עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

הנחה רבע מחיר על כל מאגר העבודות האקדמיות !!! בעת מלחמת "חרבות ברזל" : קוד קופון: Z2V

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודת גמר קבלת החלטות חינוך, אולפן עולים ניהול עצמי, איכותני, ראיונות מורים, ראיונות תלמידים (עבודה אקדמית מס. 11458)

‏390.00 ₪

130 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11458

עבודת גמר קבלת החלטות חינוך, אולפן עולים ניהול עצמי, איכותני, ראיונות מורים, ראיונות תלמידים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי קבלת החלטות באולפן עולים ראשוני בניהול עצמי?

 תוכן עניינים

 מבוא   

 סקירת ספרות   

 ניהול עצמי בחינוך מהו?            

 הרקע להקמת בתי ספר בניהול עצמי       

 מודלים בניהול עצמי     

 יתרונות וחסרונות בית הספר בניהול עצמי          

 עקרונות של מדיניות הניהול העצמי        

 שותפות בקבלת החלטות כיסוד מכונן בניהול עצמי          

 מנהל מוסד חינוכי כמקדם אפקטיביות   

 תהליך קבלת החלטות מנקודת ראות אוניברסלית ומנקודת ראות ארגונית 

 קלסיפיקציה ומהותם של מודלים לקבלת החלטות: סקירה מקוצרת         

 מנהל בית ספר כמקבל החלטות  

 אולפן ראשוני הפועל במסגרת האגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך     

 אולפן ראשוני בניהול עצמי כתופעה ייחודית        

 תיאור הפרויקט והמתודולוגיה   

 רציונל הפרויקט

 מטרות הפרויקט           

שאלות הפרויקט

 שיטת המחקר   

 מקום עריכת המחקר     

 אוכלוסיית המחקר        

 כלי המחקר      

 ממצאים           

 דיון     

 רפלקציה ומגבלות הפרויקט       

סיכום   

רשימת מקורות  

נספחים 

רשימת הנספחים : תמלילים של ראיונות

נספח מס' 1: שאלות הראיונות

נספח מס' 2: ראיון עם מנהל האולפן

נספח מס' 3: ראיון עם י', מורה באולפן

נספח מס' 4: ראיון עם מ', מורה באולפן

נספח מס' 5: ראיון עם נ', תלמידה באולפן

נספח מס' 6: ראיון עם ש' תלמיד באולפן

נספח מס' 7: מסמך- רשימת משימות  

פרויקט זה בדק לעומק תהליכים של קבלת החלטות ואתגרי ניהול אולפן ראשוני לעולים חדשים הפועל במסגרת ניהול עצמי.

הפרויקט נערך בגישה איכותנית בפרדיגמה קונסטרוקטיביסטית פרשנית. שאלות המחקר נבחנו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם חמש דמויות: מנהל, שני מורים ושני תלמידים מהאולפן הנחקר. כמו כן, נעשה שימוש במסמך. לצורך אימות הממצאים ותיקוף המחקר, נערכה טריאנגולציה המעניקה תוקף לממצאים ולמחקר כמקובל במחקר האיכותני.

ממצאי המחקר מצביעים על אתגרים ייחודיים בניהול ובקבלת החלטות באולפן ראשוני לעולים המנוהל בניהול עצמי. האתגרים חולקו לארבע קטגוריות: חינוכיים, פדגוגיים, פיזיים וארגוניים.

האתגרים החינוכיים מדגישים את הפן הייחודי של ניהול אולפן ראשוני לעולים חדשים בהיבט של: מחויבות אידיאולוגית- ערכית, צוות קולט עלייה ולכידות חברתית. האתגרים הפדגוגיים מצביעים על שיטת הוראה ייחודית ועל אחריותיות פדגוגית גבוהה בעלת מנגנון משוב יומיומי. האתגרים הפיזיים מדגישים פן תפעולי של הניהול העצמי מבחינת קבלת החלטות בנוגע לתשתיות פיזיות, התמודדות עם שוק תחרותי והתאמה לטכנולוגיות מתקדמות. האתגרים הארגוניים מצביעים על שיתוף מושכל, תקשורת רב כיוונית תכופה, אקלים בית ספרי, אוטונומיה ניהולית וקידום מבני של תהליכי ביזור.

פרויקט זה יכול לתרום בהיבטים שונים להבהרת האתגרים המיוחדים בניהול ובקבלת החלטות באולפן ראשוני לעולים המנוהל בניהול עצמי, ומתוך כך להקל על קליטת העולים החדשים בארץ.

הפרויקט עסק באתגרי ניהול וקבלת החלטות באולפן ראשוני המנוהל בניהול עצמי. שאלת הפרויקט הייתה כיצד מקבלים החלטות בבית ספר ראשוני לעולים המנוהל בניהול עצמי. בכדי לענות על שאלה זו, רואיינו חמש דמויות: מנהל בית הספר, שני מורים ושני תלמידים וכן צורף דף משימות של המזכירה. במחקר נעשה שימוש בראיונות עומק חצי מובנים ובמסמך ונערכה טריאנגולציה כמקובל במחקר האיכותני. האתגרים חולקו לארבע קטגוריות: חינוכיים, פיזיים, פדגוגיים וארגוניים.

חלק מן האתגרים מופיעים בספרות הכללית כאתגרי ניהול ומנהיגות הנגזרים מתפקידו של המנהל. עם זאת, ניתן להבחין כי קיימים מוטיבים מסוימים וגוונים ייחודיים המשמעותיים דווקא לאולפן. ניתן לחלק את האתגרים לשתי קבוצות:

הקבוצה הראשונה מתייחסת לאתגרים המשותפים לכלל המנהלים המאופיינים באספקטים ייחודיים הנובעים מהיות האולפן בית ספר למבוגרים. אתגרים אלו הם: מחויבות אידיאולוגית-ערכית, לכידות חברתית, תשתית פיזית, שוק תחרותי, התאמה לטכנולוגיות מתקדמות, שיתוף מושכל ואקלים בית ספרי.

הקבוצה השנייה מתייחסת לאתגרים ייחודיים המאפיינים דווקא קבלת החלטות באולפן ראשוני המנוהל בניהול עצמי. אתגרים אלו הם: צוות כ"קולט עלייה", שיטת הוראה ייחודית, אחריותיות פדגוגית, תרבות של תקשורת רב כיוונית תכופה, אוטונומיה בניהול עצמי וקידום מבני של תהליכי ביזור.

שתי קבוצות אלו מהוות תשובה לשאלת המשנה: מהם האתגרים בקבלת החלטות ובניהול אולפן ראשוני לעולים חדשים הפועל במסגרת ניהול עצמי.

לשאלת המשנה: מהי גישת המנהל בקבלת החלטות בבית ספר ראשוני לעולים חדשים? ישנה התייחסות באספקטים הייחודיים של האתגרים: מחויבות אידיאולוגית- ערכית, לכידות חברתית, שיתוף מושכל, תרבות תקשורת רב כיוונית תכופה, קידום מבני של תהליכי ביזור ואוטונומיה ניהולית.

לשאלת המשנה- אלו עקרונות ארגוניים וניהוליים של מדיניות הניהול העצמי רלוונטיים בתהליכי קבלת החלטות באולפן ראשוני לעולים חדשים? עונים האתגרים: תרבות ארגונית של תקשורת רב כיוונית תכופה, אחריותיות פדגוגית, מחויבות אידיאולוגית- ערכית והאתגרים הפיזיים: תשתית פיזית, שוק תחרותי והתאמה לטכנולוגיות מתקדמות.

על השאלה: כיצד משפיע הניהול העצמי על תהליכים של קבלת החלטות בבית ספר ראשוני לעולים חדשים? התייחסתי לאתגרים הפיזיים, כאשר על פי ממצאי המחקר, הניהול העצמי אפשר וקידם תהליכים של קבלת החלטות משמעותיות שסייעו לאולפן להיחלץ מהמשבר שפקד אותו. התייחסות נוספת קיימת באתגרים הפדגוגיים בהדגש על שיטת ההוראה הייחודית ובאתגרים הארגוניים בהתייחסות לאוטונומיה ניהולית ולתרבות תקשורת רב כיוונית תכופה.

לשאלת המחקר : כיצד מקבלים החלטות בבית ספר ראשוני לעולים הפועל במסגרת ניהול עצמי? ישנה התייחסות נרחבת בהיבט הארגוני הכולל שיתוף מושכל ותקשורת רב כיוונית תכופה. על פי הממצאים, נעשה שימוש במודלים נורמטיביים והתנהגותיים לקבלת החלטות. לעתים נדירות, נעשה שימוש במודל הפוליטי. מן הממצאים משתקפת תמונה לפיה מנהל בית הספר נשען על בסיס מנהיגותי של תפיסה, חזון וערכים בשילוב צעדים אופרטיביים ותפעוליים הנגזרים מהתפיסה הניהולית- תפעולית. מנהל בית הספר מיטיב לקבל החלטות שקולות ומתאים את אופן קבלת ההחלטות לצרכים השונים.

חלקם של האתגרים מהווים, בעצמם, דרך ובסיס לקבל החלטות כגון: מחויבות ערכית- חינוכית, לכידות חברתית, אחריותיות פדגוגית, שיתוף מושכל, תקשורת רב כיוונית תכופה ואוטונומיה ניהולית.

המודעות לקיומם של האתגרים הנוספים שנמצאו מהווה רווח משמעותי ביכולת המנהל לאזן אותם ולהתמודד עמם, כגון: קידום מבני של תהליכי ביזור, צוות כ"קולט עלייה", תשתית פיזית ושוק תחרותי.

רפלקציה

כסגן מנהל באולפן ראשוני לעולים הפועל במסגרת ניהול עצמי למעלה מ-20 שנה הכרתי דפוסים רבים של קבלת החלטות וליוויתי את המעבר לניהול עצמי תוך התנסות אישית וחוויה עצמית. לאורך השנים, מתוך שדה עבודתי, העסיקו אותי השאלות:

האם קיים מודל רציונלי לקבלת החלטות באולפן? כיצד משפיעה דמותו של המנהל על דפוסי קבלת החלטות באולפן? ומהי משמעותו של הניהול העצמי בניהול אולפן ראשוני לעולים? אלו דפוסים מיטביים ניתן ליישם באולפן ראשוני לעולים חדשים? ואלו שינויים חלו דווקא בשל החלת מדיניות הניהול העצמי? עם מעבר בית הספר לניהול עצמי ולקראת פרישתו לגמלאות של המנהל הנוכחי העסיקו אותי השאלות בעוצמה גבוהה יותר.

על פי רציונל המחקר האיכותני, האדם כחוקר משפיע על המחקר, אך במידה בלתי מבוטלת גם מושפע ממנו. הרפלקציה במחקר האיכותני נתפסת כתהליך מפתח שנועד לשחרר מדפוסי מחשבה ישנים ולאפשר היפתחות לכיוונים חדשים של עשייה, ראייה ומחקר. לפיכך, נושא המחקר נבחר לא רק מתוך הסקרנות האינטלקטואלית, אלא אף מתוך רצון ותקווה להסיק מסקנות יישומיות ולשפר את אופן קבלת ההחלטות בייחוד על רקע האוטונומיה היחסית הנגזרת מהניהול העצמי של האולפן.

בתהליך החשיבה על נושא הפרויקט, מצאתי את עצמי מוצף בחומר תיאורטי רב העוסק בניהול עצמי ובתהליכי קבלת החלטות. כך, למדתי בעיון את המרכיבים השונים עליהם מבוסס תהליך קבלת החלטות והניהול העצמי. ניתן לטעון, כי לאחרונה מדיניות הניהול העצמי הפכה להיות נורמה מנהלית בבתי הספר בישראל. עם זאת, אולפן ראשוני לעולים חדשים שפועל במסגרת משרד החינוך מהווה תקדים חשוב וחדשני. המחקר הנוכחי מהווה ניסיון מחקרי ראשון מסוגו המנסה לעמוד על השפעותיו והשלכותיו של יישום עקרונות הניהול העצמי בתחום חינוך המבוגרים.

ככל שהתקדם תהליך כתיבת הפרויקט וניתוח הממצאים, הופתעתי לגלות דברים שונים מצפיותיי. הממצאים העלו כיוונים חדשים, מרעננים ובחלקם מפתיעים. כסגן מנהל באולפן, מצאתי את עצמי מבין לעומק תהליכים ארגוניים, בחירות והחלטות המשפיעים על עשייתי המקצועית. היה זה תהליך מרגש המתחבר לחדשנות המאפיינת את עבודתי ולתרומתם האפשרית של הממצאים עבור חוקרים בעוסקים בקבלת החלטות ובניהול עצמי בבתי ספר למבוגרים ולעולים חדשים.

תרומתם האפשרית של ממצאי עבודתי הינה: הצגת שיקולים רלבנטיים למנהלים ולמקבלי החלטות בתהליכי ניהול מיטביים ובדפוסים מועדפים של קבלת החלטות. בנוסף, הפרויקט יוכל לסייע בחשיפה של אנשי חינוך ומקצוע לתהליכים של קבלת החלטות ולאספקטים השונים הבאים לידי ביטוי בבית ספר למבוגרים הפועל כאולפן ראשוני לעולים חדשים. כמו כן, תוצאות הפרויקט עשויות לתרום להבנה מעמיקה של קליטת העולים החדשים בארץ ולהעלאה של רמת ההישגים הלימודיים ורווחתם הרגשית והחברתית. תרומה אפשרית נוספת עשויה לקרות מעצם קיומו של המחקר המעורר את משתתפי המחקר להתבוננות ובחינה ממבט רטרוספקטיבי של הנחות יסוד, אמונות, עקרונות וסדרי עדיפויות לפיהם הם פועלים. תהליך זה עשוי לתרום במידה רבה להתגבשות גישה ביקורתית על תהליך קבלת ההחלטות באולפן תוך שאילת שאלות, כגון: האם פעלנו נכון? מהן ההשלכות? האם אפשר לעשות זאת אחרת וכיצד? כך שייתכן והמחקר יהווה קטליזטור להפקת לקחים ולהתוויית דרך חילופית לעתיד.

מגבלות הפרויקט

את ממצאי המחקר יש לסייג מכמה היבטים: ייתכן כי העובדה שאני עובד באולפן כמנהל בית הספר השפיעה על מידת נכונותם של האינפורמנטים לשתף אותי במלוא הכנות כך שתמונת המידע הכוללת שהגיעה אלי- מוגבלת. אני מקווה שהאנונימיות המובטחת, סייעה לפתור בעיה זו.

מגבלה נוספת היא ראיון עם מנהל אחד, על אף הגיוון במספר המשתתפים (חמישה במספר). דבר זה עלול להשפיע על תקפות מסקנות המחקר ביחס לאולפנים אחרים. עם זאת, תובנות נקודתיות, בהחלט יכולות לבוא לידי ביטוי גם במוסדות חינוך מאפיינים דומים.

בנוסף לשני היבטים אלו, חשוב לציין מספר היבטים נוספים המגבילים את הפרויקט מתוקף היותו מחקר איכותני. המחקר האיכותני מעצם טבעו מתעמק בחוויה הסובייקטיבית של הנחקרים, ולא מתיימר לספר אמת אובייקטיבית כלשהי. ולכן תוקפו של המחקר מוגבל במידה רבה, מכיוון שאינו מייצג בהכרח תמונה כוללת מנקודות מבט של כלל השותפים לתהליך ובוודאי לא תמונה של כלל האולפנים. ביצוע ראיונות לאנשי צוות מבתי ספר נוספים, למנגנון הפיקוח על האולפן ועריכת תצפיות עשויים לתת תמונה רחבה יותר.

פרויקט זה בדק כיצד מקבלים החלטות בבית ספר ראשוני לעולים הפועל במסגרת ניהול עצמי.

הפרויקט נערך בגישה איכותנית בפרדיגמה קונסטרוקטיביסטית פרשנית. גישה זו מדגישה את ההבנה ההוליסטית של התופעות ואת חשיבות הקשר בפרשנותן (שקדי). שאלות המחקר נבחנו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים, בהם קימת תבנית בסיסית ואחידה של שאלות קבועות מראש וכן שאלות גמישות המאפשרות למרואיינים להציג את תפיסת עולמם בצורה פתוחה; כך שתתקבל תמונה הוליסטית ואנושית יותר אשר לא הייתה מתקבלת במחקר הכמותי (שקדי, 2003). כמו כן, ממצאי המחקר חוזקו באמצעות מסמך.

מטרת הפרויקט הינה לחקור את תהליכי קבלת החלטות בבית ספר לעולים חדשים המנוהל בניהול עצמי.

ממצאי המחקר מצביעים על חלוקה קטגוריאלית של ארבעה סוגי אתגרים: חינוכיים, פדגוגיים, פיזיים וארגוניים.

האתגרים החינוכיים מדגישים את הפן הייחודי של ניהול אולפן ראשוני לעולים חדשים בהיבט של: מחויבות אידיאולוגית- ערכית, צוות קולט עלייה ולכידות חברתית.

האתגרים הפדגוגיים מצביעים על שיטת הוראה ייחודית ועל אחריותיות פדגוגית גבוהה בעל מנגנון משוב יומיומי.

האתגרים הפיזיים מדגישים פן תפעולי של הניהול העצמי מבחינת קבלת החלטות בנוגע לתשתיות פיזיות, התמודדות עם שוק תחרותי והתאמה לטכנולוגיות מתקדמות.

האתגרים הארגוניים מצביעים על שיתוף מושכל, תקשורת רב כיוונית תכופה, אקלים בית ספרי, אוטונומיה ניהולית וקידום מבני של תהליכי ביזור.

בחלק מן הממצאים, תוארה התמודדות וניסיון להעניק מענה ברמת מדיניות בית ספרית וברמה האנושית. ובחלק מן הממצאים תואר מתח מובנה שהמודעות לו מהווה רווח משמעותי.

לאור הממצאים והדיון, ניתן לומר, כי קיימים אתגרים ייחודיים בניהול ובקבלת החלטות באולפן ראשוני לעולים חדשים הפועל במסגרת ניהול עצמי. מודעות לאתגרים אלו תוכל לסייע למנהלים, חוקרים ואנשי מקצוע בתהליכים של קבלת החלטות ובניהול אולפן ראשוני לעולים חדשים ולהבנה מעמיקה של אוכלוסייה ספציפית זו ואולי, בעזרתה, יוכלו לתת את המענה המתאים לאור תוצאות המחקר.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-50 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 אושרי תומר, מרחבים בניהול עצמי בחינוך. הוצ' רסלינג (2022)
אביעד, ר' . מפעל הנחלת הלשון. בתוך ר' רוזנטל, י' דן, י' יובל, י' צבן, ד' שחם וד"י פנסלר (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך שני: תנועות לאומיות וחברתיות; החברה הדתית מול החילון והמודרנה; העברית ולשונות היהודים (עמ' 294-297). ירושלים: כתר הוצאה לאור למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר.

 אבישר, ג', רייטר, ש' ולייזר, י'. סגנון הניהול כגורם מכוון ביישום שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 16 (2), 5-16.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה