עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חשבוניות מס (עבודה אקדמית מס. 438)

‏270.00 ₪

8 עמודים.

עבודה אקדמית חשבוניות מס

החובה להוציא חשבונית עסקה, להבדיל מחשבונית מס, מוטלת על עוסק, אפילו אם העסקה פטורה ממס.[1] חשבונית מס רשאי להוציא רק עוסק מורשה,[2] והוא חייב לעשות כן על פי דרישת הקונה.[3] בתיקון מספר 6 הוספה דרישה לפיה קונה שהוא עוסק חייב לדרוש חשבונית מס במקרים מסוימים שפורטו בסעיף 47א לחוק.

הזמן להוצאת חשבונית תלוי בסעיף החיוב:

א.  כאשר חל סעיף 29 תוצא החשבונית לגבי הסכום ששולם, לא יאוחר משבעה ימים

מיום קבלתו.[4] ברור כי אם חל סעיף 29(1) והעוסק כבר חויב במס הרי אינו חייב להוציא חשבונית מס בשנית.

בגדר סעיף 29 באים כל מי שמועד החיוב במס נקבע לגביו על בסיס מזומנים: (1) קבלני בנייה או אחרים שסעיף 28 חל לגביהם;[5] (2) ספקי שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו;[6] (3) מוכרים בעסקות מכר הכוללות התחייבות להתקנת הנכס;[7] (4) עסקאות שתקנה 7 לתקנות מע"מ חלה עליהן, כדוגמת עסקאות על ידי בעלי  מקצועות  חופשיים  החייבים  בניהול  ספרים  לפי  תוספת  ה',[8] או עסקאות אשראי,[9] שכירות[10] ועסקאות נוספות.[11]

כאמור, בכל העסקאות הנ"ל, החשבונית, בין שהינה חשבונית עסקה, ובין שהינה חשבונית מס, תוצא תוך 7 ימים מיום קבלת התשלום.[12]

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏270.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה