עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך נוער בסיכון, התמודדות מתבגרים בסיכון עם מצבי לחץ, כישלון בלימודים (עבודה אקדמית מס. 12022)

‏390.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12022

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התמודדות מתבגרים בסיכון עם מצבי לחץ, כישלון בלימודים?

תוכן עניינים

מבוא   

פרק 1 : גיל ההתבגרות         

 1.1 מאפייני גיל ההתבגרות               

פרק 2 : מתבגרים בסיכון

2.1 הגדרה ומאפיינים

2.2 מתבגרים בסיכון בגיל ההתבגרות

פרק 3 : המתבגר והשפעת הסביבה

 3.1 הסביבה המשפחתית

 3.2 הסביבה החברתית

פרק 4 : התמודדות המתבגר עם מצבי לחץ וכישלון

4.1 הגדרה ומאפיינים למצבי לחץ

4.2 דפוסי התמודדות אופייניים לגיל ההתבגרות

4.3 התמודדות מתבגרים עם כישלון

 סיכום

ביבליוגרפיה


הנושא הנחקר בעבודתנו הוא התמודדות מתבגרים בסיכון עם מצבי לחץ וכישלון בלימודים . כששאלת המחקר תבחן - כיצד מתמודדים מתבגרים בסיכון עם מצבי לחץ וכישלון בלימודים ?

השימוש במושג התמודדות עם מצבי לחץ, תוך שימת דגש על סגנונות תגובה קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים של האדם , החל לפני כשישים שנה. אבן היסוד למחקר זה היא התאוריה הקוגניטיבית של לזרוס ופולקמן (Lazarus & Folkman ) שעל פיהם ההתמודדות הינה סך-כל המאמצים הקוגניטיביים וההתנהגותיים שמשקיע האדם על מנת לשלוט, להפחית או לשאת את חוסר האיזון בינו לבין דרישות הסביבה. (וינברגר, 2016)

תהליך ההתמודדות עם מצבי לחץ מקבל משמעות מיוחדת בתקופת גיל ההתבגרות, משום שהמתבגרים נתקלים לעיתים לראשונה, עם מגוון רחב של גורמים לוחצים, ועדיין אין להם מגוון רחב מספיק של אסטרטגיות התמודדות.

הגדרת לחץ לפי מודל התגובה הוא מצב פנימי הנחווה בארבעה מישורים שונים: פיזיולוגי, התנהגותי, רגשי וקוגניטיבי. מודל התגובה מתמקד בזיהוי התגובות האופייניות במצבי לחץ. ההנחה הרווח, של המודל הוא שכשאנו בלחץ אנו מגיבים באופן דומה )חרף העובדה כי לא כולנו מגיבים באותן דרכים לאותו סוג לחץ( . המודל מתייחס למצב בו אדם נתון בלחץ, אבל לא מתמקד במה שמלחיץ אותו משום שגורמי הלחץ הם סובייקטיביים ומשתנים מאדם לאדם Seiffge – Krenke & Klessinger

בחרנו בנושא זה כיוון שאנו עדים בעשור האחרון לפיתוחן של תכניות התערבות שנועדו לצורך שיפור ההתנהגות של הנערים הנמצאים בסיכון והקניית דרכי ההתמודדות עם מצבים בעייתיים למיניהם או מצבי לחץ כלשהם המתעוררים בחיי היומיום ,הולכות וגדלות במיוחד בעידן זה . וכמורות לעתיד רצינו להעמיק ולהכיר את מאפייני גיל ההתבגרות , נוער בסיכון ודרך התמודדותם במצבי לחץ וכישלון בלימודים , על מנת שנכיר ונוכל להתמודד .

מחקר זה הוא איכותני , הנשען על המתודולוגיה הפנומנולוגיה ומשתמש בניתוח תוכן של ראיון חצי מובנה לאיסוף הנתונים (שקדי).

הפרק הראשון יעסוק במאפייני גיל ההתבגרות . בפרק שני יוצגו חלק מההגדרות הקיימות של המושג "נוער בסיכון" וייבחנו מכלול הגורמים אשר עלולים להשפיע על רמת הסיכון, ובהקשר זה ייבדק איך הספרות המקצועית קושרת בין מושג זה לבין גיל ההתבגרות. הפרק השלישי יציג סקירה על השפעת הסביבה המשפחתית והחברתית על המתבגר . הפרק הרביעי ירחיב בהתמודדות המתבגר עם מצבי לחץ וכישלון בלימודים, הגדרה ומאפיינים למצבי לחץ, דפוסי התמודדות אופייניים לגיל ההתבגרות והתמודדות המתבגר עם כישלון. ולבסוף סיכום ומסקנות.

ביבליוגרפיה (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

וינברגר יהודית, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות