עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חינוך וכבוד האדם, הגיל הרך, מתן כבוד להורים ולילדים ע"י הגננת, ראיונות+תצפית, מתן כבוד בין אנשי צוות הגן
סמינריון גיל הרך, עיצוב התנהגות, אמפתיה וחינוך, חינוך וכבוד האדם, הגיל הרך, מתן כבוד להורים ולילדים ע"י הגננת, ראיונות+תצפית, מת
‏390.00 ₪ |
סמינריון נתונים על מעשי רצח בארץ
סמינריון רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, החברה הערבית בישראל מול העולם הערבי ומצרים, ערביי ישראל
‏390.00 ₪ |
סמינריון השפעת האינטרנט על מתן לגיטימציה להתנהגות הנהוגה בתרבות של כבוד בעבר ובהווה
סמינריון השפעת האינטרנט על מתן לגיטימציה להתנהגות הנהוגה בתרבות של כבוד בעבר ובהווה
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכויות אסירים, צדק חברתי, זכויות חברתיות, זכות האסיר לקיום מינימלי בכבוד, כבוד האדם בתי הסוהר
‏390.00 ₪ |
 עבודה סמינריונית השפעת חוק כבוד האדם וחירותו על דיני החוזים
עבודה אקדמית השפעת חוק כבוד האדם וחירותו על דיני החוזים
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
מצגת בנושא הסכם ג'נטלמני, הסכמים ג'נטלמניים, זכרון דברים, חוזה כבוד, חוזה לא מחייב, חוזים
‏99.00 ₪ |
סמינריון מנגנון הקפיטציה וההקצאה הציבורית לשירותי רפואה בישראל
עבודה אקדמית מערכת הבריאות קפיטציה שירותי רפואה בישראל, ביטוח בריאות ממלכתי, סיעוד , חוק כבוד האדם וחירותו
‏290.00 ₪ |
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הכללת תרופות מצילות חיים במסגרת שירותי בריאות נוספים), התשס״ט-2009
עבודה אקדמית ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם, אובמה
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית הבטחת הכנסה, צמצום גמלאות, רווחה, הזכות לקיום בכבוד , קיום נאות , כבוד האדם, קו העוני, צדק חברתי וזכויות חברתיות
עבודה אקדמית הבטחת הכנסה, צמצום גמלאות, רווחה, הזכות לקיום בכבוד , קיום נאות , כבוד האדם, קו העוני, צדק חברתי וזכויות חברתיות
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית דילמה חינוך, דילמות מוסריות בחינות, מבחן כבוד
עבודה אקדמית דילמה חינוך, דילמות מוסריות בחינות, מבחן כבוד, דילמה בחינוך
‏290.00 ₪ |
 עבודה אקדמית
עבודה אקדמית כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד כבהא"ח, המהפיכה החוקתית של זכויות אדם
‏390.00 ₪ |
סמינריון הזכות למות בכבוד
סמינריון הזכות למות בכבוד, המתת חסד, מוות בכבוד, החולה הנוטה למות
‏290.00 ₪ |