עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עקרון תום הלב בראי העולם העסקי, תום לב חברות תאגידים (עבודה אקדמית מס. 428)

‏290.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 428
סמינריון עקרון תום הלב בראי העולם העסקי, תום לב חברות תאגידים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי עקרון תום הלב בראי העולם העסקי?

תוכן עניינים

מבוא

סוגי חוזים וחקיקה בדיני החוזים

הרחבת תום הלב במשפט הפרטי : החוקים העוסקים בסוגי חוזים ספציפיים

פרשנות בהקשר תום לב בניהול מו"מ

תום לב במשפט הישראלי

תום לב במשפט העברי

תחולת העקרון

פרשנות העקרון

גלישה של תום הלב לתחום החוזים המסחריים

תום לב במו"מ

התנהגות מקובלת

סוגים של נזקי הסתמכות

חובת תום הלב בענינים מסחריים

חובת הגילוי ביחסי בנק לקוח

תחום נוסף שהושפע מחובת תום הלב מצוי בדיני הנזיקין תחת עוולת "גזל סוד מסחרי".

השפעה של עקרון תום הלב על דיני המכרזים.

השפעת חובת תום-הלב על הקשרים מסחריים של דיני העבודה

האבחנה בין אופי הצדדים לחוזה

כיצד מבחינים בין הצעה מסחרית לבין הזמנה להציע הצעה מסחרית?

מבחן ראשון - גמירת דעת

תום לב במשא ומתן מסחרי- בדיני חיובים בכלל

קיום בתום-לב

האבחנה בין תאגיד לאדם פרטי

פס"ד פנידר נ' קסטרו

המשמעות הקונקרטית של חובת תום הלב

פס"ד בית יולס בע"מ נ' רביב משה

ניתוח פס"ד ספקטור נ' צרפתי

התרופות על הפרת חובת תום הלב

סעדים

פסיקה שסדקה את התפיסה לגבי הסעד רק בגין אינטרס ההסתמכות

חוזה מסחרי למראית עין – העדר תום לב

ביקורת על השימוש הנרחב בתום הלב במשפט הישראלי של פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

תיקון לסעיף 25 לחוק החוזים הכללי

ניתוח מאמר "מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים" (ליפשיץ ופינקלשטיין )

הדין והפסיקה לאחר ביטול הלכת אפרופים ותיקון החוק

פסיקות עדכניות :

פס"ד תא (שלום, י-ם) 12310-06 בני וצביקה בע"מ נ' עיריית ירושלים

ת"א (שלום, י-ם) 3656/09 עיריית מעלה אדומים נ' עזרא דואק ולין דואק מיום 18.12.11

תיק תא (י-ם) 44487-07-10‏ ‏ מינהל מקרקעי ישראל, מחוז ירושלים נ' יוסף כהן

פס"ד סהר בבית משפט המחוזי והעליון לאחר ביטול הלכת אפרופים

משפט משווה

משפט משווה לסינגפור

סיכום ודיעה אישית

ביבליוגרפיה

נושא העבודה הוא תו"ל בחוזים. בעיקר בנושאים מסחריים-עסקיים מובהקים. הכיוון שברצוני לדבר עליו מתמקד בכך שלדעתי במקום שבו תאגיד נמצא מול תאגיד, יש לצמצם את הדרישה לנהוג בתו"ל מוגבר הואיל ושני השחקני נמצאים במעמד שווה, מכירים היטב את כללי המשחק וכו'. הטענה - מרגע שקב' אנשים בחרה להתאגד בצורה של חברה בע"מ היא מסכימה להתמודד בעולם העסקי-כלכלי-מסחרי שבו כללים שונים מאשר חיי האדם הפרטי.
מצ"ב הרפרנט שמציג את הנושא בפירוט.

הסמינריון יתמקד בחוזים מסחריים אשר מסדירים התקשרויות בין חברות מאוגדות בלבד. המאפיינים העיקריים של חוזים מסחריים: שוויון כוחות, נגישות למידע, הכרה קרובה של חיי המסחר ושל "כללי המשחק העסקי".

הגישה שאציג נכונה עבור חוזים אלה בלבד הואיל והנחת היסוד היא שלמרות שראוי להפריד את החוזים הללו משאר החוזים, דיני החוזים מתייחסים לכל סוגי ההתקשרויות באופן דומה.

תום הלב הוא מושג שסתום במשפט הישראלי וככזה הפרשנות שלו הנה גמישה יחסית. נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרן ברק, הגדיר את תום הלב כמצב שבו "אדם לאדם - לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם". ניתן לראות בדרישה לתום לב כדרישה להתנהגות שאינה שלוחת רסן וחסרת כל עכבות מוסריות מחד, אך אינה התנהגות אלטרואיסטית וחסרת כל אינטרס עצמי מאידך. עמידה דווקנית על זכויות כאשר הנסיבות אינן מצדיקות זאת, תחבולות מסחריות מסוגים שונים, וצורות שונות של דרכים להשגת יתרון בלתי הוגן על הצד השני פורשו כמנוגדות לעיקרון תום הלב.

הדרישה לתום הלב בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים פורשה כדרישה לתום לב אובייקטיבי. לפיכך, טענתו של אדם שהוא האמין שהתנהגותו היא תקינה לא תהווה הגנה ובמידה ובחינה אובייקטיבית של ההתנהגות תקבע שהיא לא הייתה כזו.

הלכת אפרופים (שבוטלה למעשה) שינתה את שיטת פרשנות החוזים בישראל. עד לפסיקתה, משלה בכיפה שיטת הפרשנות הדו-שלבית: שיטה זו ביררה את כוונת הצדדים לחוזה על פי לשונו, ורק אם לא היה בה כדי להבהיר את כוונת הצדדים, באמצעות בחינת נסיבות כריתת החוזה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבריאלה שלו, אפי צמח "דין פירוש החוזה - על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים" קריית המשפט י 

רע"א המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ ואח', לא פורסם

יורם דנציגר וצביקה מצקין "האם שבו הצדדים להיות שליטי החוזה לאחר תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי)" משפט ועסקים ט"ו

 Florian Wagner-von Papp, European Contract Law: Are No Oral Modification Clauses Not Worth the Paper They are Written on? 63 Current Legal Problems 511 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה