עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר (עבודה אקדמית מס. 11782)

‏290.00 ₪

20 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11782
עבודה אקדמית ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר

שאלת המחקר

מהן הסיבות לבזבוז מזון בבתי ספר בכפר מגאר?

תוכן עניינים

שאלת מחקר

מבוא. 

כפר מעאר. 

אוכלוסייה. 

מוסדות. 

בזבוז מזון 

הליקויים העיקריים. 

היעדר נתונים על אבדן מזון 

אבדן תוצרת חקלאית. 

היעדר תכנית כוללת לחינוך הציבור להפחתת בזבוז מזון 

ליקויים בתחום הצלת מזון לטובת נזקקים. 

אי-קביעת סולם עדיפויות לטיפול בעודפי המזון 

נתונים בישראל. 

נתוני פסולת מזון 

שיטה - מתודולוגיה. 

אוכלוסיית המחקר. 

אוכלוסייה. 

כלי המחקר. 

הליך המחקר. 

ממצאי המחקר. 

סיכום. 

נספח. 

שאלון דמוגרפי 

 

עבודה זו עוסקת באבדן מזון - השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות. המיקוד יהיה בבתי ספר בכפר מגאר. בעולם של משאבים הולכים ומתדלדלים ושל אוכלוסייה הולכת וגדלה, המשימה לספק מזון לכל בני האדם הפכה לאחד האתגרים המרכזיים של האנושות. על פי הערכות שונות, 50%-30% מהמזון המיוצר בעולם אובד או מתבזבז מסיבות שונות תוך כדי שרשרת הספקת המזון -מהגידול החקלאי ועד לצרכן הביתי.

לאבדן המזון השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות משמעותיות. בהיבט החברתי-כלכלי המזון אינו מנוצל להזנת נזקקים שידם אינה משגת לשלם עבורו, ואילו עלויות הגידול והייצור היורדות לטמיון עשויות לגרור העלאת מחירים ועקב כך הגדלה של הפערים החברתיים. בהיבט הסביבתי-כלכלי הוא מגלם בזבוז משאבי טבע ותשומות ששימשו לייצור המזון כגון קרקע, מים, כוח אדם, דשנים ודלק, גורם נזקים סביבתיים מיותרים עקב פליטת פחמן דו-חמצני, עקב זיהום מים מדשנים, עקב ירידת איכות הקרקע ובגלל פגיעה במגוון הביולוגי, ולבסוף אי-ניצול המזון מגדיל את כמויות הפסולת המוטמנות בקרקע, ועקב כך את שחרור גז המתאן לאטמוספרה, וכרוך בעלויות שינוע והטמנה.[1]

הצלת מזון היא פתרון מנצח לחברה, לסביבה ולכלכלה. במזון המוצל ניתן להאכיל נזקקים, ובה בעת להפחית את כמויות הפסולת המוטמנות בקרקע ומזיקות לסביבה, וכן להקטין את עלויות הקטיף לחקלאי ואת עלויות הפינוי וההטמנה ליצרני המזון ולמוכרי המזון למיניהם -חקלאים, מפעלי מזון, רשתות שיווק, מלונות, חברות הסעדה, מסעדות ועוד.

עודפי מזון, משנוצרו, הם משאב שאינו מנוצל כיום עד תומו. כל עוד הם טובים למאכל אדם, ראוי שישמשו להזנת בני אדם בדרכים שונות, אם על ידי ניצולם לייצור מזון תעשייתי ואם על ידי העברתם לנזקקים. מרגע שאינם ראויים למאכל אדם, ניתן להשתמש בהם להאכלת בעלי חיים, להפקת אנרגיה ולייצור דשן באמצעות קומפוסטציה. כל אלה שימושים בעלי ערך כלכלי וחברתי חיובי, להבדיל מהשלכת עודפי המזון לאשפה ומהטמנתם בקרקע, הכרוכות כאמור בנזק כלכלי וסביבתי ניכר.

מצגת רפרט בזבוז מזון פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יששכר רוזן צבי "של מי הפסולת הזו לעזאזל?! צדק סביבתי בישראל" מחקרי משפט כג 487 

נעמי מי-עמי, מיחזור: סקירה השוואתית, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת