עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית חינוך מתימטיקה מדעים, לימוד באמצעות טעויות של פתרון משוואה ליניארית (עבודה אקדמית מס. 6516)

‏290.00 ₪

49 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6516

עבודה אקדמית חינוך מתימטיקה מדעים, לימוד באמצעות טעויות של פתרון משוואה ליניארית

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי לימוד באמצעות טעויות של פתרון מערכת משוואות ליניאריות?

תוכן עניינים

 מבוא

    • רקע תיאורטי
    • רציונאל המחקר
    • שאלות המחקר
  1. מתודולוגיה

        2.1 אוכלוסיית המחקר

      2.2 כלי המחקר

             2.2.1 שאלון מקדים

             2.2.2 פעילות של לימוד באמצעות טעויות

             2.2.3 שאלון מטרה

       2.3 מהלך המחקר

  1. ממצאים

     3.1 מבוא

      3.2תלמידים שלא נתרמו מן הפעילות

   3.3תלמידים שנתרמו מן הפעילות, וביטאו הבנה לעוד אלמנט

   3.4תלמידים שנתרמו מן הפעילות, וביטאו הבנה לעוד שני אלמנטים

   3.5תלמידים שנתרמו מן הפעילות, וביטאו הבנה לעוד שלושה אלמנטים

4.דיון ומסקנות

    4.1 דיון

 4.2 מסקנות והשלכות להוראה

  1. רשימת מקורות

6.נספחים

 6.1 שאלון מקדים

 6.2 פעילות של לימוד באמצעות טעויות

 6.3שאלון מטרה

 

בעולם המתמטי קיימות מערכות ייצוגים שונות, המאפשרות הצגה של אותם אובייקטים ומושגים בייצוגים מרובים. למשל: ייצוג מילולי, ייצוג מספרי, גרפי, ואלגברי. שימוש בייצוגים אלה יש לו הפוטנציאל להפוך את תהליך למידת האלגברה ליותר משמעותי ויעיל. עבודה עם ייצוגים שונים נותנת לתלמידים סגנונות חשיבה שונות, ויכולה לספק מאגר משמעיות עשיר. לכן היכולת להציג אובייקט בייצוגים שונים, מפתחת הבנה קונספטואלית אצל תלמידים (Friedlander & Tabach; Kaput) .

פיתוח הבנה קונספטואלית ביכולת להתמודד עם מספר ייצוגים פירושה לא רק להבין איזה ייצוג הוא המתאים ביותר, אלא גם להיות מסוגל לנוע בגמישות בין ייצוגים שונים לכיוונים שונים. לכן המורים חייבים לתת לתלמידים הזדמנויות לאינטראקציה עם, ולבנות קשרים בין, הצגות גרפיות ואלגברית. כדי לפתח המיומנויות אצל תלמידים בהבנת מושג משוואה, צריך ללמד אותם ייצוגים סימבוליים וגרפיים ברצף, כדי שיהיו מסוגלים לנוע בגמישות בין ייצוגים שונים (Yerushalmy & Schwartz).

חוקרים מסוימים מבדילים בין שתי גישות שונות להוראת האלגברה:

הגישה הפונקציונאלית רואה את הביטוי האלגברי, כמתאר תופעה של השתנות, ומארגנת את הלימוד סביב מושג המשוואה כאובייקט מרכזי, הניתן להצגה באופן סימבולי, גרפי או נומרי. מציאת פתרון המשוואה יכול להיעשות בעזרת ייצוגים שונים של פונקציה והבנת הקשרים ביניהם. 

הגישה האלגברית הקונבנציונאלית רואה את הביטוי האלגברי כישות סטטית. המשוואה מוצגת כתבנית פסוק ונתפסת כישות שיש  לפתור אותה כדי למצוא את המספר המקיים את השוויון. פתרון המשוואה נעשה כמעט ורק במסגרת הייצוג הסימבולי, וההתמחות בפתרון משוואות כוללת רשימה ארוכה של טכניקות,פרוצדורות או אלגוריתמים מתאימים (sfard & linchevski).

שטיין רואה בגישה הפונקציונאלית, כגישה המתאימה להבניית מושג המשוואה, ובשימוש במחולל גרפים כיוצרים הזדמנות מתאימה לביסוס הרחבת המושג. דרך גישה זו התלמידים מתנסים בפתרון משוואות בעזרת טבלה, הילוך על גרף ובעזרת שיקולים שונים נוספים, תוך הבנת המשמעות הנומרית והגרפית של הפתרון. בניית מושג המשוואה בגישה הפונקציונאלית, נעשה לפני גיבוש פורמאלי של פרוצדורות לפתרון משוואות בגישה אלגברית קונבנציונאלית. כך הופך מושג המשוואה ופתרונה, לרחב ועמוק יותר מאשר זה המתקבל בדרך המדגישה את הפתרון הסימבולי – אלגוריתמי בלבד.

חנה כרפס טוענת שהוראת המתמטיקה בבתי הספר לא מדגישה את חשיבות הלמידה המשמעותית וההבנה המושגית. כיוון שהמתמטיקה לא נלמדת כגוף ידע שלם ועקבי, אזי כאשר נלמדים נושאים חדשים הקשורים מבחינה מושגית לנושאים קודמים , הם נלמדים במנותק ולא מתבצע קישור מפורש ביניהם.

הגישות השונות להוראת ולמידת מושג המשוואה, והשיטות, בין השאר, בהן משתמשים התלמידים לפתרונה, יכולות ללמד על הדרך בה נתפס המושג. חוקרים מבדילים בין שתי דרכים בסיסיות שונות לתפיסה של מושגים מתמטיים:

התפיסה המבנית (structural approach) - לפיה המושג המתמטי נתפס כאובייקט שניתן לזהותו כאובייקט אחד, מבלי להיכנס לפרטים שמהם הוא מורכב.

התפיסה האופציונאלית או הפרוצדוראלית (operational / procedural approach)- לפיה המושג המתמטי נתפס כתהליך(process)  כלומר - כפרוצדורה שקיומה תלוי בסדרת פעולות שיש לבצע. הבנת מושגים היא הירארכית. תפיסת מושג כפעולה היא תנאי מקדים לתפיסתו כתהליך וכן הלאה. Sfard; Sfard & Linchevski; Yerushalmy & Schwartz).

אילנו ושמואלי טוענים, שבנושא של פתרון משוואות אין לתלמידים תמונה שלמה ועקבית התואמת את תוכנית הלימודים, ורוב התלמידים פותרים משוואות בדרך טכנית והם נוטים לפתור בעיות אלגבריות בתהליך אלגוריתמי רוטיני לפי פרוצדורות סטנדרטיות שלמדו, ואינם מסוגלים לסטות מהמוכר להם.

בספרות אין הרבה מחקרים שחקרו בצורה מפורשת הבנה ותפיסות של תלמידים בהקשר למערכת משוואות. מחקר בודד שחקר פתרון מערכת משוואות ופרט המבט על מערכת משוואות כחיתוך אלגברי ומפגש גיאומטרי, הוא מחקר של ליפשיץ , ממצאי המחקר מעידים כי בקרב תלמידים יש קשיים בראיית פתרון מערכת משוואות כחיתוך אלגברי, כי רבים מבינים "שכך צריך" (understand that)  לפתור מערכת משוואות, אך לא מבינים "למה" (understand why) דרך הפתרון נכונה. וחלק גדול מהתלמידים מתקשים בקישור בין הייצוגים השונים, כי כל אחד מהייצוגים מייצג עבור התלמיד מערכת מתמטית נפרדת, ללא אינטראקציה הדדית בונה ביניהן.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

אלגלי, צביה. מדיניות התקשוב בחינוך: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים. אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, למודים בין תחומיים - מדע, טכנולוגיה וחברה. תשע"ז 2017

אילני ב , ושמואלי נ , אוטומטיזם במציאת פתרון' אצל תלמידי חטיבת הביניים. על"ה 25 , עמודים 50-55, מכללת בית ברל.

כרפס, ח', משוואות ופתרונותיהן התפיסה של פרחי הוראה, על"ה, 29, עמ' 30-39.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה