עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת שוויון בעבודה, העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, השוואת תנאים עובדי קבלן כמו עובדים מן המנין
‏99.00 ₪ |
סמינריון שוויון בעבודה, העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, השוואת תנאים עובדי קבלן כמו עובדים מן המנין
‏390.00 ₪ |
סמינריון מדיניות בניית הוסטלים לקשישים
עבודה אקדמית גרונטולוגיה, זקנה, שחיקת החמלה בקרב בני משפחה המטפלים באדם הזקן, חמלה טיפול קשישים, גיל הזהב, תמיכה משפחתית זקנים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית עובדי קבלן, חוק להגברת האכיפה, שוויון עובדים של חברת קבלני כח אדם, העסקה שוויונית, זכויות עובדים, עובדים מקצועיים,
‏290.00 ₪ |
סמינריון ישראל בדוחות מחלקת המדינה של ארצות-הברית בנושא סחר בבני-אדם
סמינריון בנושא סחר בבני-אדם בישראל
‏390.00 ₪ |
סמינריון חינוך וכבוד האדם, הגיל הרך, מתן כבוד להורים ולילדים ע"י הגננת, ראיונות+תצפית, מתן כבוד בין אנשי צוות הגן
סמינריון גיל הרך, עיצוב התנהגות, אמפתיה וחינוך, חינוך וכבוד האדם, הגיל הרך, מתן כבוד להורים ולילדים ע"י הגננת, ראיונות+תצפית, מת
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית פשע מאורגן סחר בבני אדם בישראל
עבודה אקדמית פשע מאורגן סחר בבני אדם בישראל
‏290.00 ₪ |
סמינריון דוח מחלקת המדינה האמריקנית בנושא סחר בבני-אדם לשנת 2004
סמינריון מלחמה בנושא סחר בבני-אדם, סחר נשים
‏390.00 ₪ |
מצגת סחר בנשים , מכירה לזנות, סחר בבני אדם פרוצות, סחר נשים, מגדר, מכירה לזנות, הדחה זנות, ניצול, זילות
מצגת סחר בבני אדם, סחר בנשים , מכירה לזנות, מסחר פרוצות, סחר נשים, מגדר, מכירה לזנות, הדחה זנות, ניצול, זילות
‏99.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני אדם בתחומי הרווחה והבריאות
סמינריון פשיעה מאורגנת סחר בבני אדם
‏390.00 ₪ |
סמינריון ישראל בדוחות מחלקת המדינה של ארצות-הברית בנושא סחר בבני-אדם
עבודה אקדמית סחר בבני-אדם, סחר בנשים לזנות ומטרות נלוזות
‏390.00 ₪ |
סמינריון זכויות אסירים, צדק חברתי, זכויות חברתיות, זכות האסיר לקיום מינימלי בכבוד, כבוד האדם בתי הסוהר
‏390.00 ₪ |