עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מידע שימושי לסטודנטים מהמגזר הערבי/דרוזים/בדווים המשתמשים במאגר עבודות אקדמיות זה (7418)
‏0.00 ₪ |
סמינריון נשים במגזר הערבי נתונים בנושא בריאות, תעסוקה והשכלה
עבודה אקדמית ערביות, נשים בולטות המגזר הערבי, ראיונות, איכותני, אישה ערביה, מגדר, ערביי ישראל, נשים במגזר הערבי, מחוננות, מצטיינות (7999)
‏390.00 ₪ |
סמינריון נתונים על סטודנטים מהמגזר הערבי במוסדות להשכלה גבוהה
סמינריון יזמות היי טק מגזר ערבי, עידוד סטארטאפים ערבים, הייטק ערבי, אפליה המגזר הערבי, עסקים סטארט אפ ערביי ישראל (7801)
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון בחינם -תכנון עירוני - בחינת תהליכי התכנון בדלית אל כרמל ופרדיס
עבודת סמינריון תכנון ערים, המגזר הערבי, תכנון עירוני - דליית אל כרמל , פורדיס (9624)
‏290.00 ₪ |
מצגת ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר (11783)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיעוטים בישראל:מוסלמים,בדואים,צ
עבודה אקדמית מיעוטים בישראל:מוסלמים,בדואים,צ'רקסים,נוצרים,דרוזים,שירות צבאי,המגזר הערבי,צה"ל (11393)
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון המניעים לרכישת השכלה גבוהה בקרב ערבים בישראל מחקר איכותני של 6 ראיונות
עבודת סמינריון השכלה גבוהה ערבים,שוק העבודה משכילים מהמגזר הערבי,המניעים לרכישת לימודים גבוהים בקרב ערבים בישראל, מחקר איכותני , (9214)
‏390.00 ₪ |
סמינריון נתונים על השתלבות מורים ערבים במערכת החינוך
עבודה אקדמית מורים מהמגזר הערבי, השתלבות מורים ערבים במערכת החינוך (4847)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הדרוזים תושבי רמת הגולן
סמינריון צ'רקסים,נוצרים,דרוזים,עבודה אקדמית מיעוטים בישראל:מוסלמים,בדואים, המגזר הערבי (7636)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הגברת המודעות לאיכות הסביבה במגזר הערבי
סמינריון צדק סביבתי, ערבים איכות הסביבה, אפליה המגזר הערבי, אקולוגיה, מודעות איכות הסביבה במגזר הערבי (7607)
‏390.00 ₪ |
סמינריון אלימות נגד נשים
סמינריון אלימות נגד נשים, הקשר בין משתנים סוציו-דמוגרפיים לבין עמדות כלפי אלימות נגד נשים בקרב המגזר הערבי (7829)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית עבודה ערבית-ייצוג המגזר הערבי בתכנית הקומית "עבודה ערבית" וכיצד משקף הדמוקרטיה הישראלית
עבודה אקדמית עבודה ערבית, תקשורת טלויזיה ערבים, ייצוג המגזר הערבי בתכנית הקומית עבודה ערבית (10927)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר
עבודה אקדמית ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר (11782)
‏290.00 ₪ |
 עבודה אקדמית אי שוויון בהכנסות בין  המגזר היהודי והערבי מחקר אמפירי רגרסיה
עבודה אקדמית המגזר הערבי-אי שוויון בהכנסות,מחקר אמפירי,ריגרסיה,אפליה בשכר לעומת יהודים (9883)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ערביי ישראל,מסמכי החזון של המגזר הערבי,פתרון הסכסוך הישראלי ערבי,יחסי רוב מיעוט
סמינריון מדינת ישראל מסמכי החזון של המגזר הערבי,ערביי ישראל,פתרון הסכסוך הישראלי ערבי,יחסי רוב (10649)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית (תזה): המגזר הערבי- פיתוח ממשלתי, חינוך, תשתיות, ביוב, תעשיה
עבודה אקדמית (תזה): המגזר הערבי- פיתוח ממשלתי, חינוך, תשתיות, ביוב, תעשיה (10708)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תעסוקה ויזמות של נשים במגזר הערבי
סמינריון תעסוקה ערביות : יזמות נשים במגזר הערבי תעסוקה של האישה הערביה (5480)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תעסוקת נשים במגזר הערבי
סמינריון תעסוקת נשים במגזר הערבי (4913)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תכנון מקומי במגזר הערבי
סמינריון תכנון מקומי במגזר הערבי (5034)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נוער מנותק במגזר הערבי
סמינריון נוער מנותק במגזר הערבי (5928)
‏150.00 ₪ |
סמינריון אבטלת נשים במגזר הערבי
סמינריון אבטלת נשים במגזר הערבי (6744)
‏150.00 ₪ |
סמינריון אבטלת נשים במגזר הערבי
סמינריון אבטלת נשים במגזר הערבי (6778)
‏150.00 ₪ |
סמינריון טיפול בהתמכרויות במגזר הערבי
סמינריון טיפול בהתמכרויות במגזר הערבי (7317)
‏150.00 ₪ |
סמינריון הישגים לימודיים במגזר הערבי
סמינריון חינוך ערבים - הישגים לימודיים במגזר הערבי ונשירת תלמידים ערביים (6460)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שירות לאומי ערביות, התנדבות לשרות לאומי בקרב בנות ערביות בישראל, מגדר, ערביי ישראל, איכותני ראיונות בעד ונגד שירות לאומי ערביה (5973)
‏390.00 ₪ |
סמינריון האבטלה במגזר הערבי -סקירת המגמות בשני העשורים האחרונים
סמינריון עבודה אקדמית ערבים אבטלה, שוק העבודה בישראל , חוסר תעסוקה ערביי ישראל, האבטלה מגזר הערבי (5292)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית ערבים שוק העבודה בישראל, תעסוקה ערביי ישראל, אבטלה מגזר ערבי, השכלה, פלסטינאים, המגזר, תעסוקת גברים נשים
עבודה אקדמית ערבים שוק העבודה בישראל, תעסוקה ערביי ישראל, אבטלה מגזר ערבי, השכלה, פלסטינאים, המגזר, תעסוקת גברים נשים (12145)
‏390.00 ₪ |
סמינריון השלכות חברתיות וכלכליות של מצוקת הקרקע ביישובים הערביים
סמינריון ישובים ערביים, מצוקת קרקע, צפיפות ערים ערביות, כלכלה, חברה ערביי ישראל, נדל"ן ישובים, כפרים ערבים (7320)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הוראת השואה במגזר היהודי ובמגזר הערבי
סמינריון הוראת השואה בחינוך הכללי/דתי/מגזר הערבי,טקסי הזכרון,לימוד השואה,איכותני ראיונות (5799)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך ומשפט, היסטוריה של החינוך, חוק חינוך חובה חינם, שוויון בחינוך,דיני חינוך,שוויון הזדמנויות בחינוך (6631)
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון מדוע ירד בשנים האחרונות היקף תאונות הדרכים במגזר הערבי?
עבודת סמינריון מדוע ירד בשנים האחרונות היקף תאונות הדרכים במגזר הערבי? (9142)
‏290.00 ₪ |
סמינריון צמצום תאונות הדרכים בכלל, ובמגזר הערבי בפרט (9404)
‏290.00 ₪ |
סמינריון השירות האזרחי בקרב האוכלוסייה ‏הערבית
סמינריון השירות האזרחי בקרב האוכלוסייה ‏הערבית, ערבים שירות לאומי (4741)
‏290.00 ₪ |
התוקף המשפטי של הסתמכות על דיבור במשפט העברי.
התוקף המשפטי של הסתמכות על דיבור במשפט העברי. (2947)
‏250.00 ₪ |
סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי
סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי (1822)
‏290.00 ₪ |
משפט ומוסר במשפט העברי היחס לנוכרי  השוואה למשפט הישראלי
משפט ומוסר במשפט העברי היחס לנוכרי השוואה למשפט הישראלי (1563)
‏350.00 ₪ |
עבודה אקדמית סיוע ממשלתי למגזר השלישי פוגע בדמוקרטיה
עבודה אקדמית סיוע ממשלתי למגזר השלישי פוגע בדמוקרטיה (4601)
‏190.00 ₪ |
עבודה בקורס: הבה נגילה – זמר עם העברי בישראל שירי  פועלים
עבודה בקורס: הבה נגילה – זמר עם העברי בישראל שירי פועלים (732)
‏290.00 ₪ |
תת תרבות
תת תרבות (1328)
‏90.00 ₪ |
סמינריון תוכנית הרשות למלחמה בסמים לתגבור במגזר הערבי
סמינריון תוכנית הרשות למלחמה בסמים לתגבור במגזר הערבי (6777)
‏150.00 ₪ |
סמינריון נתונים על טיפול רשויות האכיפה באלימות במשפחה במגזר הערבי
סמינריון נתונים על טיפול רשויות האכיפה באלימות במשפחה במגזר הערבי (6143)
‏190.00 ₪ |