עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חובות אבודים לענייני מס הכנסה ומע"מ בראי הפסיקה (עבודה אקדמית מס. 425)

‏290.00 ₪

31 עמודים.

סמינריון חובות אבודים לענייני מס הכנסה ומע"מ  בראי הפסיקה

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי חובות אבודים לענייני מס הכנסה ומע"מ  בראי הפסיקה?

 

תוכן עניינים

 

מבוא..............................................................................................................1

 

פרק 1- מהם חובות אבודים?........................................................................................2

 

 

פרק 2- חובות אבודים לענייני מס הכנסה......................................................................4

 

2.1 מס הכנסה............................................................................................................4

 

2.2 חוב רע.................................................................................................................5

 

2.3 התהוות החוב בעסק..............................................................................................5

 

2.4 הנחת דעתו של פקיד השומה..................................................................................6

 

2.5 עיתוי הניכוי של חוב אבוד מההכנסה......................................................................7

 

 

פרק 3- חובות אבודים לענייני מע"מ............................................................................9

 

3.1 מס ערך מוסף......................................................................................................9

 

3.2 הלכת אלקה........................................................................................................9

 

3.2.1 סעיף 49 לחוק מס ערך מוסף.............................................................................12

3.3  החזר מע"מ לפי תקנה 24א' לתקנות מע"מ לעניין חובות אבודים............................16

3.4 הבעייתיות והמגבלות של תקנה 24א'....................................................................17

 

סיכום........................................................................................................19

רשימת מקורות............................................................................................20


משבר כלכלי הוא ביטוי כה רבים, עד שלפעמים קשה לראות את המציאות הפשוטה שמרכיבה אותו. את המציאות הזו ניתן לאפיין בהאטה ומיתון שהורגשו בעסקים רבים, שכפועל יוצא, נאלצו להתמודד עם שיקים חוזרים ו/או עסקאות שבוצעו אך תמורתן לא נפרעה.

המשבר הכלכלי שפקד את העולם ואת ישראל במהלך, חידד את המציאות הקשה בה עסקים קטנים ובינוניים קרסו בתגובת שרשרת, בשל חדלות פרעון של לקוחותיהם.

 

מה לעשות כדי שבעיה של עסק אחד לא תהפוך לבעיה של עסק אחר? רבים מבעלי החוב נאלצים לנקוט הליכים משפטיים כנגד החייבים כמו הוצאה לפועל, כינוס נכסים והכרזה על פשיטת רגל, ומקווים שכך ישיבו לעצמם את הכסף. במקביל, וללא כל קשר לתהליך הארוך והמייגע של הגבייה, אפשר לקבל מהמדינה החזר על המע"מ ומס ההכנסה ששולם באמצעות הליך המכיר בחוב כאבוד - חוב כספי שבעליו סבורים כי לא יצליחו לגבות אותו.

חובות אבודים מהווים הפסד עיסקי והבעיה העיקרית היא כיצד להציג אותם בדוחות הכספיים, כיצד להעריך את היקפם, וכיצד שלטונות המס מתייחסים אליהם.

סוף שנת המס מעמידה את הנישום בפני הצורך לסווג את החובות שחייבים לעסקו, בין אם מדובר בתאגיד או יחיד. תנאי ראשון להכרה בחוב אבוד הוא דיווח על בסיס מצטבר - להבדיל מדיווח על בסיס מזומן. חוב שהפך לחוב רע במהלך שנת המס יכול הנישום להתיר ניכויו מהכנסותיו באותה שנת מס.  לנושא החוב האבוד שני פנים. האחד, הפן מול מס הכנסה והשני, הפן מול מע"מ. כידוע, למרות שמדובר בשתי זרועות של אותה רשות מיסים, התנאים לקבלת החזר מע"מ עסקאות משלטונות מע"מ הינם מחמירים יותר מהתנאים להכרה בחוב אבוד כהוצאה לצרכי מס הכנסה כפי שנראה בהמשך.

עבודה זו תעסוק ב"חוב האבוד", הוא החוב שהסיכויים לגבות אותו אפסיים והשלכותיו  בהקשר לרשויות מס הכנסה מחד ומס ערך מוסף מאידך. חשיבות דיוננו ב"חוב האבוד", יפה היא לנישום ולעוסק.

למיצוי הדיון, נעסוק בסקירת הדין (דבר חקיקה ודבר פסיקה) אימתי יחשב חוב רע כחוב אבוד לצורכי מס הכנסה? מהו עיתוי ההכרה בחוב האבוד?

מה נפקות יש לחוב אבוד ביחסי "עוסק"-"מע"מ", ובמילים אחרות-האם ניתן לדרוש החזר מס  עסקאות שדווחו ונסתבר כי  עסקאות אלו לא זכו לראות תמורה בצידן?  

 

ביבליוגרפיה לדוגמא:

  • איילון, מ. "החזרי מע"מ בגין חובות אבודים", סקירה בעקבות המשבר הכלכלי.
  • יורן, א. "תוצאות המס בביטול עסקאות" מיסים ט6/, א1-
  • נמדר,א.  "דיני מיסים [מס הכנסה]", חושן למשפט, מהדורה שניה, עמ' 317.
  • נעיר, ב. "הפרשה לחובות מסופקים-בבנק", מיסים ג4/, א-12 סעיף 4.2
  • פוטשבוצקי, י.  "חדלות פרעון הקונה כעילה לביטול חשבוניות מס בעיסקאות מכר", מיסים כרך ז/4  עמ ' א-8.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה