עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית התארגנות ועד עובדים, הגנה לעובדים מפוטרים בגלל היוזמה להתארגנות במקום העבודה, סיכול עבודה מאורגנת, מעביד נגד ועד עובדים, פס"ד ההסתדרות נגד פלאפון, משפט משווה
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית מערכת CRM מערכות מידע אסטרטגיות, חברת ורינט חברת טלקום רב לאומית
עבודה אקדמית מערכת CRM מערכות מידע אסטרטגיות, חברת ורינט חברת טלקום רב לאומית
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון שיקום מכורים לסמים קשים המטופלים בתחנות לחלוקת תחליף סם
סמינריון שיקום מכורים לסמים קשים המטופלים בתחנות לחלוקת תחליף סם
‏150.00 ₪ |
סמינריון קריית-שמונה - נתונים הנוגעים למענקי מקום מענקי איזון ולפיתוח כביש 90
סמינריון קריית-שמונה - נתונים הנוגעים למענקי מקום מענקי איזון ולפיתוח כביש 90
‏150.00 ₪ |
עבודה אקדמית איקאה - תקשורת שיווקית, מרקום, יחסי ‏לקוחות, מחלקת ילדים חדשה ‏
עבודה אקדמית איקאה - תקשורת שיווקית, SWOT, מודל פורטר, מרקום, יחסי ‏לקוחות, הקמת מחלקה חדשה ‏
‏390.00 ₪ |
שיקום תעסוקתי
שיקום תעסוקתי
‏150.00 ₪ |
סמינריון שכונות ירושלים- שכונת בקעה בירושלים, השוואה לפני ואחרי קום המדינה
סמינריון שכונות ירושלים- תסקיר חברתי, שכונות תלפיות, בקעה, קטמון בירושלים, שכונה ירושלמית אורבנית, השוואה לפני ואחרי קום המדינה
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית שיקום בני נוער במצוקה במוסדות טיפוליים – ההשפעה של דמויות טיפוליות כבסיס בטוח
עבודה אקדמית שיקום בני נוער במצוקה במוסדות טיפוליים–דמויות טיפוליות כבסיס בטוח
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שיווק בידול ומיצוב חנויות נוחות ילו בתחנות דלק פז Yellow
עבודה אקדמית שיווק בידול ומיצוב חנויות נוחות ילו בתחנות דלק פז Yellow
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית שירות אזרחי, שירות לאומי במקום גיוס לצבא, שייכות, זהות לאומית, בנות שירות, ערבים, התנדבות מקומות ציבוריים, בתי חולים וכד'
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיקום מסגרות רווחה בקהילה
סמינריון מיקום מסגרות רווחה בקהילה
‏90.00 ₪ |
סמינריון פעילות בנחל הקישון
עבודה אקדמית זיהום נחל, איכות סביבה, שיקום נחל, אקווה אקולוגיה, חיפה, זיהום מים, נחלים מזוהמים
‏390.00 ₪ |