עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אלימות תלמידים מנהלי בית ספר, התמודדות אלימות תלמידים מנהלי בית ספר עם תופעת האלימות בקרב בני נוער מגזר הערבי, איכותני,
סמינריון אלימות תלמידים מנהלי בית ספר, התמודדות אלימות תלמידים מנהלי בית ספר עם תופעת האלימות בקרב בני נוער מגזר הערבי, איכותני,
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית קרנות פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה, קופ"ג עצמאי
עבודה אקדמית קרנות פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה, קופ"ג עצמאי
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה, קופג עצמאי שכיר
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית רפורמה בריאות הנפש, עובדי סיעוד פסיכיאטרי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
עבודה אקדמית רפורמה בריאות הנפש, עובדי סיעוד פסיכיאטרי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שכר מנהלים, גורמי השפעה, שכר בכירים רגולציה, שכר מנהלים בחברות ציבוריות, השפעת הרגולציה על ערך החברות
עבודה אקדמית שכר מנהלים, גורמי השפעה, שכר בכירים רגולציה, שכר מנהלים בחברות ציבוריות, השפעת הרגולציה על ערך החברות
‏290.00 ₪ |
סמינריון שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016,הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ
סמינריון שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016,הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ',רגולציה משכורות מנהלים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שכר בכירים השלכות מוסריות ומשפטיות,החוק להגבלת שכר הבכירים 2016,מוסר ועסקים שכר מנהלים
עבודה אקדמית שכר בכירים השלכות מוסריות ומשפטיות,החוק להגבלת שכר הבכירים 2016,מוסר ועסקים שכר מנהלים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית תגמול מנהלים, תמריץ, גמול ושביעות רצון בעבודה
עבודה אקדמית תגמול מנהלים, תמריץ, גמול ושביעות רצון בעבודה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אקלים ביה"ס, שחיקה של מורים, תרבות ארגונית בית ספרית, לחץ, שחיקה, מנהלים, מורים, בתי ספר, חינוך ממלכתי דתי
‏290.00 ₪ |
סמינריון השפעת שכר מנהלים בכירים על רווחיות החברה, היבטים תיאורטיים אמפיריים
סמינריון השפעת שכר מנהלים בכירים על רווחיות החברה, היבטים תיאורטיים אמפיריים
‏290.00 ₪ |
סמינריון איכותני נוכחות ניהולית - השפעה על תפקיד המורים בביה"ס, יחסי מורים-מנהל בי"ס, אקלים כיתה,הישגים לימודיים,מורים-מנהלים,ותק, ניהול במערכת החינוך, איכותני,ראיונות, מנהל
סמינריון איכותני נוכחות ניהולית - השפעה על תפקיד המורים בביה"ס, יחסי מורים-מנהל בי"ס, אקלים כיתה,הישגים לימודיים,מורים-מנהלים,ותק, ניהול במערכת החינוך, איכותני,ראיונות, מנהל
‏290.00 ₪ |
סמינריון שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות: רגולציה ומנגנוני פיקוח
סמינריון שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות: רגולציה ומנגנוני פיקוח
‏290.00 ₪ |