עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קבלת החלטות , FMRI ,השפעות המח, דיני מכרזים
‏390.00 ₪ |
סמינריון טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
עבודה אקדמית אפליה עדתית חינוך, קבלה לבית ספר תלמידים ממוצא מזרחי, אפליה עדתית ספרדים בתי ספר דתיים חרדים, ש"ס, טענות בדבר אפליה בקבלת תלמידות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית לוגיסטיקה, אבטחת איכות, קיצור פערי זמנים הצטיידות, תורת האילוצים, יעילות קבלת ציוד ואמצעים בעת גיוס חירום בגדוד צבאי, תעשיה וניהול, ניהול איכות, תחזוקה צה"ל, הנדסאי, ימ"ח
‏390.00 ₪ |
מנחם בגין יחסים הבין לאומיים של ישראל
סמינריון מנחם בגין שילומים מגרמניה,יחסים הבין לאומיים של ישראל, ראש ממשלת ישראל יחב"ל
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית עמותה סטיגמה, קבלת סיוע מעמותות מסייעות : סטיגמה תיוג או עזרה לגיטימית, תפיסה של אימהות לילדים החולים במחלות כרוניות גנטיות, מחקר איכותני, ראיונות
‏390.00 ₪ |
סמינריון בעיית השימוש בסמים בקרב עולים חדשים ליוצאי מדינות חבר העמים ומידת פנייתם לקבלת טיפול
סמינריון בעיית השימוש בסמים בקרב עולים חדשים ליוצאי מדינות חבר העמים ומידת פנייתם לקבלת טיפול
‏150.00 ₪ |
עבודה סמינריונית השפעת תניית פטור על זכות מעין-חוזית לקבלת כספים שהגיעו למתקשר מצד ג
עבודה סמינריונית השפעת תניית פטור על זכות מעין-חוזית לקבלת כספים שהגיעו למתקשר מצד ג'
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון אינטגרציה בבתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי והשפעתה על תקצובם
סמינריון חינוך, דיאלוג מורה תלמיד, רב תרבותיות, קבלת השונה, אינטגרציה, השפעה מורים על תפיסת ערך של סובלנות בקרב תלמידים
‏390.00 ₪ |
סמינריון מערכות מוכוונות לקוח
סמינריון מערכות מוכוונות לקוח, CRM DWH , קבלת החלטות אסטרטגיות קידום מוצרים, שיווק מוצרים חדשים, שוק כרטיסי אשראי
‏390.00 ₪ |
סמינריון זכויותיהם של תושבים חוזרים לקבלת שירותים רפואיים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
סמינריון זכויות דיני בריאות, קבלת שירותים רפואיים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
‏290.00 ₪ |
סמינריון דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל
סמינריון דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מטוס הלביא, קבלת החלטות בנושא בטחון לאומי
‏390.00 ₪ |
סמינריון נהלים להעברת מידע במערכת החינוך ולקבלת מידע עליה
סמינריון חופש המידע מערכת החינוך, העברת מידע במערכת החינוך וקבלת מידע עליה
‏150.00 ₪ |