עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סיכום ערביי ישראל, יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים, מדיניות ייחודית כלפי מגזר הערבים הישראלים (עבודה אקדמית מס. 569)

‏270.00 ₪

8 עמודים.

עבודת סיכום ערביי ישראל, יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים, מדיניות ייחודית כלפי מגזר הערבים הישראלים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים?

ממשלות ישראל מעולם לא הכריזו על עקרונות היסוד המנחים אותן ואת הממסד לגבי הפעולה במגזר הערבי. אך לאור ניתוח המדיניות המעשית בשנים הנסקרות, ניתן להבחין בתשעה עקרונות כאלה:

 • הצבת הערבים תחת פיקוח ביטחוני הדוק (הממשל הצבאי, השב"כ והמשטרה), בשל הגדרתם הקולקטיבית כסיכון בטחוני. עיקרון זה קיבע את תדמית הערבים בקרב הציבור היהודי כזרים עוינים וכגיס חמישי פוטנציאלי.
 • הפקעת כ60%- מהאדמות. עיקרון זה הביא לצמצום שטח הכפרים ולכן לצפיפות גדולה בהם בשנות ה70- ואילך, להפקעת המשאב הכלכלי החשוב ביותר של חברה לא מתועשת ולנטישת החקלאות, להקטנה משמעותית של "המרחב הערבי" ולפגיעה בתחושת הכבוד הלאומי והאישי.
 • ייהוד המרחב הערבי. בעוד שאף יישוב ערבי לא הוקם, הרי שמאות יישובים יהודיים הוקמו על האדמות שהופקעו – בחלקם בלב ליבו של המרחב הערבי (נצרת עילית, כרמיאל, מעלות, ייהוד הגליל).
 • אי גיוסו של הרוב המוסלמי והנוצרי לצה"ל ואי מתן אפשרות לשרות לאומי חליפי, דבר שגרר עימו שורה ארוכה של השלכות בתחום האפליה הכלכלית, המעמד החברתי והאזרחי.
 • אי הכללת הערבים בתוכניות פיתוח כלכליות ותשתיתיות ארציות ומוניציפליות והפרדה מנהלית בטיפול בהם, דבר שגרר עימו הזנחה סביבתית, העדר תיעוש ואבטלה גבוהה.
 • אי הכרה בקיומו של מיעוט ערבי אחד, ומימוש מדיניות של "הפרד ומשול", שהתבססה על העמקת הפילוגים הדתיים והעדתיים הפנים-ערביים הקיימים ועל יצירת פילוגים חדשים וזהויות לאומיות חדשות יש מאין.
 • מניעת היווצרותה של הנהגה ערבית או כל ממסד כל-ערבי אחר. דבר זה הוביל לא רק לכך שאף ארגון לא הוכר כנציג הערבים כולם, אלא גם להעמקת התודעה המתעלמת מקיומו של מיעוט ערבי ורואה לנגד עיניה רק ערב רב של עדות וכיתות מפולגות ויריבות.
 • התעלמות פומבית בעיקר, אך גם מעשית, מצידם של יוצרי דעת הקהל במגזר היהודי (תקשורת ופוליטיקאים) מקיומו של סקטור ערבי.
 • קיפוח ואפליה כלכליים בכל תחום אפשרי, דבר שהביא להזנחה, לעוני ולגידול רב בפערים חברתיים-כלכליים רבים בין הערבים ליהודים.

(בעבודה האקדמית 6 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

 1. אלחאג', מאג'ד. חינוך בקרב הערבים בישראל: שליטה ושינוי חברתי. ירושלים: מאגנס.
 2. בנזימן, עוזי, עטאללה מנצור. דיירי משנה: ערביי ישראל, מעמדם והמדיניות כלפיהם. ירושלים. כתר.
 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏270.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה