עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מוסר ועסקים מעקב אחר עובדים,תחליפי מוסר,ריסון חיצוני,פרטיות העובד,הגנת הפרטיות (עבודה אקדמית מס. 461)

‏290.00 ₪

41 עמודים,  מספר מילים: 8000,  מספר עבודה אקדמית:461

צור קשר ישיר עם אבי, כותב/עורך עבודה אקדמית ספציפית זאת

בנייד  052-8673055 

או במייל לגבי העבודה האקדמית:

avi.barak.1234@gmail.com

עבודת הסמינריון נבדקה בקפדנות עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA. 

 עבודה סמינריונית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי. 

 העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

סמינריון מוסר ועסקים מעקב אחר עובדים,תחליפי מוסר,ריסון חיצוני,פרטיות העובד,הגנת הפרטיות

 

תוכן העניינים

פרק..................................................................עמוד

 

מבוא.................................................................3-4.

 

פרק א'..............................................................5-10.

1.1 אינטרס כלכלי בשיטות מעקב אחר עובדים.......................5-7.

1.2 שיטות מעקב עובדים בארגונים ( Monitoring )................7-10.

 

פרק ב'..............................................................11-14.

2.1 הפגיעה בארגון ככלל ובעובדים בפרט...............................11-13.

2.2 הדילמה המוסרית והפגיעה בעובד...................................13-14.

 

פרק ג'..............................................................15-30.

3.1 המיתוסים של השוק.....................................................15-17.

3.2 פרשת הסוס הטרויאני ( Case Study )............................18-19.

3.3 ריסון חיצוני-הזכות לפרטיות.........................................20-21.

3.4 החקיקה בארץ.............................................................21-22.

3.5 זכויות האדם...............................................................22.

3.6 החקיקה בעולם...........................................................23-25.

3.7 מגבלות הריסון המקצועי..............................................25-27.

3.8 קודים אתיים..............................................................28-30.

 

פרק ד'.............................................................31.

 

ביבליוגרפיה......................................................32.

 

נספחים

 

הזכות הבסיסית של האדם לחירות מעניקה דגש רב ועיקרי על הזכות לפרטיות. עד לאחרונה הזכות הזאת הוכרה בצמצום רב ברוב מערכות המשפט לרבות מערכת המשפט האנגלי. זוהי  זכות שקשה להגדירה ולתחום אותה כמו גם זכות שנוטים להתעלם ממנה כאשר מבצעים איזונים מול זכויות אחרות לדוגמא, הצורך להתייעלות ולרווחים והצורך בשיקולים עסקיים אחרים של מעביד.

יחד עם זאת, בשנים האחרונות חלה תפנית מסוימת ביחס לזכויות המעביד ולזכויות העובד במקום העבודה בכלל  וביחס לזכות לפרטיות במקום העבודה בפרט.

המהפכה התעשייתית והשינויים הטכנולוגיים יצרו מצב, לפיו האדם ועבודתו אחד הם. האדם מזוהה עם עיסוקו, נמדד לפיו ומבלה את רוב חייו בהגשמה עצמית באמצעותו. קשה לשים חיץ בין חייו הפרטיים של אדם לבין "שעות העבודה", וזאת בעיקר בתחומי הכלכלה והטכנולוגיה ובשל העובדה, כי העולם הפך לכפר גלובלי ועסקי אחד. עם השימוש הגובר במחשבים ובדואר אלקטרוני במקום העבודה רובנו עומדים למול אובדן חלק גדול מאנונימיות ומהפרטיות, שהיינו רגילים להנות ממנה. ההתכתבויות בדואר האלקטרוני מחליפות יותר ויותר את שיחות החולין שהיו נערכות בפינות הקפה או העישון במקום העבודה. ההבדל הוא עיקרי, שיחות אלו לא היו נשמרות ולא היו מנוטרות על ידי המעביד!

עיקר הבעיה בנושא הפרטיות במקום העבודה היא, כי הזכות לפרטיות יוצרת מתח בינה לבין אינטרסים כלכליים. מחד, יש הטוענים כי שמירה על פרטיות מגדילה את העוגה החברתית, שכן אדם נחשב לפורה ופרודוקטיבי, בהיותו חופשי מהתערבות חיצונית ולחצים. מאידך, ישנן דעות, לפיהן שמירה על הזכות לפרטיות כרוכה בבזבוז משאבים ולפיכך העלות הכלכלית גבוהה. ניתוח כלכלי של הזכות לפרטיות עשוי להביא למסקנה כי מדובר בזכות שאינה יעילה כלכלית, שכן הפרטיות עוצרת את זרם המידע שהינו תנאי לקיומו של שוק משוכלל ויעיל. בנוסף, מידע הוא משאב כלכלי שניתן לסחור בו.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


דליה זליקוביץ, מסעות באינטרנט במקום העבודה, .

זאב סגל, "הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת", עיוני משפט ט 175.

אור-חוף דן, "מעקב ממוחשב אחר עובדים".

https://www.law.co.il/showarticles.php?d=h&article=217.

ד"ר שמר.י. גלישה במקום העבודה - היכן עובר הקו הדק בין פיקוח סביר לחד

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1116588,00.html

גבע.א. מוסר ועסקים-מושגים ועקרונות. האוניברסיטה הפתוחה.

גבע.א.טיפולוגיה של בעיות במוסר בעסקים. ניהול שקוף, גיליון מס' 5. אוניברסיטת ת"א.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת