עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מערכת החינוך במגזר הבדואי בנגב
עבודה אקדמית חינוך בדואים, חוויות והערכה של מורים מהמגזר הבדווי, נשירת תלמידים מהמגזר הבדווי ,תלמידים בדווים, תרבות מערכת החינוך במגזר הבדואי,הרשות לחינוך הבדואי בנגב
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית תסמונת דאון, שילוב מסגרת רגילה, חינוך מיוחד, סייעות ילדים בעלי צרכים מיוחדים, גיל הרך, גן ילדים, ראיונות, איכותני
‏390.00 ₪ |
ניהול קונפליקטים בחינוך- שפת הגישור בחינוך
עבודה אקדמית חינוך גישור, ניהול קונפליקטים בחינוך, שפת הגישור בחינוך
‏190.00 ₪ |
קידום נוער
סמינריון קידום נוער, פרופסיונליזציה של קד"ן, מסוגלות עצמית, חבורות רחוב, כמותני, שאלונים, חינוך, מורים
‏399.00 ₪ |
סמינריון זכויות עולים
עבודה אקדמית קליטת עולים חדשים בישראל, סטודנטים עולים, כמותני, שאלונים, העולים החדשים, רב תרבותיות, חינוך רב לשוני
‏399.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך לתודעה פוליטית, מעורבות אקטואליה, תודעה מדינית
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך לגיל הרך – עופות וציפורים תצפית על גן ילדים
עבודה אקדמית פעילות גומלין בכיתה,תיקשוב, חינוך לגיל הרך, פעילות אינטראקטיבית, תצפית על גן ילדים, טבע, ציפורים, נספח תמונות
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך מתימטיקה מדעים, לימוד באמצעות טעויות של פתרון משוואה ליניארית
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך לאמנות, פלסטלינה, לישה, מלאכת יד, שיעור מלאכה, עבודת יד, גיל הרך,  חינוך אמנות י
עבודה אקדמית חינוך לאמנות, פלסטלינה, לישה, מלאכת יד, שיעור מלאכה, עבודת יד, גיל הרך, חינוך אמנותי
‏390.00 ₪ |
סמינריון חינוך ביתי
עבודה אקדמית חינוך ביתי, חינוך אלטרנטיבי, חינוך משפחתי, חינוך בלתי פורמאלי, מסגרות הוראה חלופיות
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית יהודי ארה"ב,הצלחת החינוך היהודי המשלים באמריקה על אף הקשיים לאחר מלחמת העולם השנייה
עבודה אקדמית יהודי ארה"ב,החינוך היהודי המשלים באמריקה,הצלחה חינוכית תרבותית יהודית, הקשיים לאחר מלחמת העולם השנייה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך: האקלים הכיתתי, הישגים של התלמידים, כמותני שאלונים תלמידים
עבודה אקדמית חינוך: האקלים הכיתתי, הישגים של התלמידים, כמותני שאלונים תלמידים
‏390.00 ₪ |