עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סטודנטים לסיעוד,ותק, כמותני עמדות פרחי אחיות בקשר למטופלים, שאלונים, מגזר,לאום יהודי-ערבי (עבודה אקדמית מס. 11505)

‏290.00 ₪

30 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11505
עבודה אקדמית סטודנטים לסיעוד,ותק, כמותני עמדות פרחי אחיות בקשר למטופלים, שאלונים, מגזר,לאום יהודי-ערבי


שאלת המחקר

איך באה לידי ביטוי ההתקדמות הלימודים וכיצד משפיעה על תפיסה ועמדות בחוג לסיעוד בקשר למטופלים הן במגזר היהודי והערבי?

תוכן עניינים

1.מבוא

שאלת המחקר:

2.סקירת ספרות

חוק זכויות החולה

חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הרפורמה במערכת הבריאות

יחסי צוות רפואי-מטופל

הנחיות אתיות

מניעת מידע ממטופל

שיתוף בין צוות רפואי ורופאים למטופל

חובת הרופא המטפל והאוטונומיה של המטופל

אחריות המטפל

הסברה למטופלים

שיטה - מתודולוגיה

נספח: שאלון

חלק א': שאלון דמוגרפי

שאלון יחס למטופלים של סטודנטים לסיעוד

ביבליוגרפיה

 

רקע: מקצוע הסיעוד עומד במרכזו של הטיפול הבריאותי בישראל ובכל העולם. במהלך השנים תפקיד האחות הולך ומתפתח והתמורות והשינויים בשדה הקליני מחייבים פריצת גבולות תפקיד האחות והרחבת סמכויותיה. הרחבת הסמכויות מאפשרת ביטוי מרבי של כישוריה, תוך הגדלת איכות הטיפול והגדלת מחויבותה למתן דין. הרחבת הסמכויות, תביא לשביעות רצון ומחויבות האחות למקצוע ולארגון בו היא מועסקת, העלאת איכות הטיפול ושביעות רצון המטופלים )שילה וחביב, 2012 .)אחיות ורופאים מסכימים בד"כ על הרחבת סמכויות האחות עם זאת, יותר רופאים מאחיות מפגינים עמדות שליליות כלפי מגמת הרחבת הסמכויות, טוענים למחסור בכישורים הדרושים לאחות לשם כך וחשים באיום מקצועי וכלכלי על מעמדם . (שחף, 2014)

ההכשרה למקצוע האח נעשית בבתי ספר ייעודיים ומשך ההכשרה שונה בהתאם לרמת ההכשרה. עם האקדמיזציה של מקצועות מסוימים בשלהי המאה העשרים, הפך גם מקצוע זה למקצוע אקדמי, הנלמד במוסד להשכלה גבוהה בתחום הסיעוד. למסיימי הלימודים שאורכם 4 שנים ניתן תואר אקדמי, במקביל לתעודת אח מוסמך של משרד הבריאות. תעודת אח מוסמך מאפשרת המשך לימודים מתקדמים בסיעוד, הקרויים "קורסים על-בסיסיים", בהתמחויות שונות, כמו אח מיילד וטיפול נמרץ. בנוסף, קיימים מספר מסלולים לתואר שני ואף לדוקטורט בלימודי סיעוד.

בישראל, בדומה למדינות המערב, קיימות תוכניות להכשרת אחיות מוסמכות אקדמאיות. קיימות מספר תוכניות גנריות ללימודי "אח/ות מוסמך/ת" שנמשכות כשנתיים וחצי וכן תוכניות של הסבת אקדמאים לאחים/יות מוסמכים/ות. לאחר מעבר של מבחן מקצועי, המועבר על ידי משרד הבריאות (הנקרא גם "המבחן הממשלתי") ניתנת תעודת "אח מוסמך". תעודת זאת מאפשרת המשך לימודים מתקדמים בסיעוד, הקרויים "קורסים על-בסיסיים", בהתמחויות שונות, כמו אח מיילד וטיפול נמרץ.

 

שאלון יחס למטופלים של סטודנטים לסיעוד

 

חלק ב :

הנך מתבקש לדרג את היחס שלך לגבי יחס למטופלים במהלך ההתנסות המעשית .

             סמן X בעמודה המתאימה לך.

 

 

במידה רבה מאד

במידה רבה

במידה בינונית

במידה מועטה

כלל לא

1.באיזה מידה אתה רואה בסיעוד כקריירה לכל החיים ?

 

 

 

 

 

2.באיזה מידה חשוב לך מה המטופלים חושבים עליך כאיש צוות סיעוד?

 

 

 

 

 

3.באיזו מידה לדעתך חשוב הנסיון וההתמקצעות בטיפול הסיעודי?

 

 

 

 

 

4.זה נכון שסטודנטים צעירים (שנה א',ב') יותר סבלניים כלפי המטופלים ומשקיעים יותר?

 

 

 

 

 

5.זה נכון שסטודנטים צעירים (שנה א',ב') פחות מקצועיים?

 

 

 

 

 

6.זה נכון שסטודנטים צעירים (שנה א',ב') יותר חסרי בטחון מול המטופלים?

 

 

 

 

 

7.זה נכון שסטודנטים ותיקים (שנה ג',ד') יותר מבינים את המטופלים?

 

 

 

 

 

....

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שרה שחף, אחות טובה דייה - הסיעוד בין אידאל למציאות, ישראל , רסלינג, 2014

שני חסון, הסיעוד בישראל - המצב המשפטי הנוכחי, המצוי והרצוי, בתוך "רפואה ומשפט"העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת