ריקה מתוכן (הנמצאת בבעלות מלאה של הרוכש האמיתי), פרט למניות חברת המטרה הנרכשת, מוגדרת העסקה בז'רגון עולם האשראי כעסקת "נון ריקורס", שמשמעותה כפי שציינתי קודם לכן, מבחינת נותן האשראי היא שהמקור היחיד שעשוי לשרת את פירעון האשראי, הוא ייצור המזומנים של חברת המטרה הנרכשת.

יש לציין שבכל שווקי ההון המודרניים מקובל מאוד השימוש באשראי כנ"ל, בעסקאות רבות בתחומים מגוונים. עם זאת, מודל נון הריקורס בשיעורי מינוף גבוהים מעצים את חוסר הסימטריות של תמונת הסיכוי-סיכון של נותן האשראי, אל מול רוכש הבעלות בנכסים או בחברות. ראייה תומכת לכך היא התמוטטות הבנקים למשכנתאות באירופה ובארה"ב אשר מימנו 90 ו-100 אחוז מהנכס בהלוואות נון ריקורס.  בארצנו הקטנה, הלוואות נון ריקורס הן מצרך נדיר ומאידך בישראל ייתכן ומפולת כזו אינה אפשרית מכיוון שלא רק שההלוואות הן בשיעור מינוף נמוך (50-70 אחוז) והן ריקורס (זכות גבייה מהגוף הלווה במקרה שהנכס המשועבד איננו מספיק לפירעון החוב) אלא שבחברות, הבנקים לוקחים תמיד ערבויות אישיות מהבעלים, למעט בחברות ציבוריות.  

בנוסף, הפופולאריות של הלוואות הנון-ריקורס גורמת לירידה מתמדת בהון העצמי הנדרש מהיזמים ולעלייה במחירי הנכסים ומומחים מזהירים כי משם הדרך לבועת נדל"ן אינה רחוקה.

בעבודה הנוכחית אסקור את מודל הנון ריקורס על מאפייניו והסיכונים הכרוכים בו ואתמקד בשאלה מדוע סוג האשראי הזה מקובל מאוד בשוקי הון מודרניים בייחוד בארה"ב, לעומת ישראל. 

ביבליוגרפיה לדוג':

"ר אפרת טולוקובסקי "סכנת הנון ריקורס, , גלובס, 

"למה נדל"ן בחו"ל מניב יותר?"  המכללה לעצמאות כלכלית, 

עמי צדיק, השלכות המשבר הפיננסי העולמי על שוק האשראי של ישראל ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

גילה בן שטרית, "הגנה על נוטלי המשכנתאות, אחריות המדינה לרשתות הבטחון", ירושלים, סיוון, תשס"ח, 

A Pavlov, S Wachter.  Robbing the Bank: Non-recourse Lending and Asset Prices The Journal of Real Estate Finance and Economics 147-160.

Black, Fischer and Myron Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה