עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית השכלה גבוהה עליה, קליטת עולים חדשים צעירים, סטודנטים אתיופים עולים, רוסים, כמותני, שאלונים, העולים החדשים, רב תרבותיות, חינוך רב לשוני
עבודה אקדמית השכלה גבוהה עליה, קליטת עולים חדשים צעירים, סטודנטים אתיופים עולים, רוסים, כמותני, שאלונים, העולים החדשים, רב תרבותיות, חינוך רב לשוני
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית סטודנטים ליקויי למידה,תמיכה לסטודנטים עם לקות למידה באוניברסיטה, מכללות, מוסדות להשכלה הגבוהה
עבודה אקדמית סטודנטים ליקויי למידה,תמיכה לסטודנטים עם לקות למידה באוניברסיטה, מכללות, מוסדות להשכלה הגבוהה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית התנדבות סטודנטים מלגה, פרויקט התנדבות סטודנטים על מנת לקבל מלגה, מלגות לסטודנטים, אלטרואיזם, מילגה דיור עבור מתנדבים בקהילה, פרוייקט פר"ח
עבודה אקדמית התנדבות סטודנטים מלגה, פרויקט התנדבות סטודנטים על מנת לקבל מלגה, מלגות לסטודנטים, אלטרואיזם, מילגה דיור עבור מתנדבים בקהילה, פרוייקט פר"ח
‏290.00 ₪ |
סמינריון ליקויי קריאה מבוגרים, תחושת מסוגלות לקות קריאה, סטודנטים ליקויי קריאה, כמותני שאלונים
סמינריון ליקויי קריאה מבוגרים, תחושת מסוגלות לקות קריאה, סטודנטים ליקויי קריאה, כמותני שאלונים
‏290.00 ₪ |
סמינריון הכשרת מורים סמינרים למורות בישראל, הערכה עצמית, מחקר אמפירי על מורים גברים ונשים לעומת עובדי הייטק, סטודנטים, מורות לעת
סמינריון הכשרת מורים סמינרים למורות בישראל, הערכה עצמית, מחקר אמפירי על מורים גברים ונשים לעומת עובדי הייטק, סטודנטים, מורות לעת
‏290.00 ₪ |
סמינריון תלמידים וסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה, אמצעי עזר, שילוב עיוורים בחינוך הרגיל
סמינריון תלמידים וסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה, אמצעי עזר, שילוב עיוורים בחינוך הרגיל
עבודה אקדמית סטודנטים לחינוך הכשרת מורים, עובדי הוראה לעומת אנשי מחשבים, מכללות להכשרת מורים
עבודה אקדמית סטודנטים לחינוך הכשרת מורים, עובדי הוראה לעומת אנשי מחשבים, מכללות להכשרת מורים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית סטודנטים לסיעוד,ותק, כמותני עמדות פרחי אחיות בקשר למטופלים, שאלונים, מגזר,לאום יהודי-ערבי
עבודה אקדמית סטודנטים לסיעוד,ותק, כמותני עמדות פרחי אחיות בקשר למטופלים, שאלונים, מגזר,לאום יהודי-ערבי
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית תצלומי פליטים סוריה, עמדות כלפי סורים פצועים בקרב סטודנטים, פרחי הוראה, כמותני שאלונים, אמפירי
עבודה אקדמית תצלומי פליטים סוריה, עמדות כלפי סורים פצועים בקרב סטודנטים, פרחי הוראה, כמותני שאלונים, אמפירי
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חרדים, הבניית זהות של סטודנטים חרדים
עבודה אקדמית חרדים, הבניית זהות של סטודנטים חרדים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית הפרעה טורדנית כפייתית OCD , מחקר כמותני, קשר בין הפרעה טורדנית כפייתית לבין תפקוד לימודי בקרב סטודנטים
‏290.00 ₪ |
סמינריון פייסבוק סטודנטים, קבוצות לימוד, איכותני:ראינות סטודנטים, צרכים שממלאת הרשת החברתית פייסבוק בקרב סטודנטים בעידן של היום
סמינריון פייסבוק סטודנטים, קבוצות לימוד, איכותני:ראינות סטודנטים, צרכים שממלאת הרשת החברתית פייסבוק בקרב סטודנטים בעידן של היום
‏290.00 ₪ |