עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

חתימה מנהלי חברה
עבודה סמינריונית חתימה מנהלי חברה
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הצעת תיקון פקודת החברות בשאלת אחריות מנהלים –  טלאי שאינו מכסה את הקרע
עבודה סמינריונית הצעת תיקון פקודת החברות בשאלת אחריות מנהלים – טלאי שאינו מכסה את הקרע
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון אלימות נגד נשים -פעילות מערכת החינוך
סמינריון אלימות תלמידים מנהלי בית ספר, התמודדות אלימות תלמידים מנהלי בית ספר עם תופעת האלימות בקרב בני נוער מגזר הערבי, איכותני,
‏390.00 ₪ |
סמינריון השקעות בקופות גמל
עבודה אקדמית קרנות פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה, קופ"ג עצמאי
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה, קופג עצמאי שכיר
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית רפורמה בריאות הנפש, ראיונות איכותני עמדות מנהלים, אחיות צוות רפואי, עובדי סיעוד פסיכיאטרי
עבודה אקדמית רפורמה בריאות הנפש, עובדי סיעוד פסיכיאטרי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית שכר בכירים ורגולציה, שכר מנהלים בחברות ציבוריות, השפעת הרגולציה על ערך החברות
עבודה אקדמית שכר מנהלים, גורמי השפעה, שכר בכירים רגולציה, שכר מנהלים בחברות ציבוריות, השפעת הרגולציה על ערך החברות
‏390.00 ₪ |
 עבודה אקדמית מוסר עסקי ומגדר - מנהלות מול מנהלים בשיפוט המוסרי, ניתוח איכותני ראיונות
עבודה אקדמית מנהלות בית ספר,מנהלות מול מנהלים בשיפוט המוסרי,מגדר ניהול חינוך,ניתוח איכותני,מוסר ועסקים,ראיונות
‏290.00 ₪ |
אחריות מנהלים אכיפתה וביטוח נגדה
עבודת סמינריון אחריות מנהלים אכיפתה וביטוח נגדה
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית שיפוט מוסרי בניהול ומגדר, אתיקה ניהולית מיגדרית, מנהלות לעומת מנהלים
עבודה אקדמית שיפוט מוסרי בניהול ומגדר,אתיקה ניהולית מיגדרית,מחקר איכותני מנהלות לעומת מנהלים
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלת שכר הבכירים במשק לאור הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ
סמינריון שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016,הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ',רגולציה משכורות מנהלים
‏390.00 ₪ |
סמינריון תגמול מנהלים בכירים לעומת רווחים של תאגיד היבטים תאורטים ואמפירים -עבודה מחקרית
סמינריון תגמול מנהלים בכירים לעומת רווחים של תאגיד היבטים תאורטים ואמפירים -עבודה מחקרית
‏290.00 ₪ |