עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קניות באינטנט מגדר, השפעת המגדר וסוג המוצר על התנהגות צרכנית רכישה מקוונת, שאלונים, כמותני
‏390.00 ₪ |
סמינריון בשיווק השפעה צרכנית ונאמנות לקוחות
סמינריון בשיווק השפעה צרכנית ונאמנות לקוחות סמינריון כמותני שאלונים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית תרבות הצריכה, חומרניות, צרכנות, NO LOGO, תנועה אנטי צרכנית
עבודה אקדמית תרבות הצריכה, חומרניות, צרכנות, NO LOGO, תנועה אנטי צרכנית
‏290.00 ₪ |
תכלית החברה, הצעות רכש והתובענה הייצוגית
מצגת תביעות ייצוגיות, תביעה יצוגית צרכנית, עוולה המונית, תובענות ייצוגיות צרכנות, עוולות המוניות
‏99.00 ₪ |
סמינריון תביעות ייצוגיות ככלי צרכני לטיפול בעוולות המוניות
סמינריון תביעות ייצוגיות, צרכנות ותביעות יצוגיות, כלי צרכני, טיפול בתופעת עוולות המוניות, תביעה יצוגית צרכנית, עוולה המונית
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית צרכנות, הדרישה להסתמכות אישית, חוק הגנת הצרכן, הלכת ברזני נ
עבודה אקדמית צרכנות, הדרישה להסתמכות אישית, חוק הגנת הצרכן, הלכת ברזני נ' בזק, הטעיה צרכנית
‏390.00 ₪ |
תובענה ייצוגית - חוק הגנת הצרכן
סמינריון תובענה ייצוגית - חוק הגנת הצרכן, דיני צרכנות-תביעות יצוגיות, סמנריון תובענה ייצוגית צרכנית, תביעה יצוגית הגנת הצרכן
‏390.00 ₪ |