עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קניות באינטנט מגדר, השפעת המגדר וסוג המוצר על התנהגות צרכנית רכישה מקוונת, שאלונים, כמותני
‏390.00 ₪ |
סמינריו הטיפול בנערות הרות ובנערות יולדות
עבודה אקדמית דימוי גוף אמהות-בנות, השפעת דימוי הגוף של אימהות על דימוי גוף של בנותיהן, מחקר איכותני, ראיונות, ראיון מובנה.מגדר
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית תכנית מל"א, נוער בסכנת נשירה, איכותני, דימוי עצמי של תלמידים תוכנית מערכת החינוך, השפעת השתתפות תלמידים בתכנית מל"א על הדימוי העצמי שלהם
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חלוקת תפקידים בין גברים ונשים, השפעת נדיבות וכוח על שביעות רצון מהזוגיות, חלוקת תפקידים, כמותני
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בן גוריון-יהדות ארה"ב, יחסי ראש הממשלה דוד בן גוריון עם יהודי ארצות הברית, תכנית בלטימור, כוחה הפוליטי של יהדות ארצות הברית והשפעתה על מדינת ישראל
‏390.00 ₪ |
סמינריון מסיג גבול  עבירות הסחיטה
סמינריון מסיג גבול עבירות הסחיטה
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית השפעת תניית פטור על זכות מעין-חוזית לקבלת כספים שהגיעו למתקשר מצד ג
עבודה סמינריונית השפעת תניית פטור על זכות מעין-חוזית לקבלת כספים שהגיעו למתקשר מצד ג'
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
 עבודה סמינריונית השפעת חוק כבוד האדם וחירותו על דיני החוזים
עבודה אקדמית השפעת חוק כבוד האדם וחירותו על דיני החוזים
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית קוים להשפעת התנהגות קרבן עבירה על מידת עונשו של העבריין
עבודה סמינריונית קוים להשפעת התנהגות קרבן עבירה על מידת עונשו של העבריין
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית על רטרואקטיביות דיני ההסגרה ועל השפעת החנינה עליה
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
תוכן אקדמי בחינם - רעש תקשורתי וענישה, שופטים מושפעים, השפעת סיקור תקשורתי על תוצאות משפט של נאשמים מפורסמים
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ענישת ניסיון לא צליח
עבודה סמינריונית ענישת ניסיון לא צליח
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר