עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך דתי, שחיקה- לחץ, שחיקת מורים, בתי ספר חינוך ממלכתי דתי, שאלונים SPSS כמותני (עבודה אקדמית מס. 11860)

‏390.00 ₪

69 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11860


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי שחיקת מורים בבתי ספר של החינוך הממלכתי הדתי?

 

תוכן עניינים

תקציר    

רשימת לוחות       

מבוא      

פרק א: סקירת ספרות       

 רקע: זרמים במערכת החינוך בישראל           

 בתי ספר בזרם החינוך הממלכתי דתי             

 תרבות ארגונית בית ספרית              

 משתני תפקוד: לחץ, שחיקה בקרב מורים.   

 לחץ בקרב מורים

 שחיקה בקרב מורים           

 הקשר בין תרבות ארגונית ובין משתני התפקוד: לחץ, שחיקה בקרב מורים         

פרק ב:שיטה         

 משתתפים ושדה המחקר   

 כלי המחקר          

 הליך המחקר ואתיקה        

 ניתוח הנתונים    

פרק ג: ממצאים   

פרק ד: דיון וממצאים        

 תרבות ארגונית בית ספרית ורמת הלחץ בקרב המורים             

 תרבות ארגונית בית ספר ורמת השחיקה בקרב המורים            

 סוג תרבות ארגונית בית ספרית על פי מנהלי בית הספר            

 נטייה ארגונית בית ספרית בחינוך ממלכתי דתי          

 מגבלות המחקר   

 המלצות לכיווני פעולה ומחקר עתידיים       

פרק ה: ביבליוגרפיה           

פרק ו: נספחים     

 

העבודה הנוכחית עוסקת בתרבות הארגונית הבית ספרית בבתי הספר בחינוך הממלכתי דתי על ידי בדיקת הקשר בין תרבות ארגונית בית ספרית לבין לחץ ושחיקה של מורים בהם (להלן חמ"ד). במחקר השתתפו 112 נבדקים, גברים ונשים, מתוכם 17 מנהלי בתי ספר ו-95 מורים. 17 בתי ספר מהחינוך הממלכתי דתי השתתפו במחקר. המשתנים נבדקו באמצעות שאלונים לדיווח עצמי, ואלו חולקו למשתתפי המחקר ומולאו בצורה אנונימית. ממצאי המחקר מראים , שבניגוד להשערות המחקר, לא נמצאו קשרים מובהקים בין התרבות הארגונית הבית ספרית בחינוך הממלכתי דתי לבין לחץ ושחיקה בקרב המורים. הדיון מתמקד בבחינת הממצאים והסברם. בדיון ישנה התייחסות לכך שנמצא שהתרבות הארגונית העיקרית שנמצאת בבתי ספר ממלכתיים דתיים שנחקרו היא תרבות שבטית שמרנית, ממצא זה חשוב ועלה מתוך עיון מעמיק בממצאים, וחשוב לתת עליו את הדעת. בנוסף הדיון עוסק במגבלות המחקר, ובהמלצות לכיווני מחקר עתידיים.

מילות מפתח: תרבות ארגונית בית ספרית, לחץ, שחיקה, מנהלים, מורים, בתי ספר, חינוך ממלכתי דתי.

 

 

1

לעולם איני מרגיש כך

2.

מרגיש כך לעיתים רחוקות

3.

מרגיש כך לפעמים

4.

מרגיש כך לעיתים קרובות

5.

זאת הרגשתי

6. מרגיש כך די הרבה

7.

מרגיש כך כל הזמן

 

פריטים

       

1. אני מרגיש מעורב ביותר  מדי ויכוחים במקום עבודתי

       

2. אני מרגיש כי יש לי הרבה קונפליקטים במקום עבודתי

       

3. אני מרגיש כי אני נתון ללחץ רב במקום העבודה שלי

 

חלק ב': לפניך משפטים המתייחסים להרגשתך במהלך עבודתך ובמקום העבודה שלך, ציין את העמודה הנכונה ביותר עבורך המשקפת בצורה נאמנה ביותר את רגשותייך לגבי תחושות והתנהגויות שונות בעבודתך.

 

 

שאלה

0 - אינו מבטא את רגשותיך אף פעם.

1 - לעיתים רחוקות מאוד.

2 - לעיתים רחוקות

3 - לפעמים

4 - לעיתים קרובות

5 - לעיתים קרובות מאוד

6 - תמיד

1

מרגיש/ שבאופן נפשי אני "סחוט/ה" מעבודת ההוראה.

       

2

 

מרגיש/ה "תשוש/ה" בסוף יום עבודה.

       

3

מרגיש/ה עייפות כבר בבוקר שעלי לצאת ליום עבודה נוסף.

       
 

שאלה

0 - אינו מבטא את רגשותיך אף פעם.

1 - לעיתים רחוקות מאוד.

2 - לעיתים רחוקות

3 - לפעמים

4 - לעיתים קרובות

5 - לעיתים קרובות מאוד

6 - תמיד

4

מרגיש/ה שעבודה עם תלמידים במשך יום שלם היא מאמץ שמכביד עלי.

       

5

מרגיש/ה שההוראה גורמת לי סיפוק רב.

       

6

מרגיש/ה שההוראה והעבודה עם תלמידים "שוחקת אותי".

       

7

מרגיש/ה שאני עובד/ת קשה מידיי בהוראה

       

8

אני חש/ה מתוסכל/ת מעבודתי.

       

9

מרגיש/ה שעבודת ההוראה מאפשרת לי למצות את יכולותי.

       

10

מרגיש/ה שעבודה עם תלמידים באופן צמוד יוצרת בי מתח רב.

       

11

מרגיש/ה "שנשבר לי" ממש מהוראה, מעבודה עם תלמידים.

       

12

שקלתי עזיבת ההוראה.

       

13

מרגיש/ה שעבודת ההוראה הופכת אותי לחסרת מנוחה.

       

14

חושב/ת שהייתי חוזר/ת ובוחר/ת בהוראה אם ניתן היה לי להתחיל את חיי המקצועיים מחדש.

       

15

מרגיש/ה שכמורה אינני מתקדמת בחיים.

       

16

חושב/ת שבמקצוע אחר, לא בהוראה, הייתי מנצל/ת במידה רבה את יכולתי האינטלקטואלית.

       

17

אין לי זמן או אמצעים ללמוד חומר או נושאים שהייתי רוצה ללמד את תלמידי.

       

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

וינברגר יהודית, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

אופלטקה, י', (2015). יסודות מינהל החינוך. חיפה: הוצאת פרדס.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת