עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016,הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ',רגולציה משכורות מנהלים (עבודה אקדמית מס. 1485)

‏290.00 ₪

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1485

סמינריון שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016,הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הגבלת שכר הבכירים במשק לאור החוק מ 2016 ולאור הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ' וכץ?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

ניסיונות חקיקה ורגולציה בישראל. 

הצעת חוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ להגביל את שכרו של המנהל הבכיר בחברה עד פי 50 משכרו של העובד הזוטר ביותר. 

המלצות הועדה בריכוז המשנה ליועמ"ש, אבי ליכט לעניין שכר בכירים בחברות ציבוריות. 

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 20)(תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב)

שכר הבכירים בישראל ובעולם – נתונים גרפים ועובדות. 

גרף מס' 1

גרף מס' 2

טבלת השוואות נתוני ממוצע השכר בין מנכ"לים לעובדים רגילים במשק. 

טבלה 1

כיצד נקבע שכר הבכירים?

כיצד נקבע שכר המנכ"לים

הקשר בין תשלומי השכר לביצועי החברה

מרכיבי חבילות השכר המוצעות למנכ"לים

טבלה 2

שיטת Say on Pay.

חובות וזכויות

חובתו המוסרית של המנכ"ל. 

הציווי המוחלט עפ"י קאנט. 

היבט כלכלי 

חקיקה בעולם ובישראל. 

חובת גילוי שכר בישראל. 

חובת גילוי שכר בארה"ב. 

ניסיונות רגולציה בעולם.

מסקנות. 

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

נספח

הצעת חוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' חיים כץ

 

החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016 

בקול תרועה רמה נחקק החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016. אולם לא כצעקתה החוק לא מדבר על כלל המגזר הציבורי כי אם רק על הבנקים וחב' הביטוח וכן ההגבלה היא רק סנקציה מיסויית כפי שיוסבר.

הכנסת אישרה ב 28.3.2016 את החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח ברוב של 56 בעד ואף מתנגד . אישרה מליאת הכנסת את החוק בקריאה שניה ושלישית. עפ"י הצעת החוק תקרת השכר של מנכ״ל תאגיד פיננסי לא תהיה יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה וזאת עבור הוצאת שכר מוכרת לצרכי מס. אם ישולם שכר גבוה יותר, ישלמו הבעלים מס כפול על הוצאות השכר. כמו כן, שכרו של המנכ"ל יעמוד על לא יותר מפי- 35 מעלות השכר של העובד המוחלש ביותר באותה חברה, לרבות עובדי קבלן המועסקים ישירות על ידי התאגיד ברוב של 56 בעד ואף מתנגד אישרה מליאת הכנסת את החוק להגבלת שכר הבכירים, בקריאה שנייה ושלישית. איגוד הבנקים ניסה להפעיל לחצים עד לרגע האחרון בין היתר על יו״ר הכנסת יולי אדלשטיין ויו"ר ועדת הכספים משה גפני, אך כאמור הניסיון כשל.[1]

עפ"י הצעת החוק תקרת השכר של מנכ״ל תאגיד פיננסי לא תהיה יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה וזאת עבור הוצאת שכר מוכרת לצרכי מס. אם ישולם שכר גבוה יותר, ישלמו הבעלים מס כפול על הוצאות השכר. כמו כן, שכרו של המנכ"ל יעמוד על לא יותר מפי 35 מעלות השכר של העובד המוחלש ביותר באותה חברה, לרבות עובדי קבלן המועסקים ישירות על ידי התאגיד. החוק חל מיידית עם פרסום החוק ואילו על בכירים שכבר מועסקים ע"י החברות, החוק יחול חצי שנה מיום פרסום החוק על-מנת לאפשר לחברות להיערך ליישומו.

 עד הרגע האחרון ניסה עו"ד איגוד הבנקים דוד חודק (עומד מימין) ללחוץ על יו"ר ועדת הכספים משה גפני לדחות את החוק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היקף כספי הציבור המנוהל על ידי גופים פיננסיים, פערי המידע בינם לבין ציבור החוסכים באמצעותם והסיכונים שכספי הציבור חשופים להם, מחייבים גופים פיננסיים לקיים אמות מידה וסטנדרטים גבוהים והדוקים לממשל תאגידי נאות. כמו כן, הם מדגישים את חשיבות קיומם של מנגנוני השגחה, בקרה ופיקוח יעילים וקפדניים ...

שכר בכירים בגופים פיננסיים בפרט, מצוי בדיון ציבורי זה שנים רבות על רקע טענות בדבר גובהו המופרז, וחולשתם של מנגנוני הבקרה והפיקוח בגופים אלה. היקפי שכר הבכירים בגופים פיננסיים גדלו בשנים האחרונות באופן ניכר. נתוני שנת 2013 מלמדים שכרבע מארבעים מקבלי השכר הגבוה בחברות ציבוריות בישראל, הם בעלי תפקידים בגופים פיננסיים, והיחס בין שכרם לשכר הממוצע במשק גבוה במיוחד."


שכרם של הבכירים בחברות הציבוריות עולה לכותרות בשנים האחרונות וזכה לביקורת ציבורית רבה. בעקבות ביקורת זו, אשר טוענת כי שכרם של חלק מהבכירים בחברות ציבוריות הינו מופרז. המצדדים בהגבלות על שכר הבכירים טוענים כי אין כל קשר בין שכר הבכירים לבין תפוקותיהם או ביצועי החברות שהם מנהלים. המשכורות המנופחות, כך הם טוענים, הן תוצאה של כוחם הרב של המנהלים ויכולתם לסחוט כספים מהדירקטוריון על חשבון בעלי המניות וכך גם על חשבון העובדים. כמו כן הם טוענים, כי הפערים בשכר בחברה הישראלית מזיקים ללכידות החברתית ובסולידריות בין קבוצות אוכלוסיה שונות. מצדדי ההגבלות על השכר טוענים שמימדי התופעה בלתי סבירים, ובתקשורת תוקפים את שיאני השכר בביטויים כמו חזירים, תאווי בצע וחסרי בושה[1]. התגמולים שמקבלים המנהלים נקבע בדירקטוריון החברה, על סמך המלצתן של ועדות השכר שהדירקטוריון ממנה לשם כך. בתגמולים ישנם כמה רכיבים: שכר בסיסי, בונוסים, מניות, אופציות, מענקי העברה, מענקי פרישה, פוליסות ביטוח, פנסיות ועוד. חלק מהם עשויים להיות תלויים בביצועים ובהשגת יעדים על ידי המנהלים. השילוב של הרכיבים תלוי במספר גורמים, ובהם המגזר שהחברה שייכת לו, האסטרטגיה והתרבות של החברה, הציפיות של בעלי המניות מתפקוד הבכירים, חוקי החברה, חוקי מס הכנסה וסטנדרטים חשבונאיים. השכר הגבוה של שכבת ההנהלה הבכירה בחברות ציבוריות נתון בביקורת ציבורית ואקדמית רחבה, ובמדינות בעולם נעשו ניסיונות למתן את עליית שכר זה. הביקורת התגברה מאז, בשל המשבר החמור שפקד את כלכלת ארצות הברית בפרט ואת הכלכלה העולמית בכלל. מנהלים בכירים המשיכו ליהנות מהטבות גם בשעות של המשבר, והדבר הדגיש את הפער בין ביצועי החברות לבין השכר המשולם כביכול בגינם. ההתנגדות הציבורית בארה"ב הגיעה לשיאה, כאשר חברת AIG אשר קיומה היה תלוי בסיוע חירום ממשלתי על סך 183 מיליארד דולר, חילקה בונוסים בסך 165 מיליון דולר לבכירי המשרד הלונדוני שלה – אותם בכירים אשר פעולותיהם כמעט מוטטו את החברה. ישנם הסברים שונים לעלייה החדה בשכר הבכירים בעשורים האחרונים ואחד ההסברים ניתן על ידי חוקרים מאוניברסיטה בדרום קליפורניה אשר טענו במחקר שנערך כי שינויים טכנולוגיים ואחרים הם אלה שגרמו בעצם לעליית הביקוש למנהלים מצטיינים, מה שהעלה גם את משכורתם. לדברי אותם החוקרים, העלייה בשכר הבכירים לא יכולה להיות מוסברת על ידי תאוות בצע או שליטתם של המנכ"לים על הדירקטוריונים, מכיוון שגורמים אלה היו קיימים גם בעבר, והדירקטוריונים אף נהפכו לעצמאיים יותר בשנים האחרונות. החוקרים הציעו הסבר חלופי, לפיו הידע הדרוש על מנת להצליח בתפקיד מנכ"ל השתנה בעשורים האחרונים. בעבר היה דרוש ידע מסוים על חברה מסוימת, על ספקיה, על לקוחותיה וכו'. בעקבות השינויים בטכנולוגיה, מערכות מחשוב וכדומה, ידע זה נגיש לכל, כך שלמנכ"ל בעל כישורים יהיה ביקוש גם בחברות אחרות. כתוצאה מכך נוצרה תחרות על המנהלים המצטיינים, המתבטאת כמובן בשכר גבוה.

לינק למצגת אקדמית על שכר הבכירים ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח, תשע"ו- 2016

סבירסקי, ש. וקונור-אטיאס, א. . "עובדים, מעסיקים וחלוקת העוגה הלאומית דו"ח", מרכז אדוה.

שרון חנס "אופציות למנהלים בשוק ההון עם בעלות מרוכזת: הערכה מחודשת ודיון במקרה הישראלי" משפטים לו, 49 

Angel, J.J. & McCabe, D.M.. The Ethics of Managerial Compensation: The Case of Executive Stock Options. Journal of business ethics, 78

Bebchuk, L. Fried, J. Executive Compensation as an Agency Problem. Journal of Economic Perspectives, 17, pp. 71-92


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות