עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סמרטפונים כעזרי לימודים, הישגים לימודיים סטודנטים משתמשי סלולר עבור לימודים אקדמיים, מערכות מידע, כמותני, שאלונים, היגדים, מחקר אמפירי
‏390.00 ₪ |
סמינריון מימון ממשלתי של ספורטאים אולימפיים סקירה משווה
מצגת בנושא מודעות הורים לפעילות גופנית הישגים לימודיים של ילדים ספורט בישראל, חינוך גופני תלמידים
‏99.00 ₪ |
סמינריון מערכת הבריאות בישראל: הישגים, בעיות והשלמת הרפורמה
סמינריון מערכת הבריאות בישראל, הרפורמה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, השוואה לעולם, קופות חולים, קהילה
‏290.00 ₪ |
סמינריון אקלים כיתה -  הקשר בין אקלים הכיתה להישגים לימודיים
סמינריון אקלים כיתה - הקשר בין אקלים הכיתה להישגים לימודיים, מוטיבציה של התלמידים, אקלים בית ספר ציונים, מחקר כמותני
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית גרושין והצלחה בלימודים,מבנה המשפחה,חד הורי,דו הורי,הישגים לימודיים,קשר גירושי הורים למוטיבציה ללימודים
עבודה אקדמית גרושין והצלחה בלימודים,מבנה המשפחה,חד הורי,דו הורי,הישגים לימודיים,קשר גירושי הורים למוטיבציה ללימודים
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית חינוך: האקלים הכיתתי, הישגים של התלמידים, כמותני שאלונים תלמידים
עבודה אקדמית חינוך: האקלים הכיתתי, הישגים של התלמידים, כמותני שאלונים תלמידים
‏390.00 ₪ |
סמינריון השינוי במתכונת עריכת בחינות המיצ״ב
סמינריון מיצ״ב, שינוי מתכונת בחינות המיצ״ב, הישגים לימודיים, מיצב מדדים בחינוך, הביקורת כנגד המבחנים
‏290.00 ₪ |
סמינריון בטיחות מבני חינוך
סמינריון דפוסי ההתקשרות, מוטיבציה פנימית, מוטיבציה חיצונית, הישגים, תיאוריית התקשרות, כמותני
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון  חינוך  מתן ציונים והערכה לעבודות ומצגות
עבודת סמינריון הערכת הישגים בחינוך, מתן ציונים,מחקר איכותני ראיונות,הערכה של עבודות תלמידים,חינוך הישגי
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית אלימות בבית כמשפיעה על הציונים בבית-ספר, הישגים לימודיים
עבודה אקדמית אלימות בבית כמשפיעה על הציונים בבית-ספר, הישגים לימודיים
‏250.00 ₪ |
סמינריון מורה המחוייב לתלמידיו והשפעתו על הישגים לימודיים ותוצאות התלמידים, מחויבות ארגונית חינוך
‏390.00 ₪ |
סמינריון הוראות חוקתיות הנוגעות לדין המשמעתי החל על שופטים
סמינריון משמעת חינוך, מסוגלות מורה, חוסר משמעת קשר הישגים לימודים, איכותני, ראיונות, גורמים, התמודדות מורים בעיות משמעת
‏390.00 ₪ |