עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון  שינויי חוק החברות החדש
סמינריון חוק החברות הישראלי, רקע היסטורי, ביטול פקודת החברות, דיני תאגידים, משפט מצוי
‏290.00 ₪ |
סמינריון פטור מאחריות פלילית עקב אי שפיות הדעת
סמינריון פטור מאחריות פלילית עקב אי שפיות הדעת
‏190.00 ₪ |
עבודה סמינריונית טובתם של בעלי המניות כמטרתה היחידה של הפירמה
עבודה סמינריונית בעלי מניות רוב, בעלי מניות מיעוט, קיפוח המיעוט, טובת בעלי המניות כמטרת החברה, תאגידים, חובות בעה"מ
סמינריון הגנות חוק העונשין
סמינריון הגנות חוק העונשין
‏390.00 ₪ |
 סמינריון דיווח מיסים - רשויות המס דיווח וגביה שומה והשגה
סמינריון דיווח מיסים - רשויות המס דיווח וגביה שומה והשגה
‏250.00 ₪ |
סמינריון מהו סחר בנשים למטרות זנות
סמינריון סחר בנשים למטרות זנות, סחר בבני אדם של פרוצות, סחר נשים, מגדר, מכירה לזנות, הדחה זנות, ניצול, זילות
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מיסים וקיזוז הפסדים
עבודה סמינריונית מיסים קיזוז הפסדים
‏290.00 ₪ |
חובת הזהירות של נושא משרה  בחינתה והקשרה אל דיני הנזיקין
סמינריון חובת הזהירות של נושאי משרה בחברה, דיני הנזיקין, אחריות נזיקית מנכ"ל, דירקטור וכו' תאגידים
‏290.00 ₪ |
הפסקת הריון
סמינריון הפסקת הריון, הפסקות הריון יזומות ולא יזומות, היבטים חברתיים, ניתוח אמפירי
‏390.00 ₪ |
עבדוה סמינריונית מדוע נשים לא משתכרות ולא מקודמות בעבודה כמו גברים
עבדוה סמינריונית מדוע נשים לא משתכרות ולא מקודמות בעבודה כמו גברים
‏290.00 ₪ |
סמינריון איסור פגיעה במקרקעין שכן על ידי עומס ומשקל
סמינריון איסור פגיעה במקרקעין שכן על ידי עומס ומשקל
‏350.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון עסקאות קומבינציה
סמינריון עסקאות קומבינציה, יזמים וקבלנים היבטי מס , מס שבח, מיסוי מקרקעין
‏390.00 ₪ |