עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית השכלה, מוצא עדתי - השפעת עדה ורקע משפחתי על רכישת השכלה של הפרט, כמותני שאלונים אקדמאים מזרחיים אשכנזים (עבודה אקדמית מס. 11614)

‏390.00 ₪

29 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11614
עבודה אקדמית השכלה, מוצא עדתי - השפעת מוצא עדתי ורקע משפחתי על רכישת השכלה של הפרט, כמותני שאלונים אקדמאים מזרחיים אשכנזים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת מוצא עדתי ורקע משפחתי על רכישת השכלה של הפרט?

תוכן עניינים

מבוא                                                                                                    

רקע וסקירת ספרות                                                                                           

 חשיבות ההשכלה הגבוהה בעולם המודרני                                                

 הקשר בין המוצא העדתי לרכישת השכלה                       

 הקשר בין השכלת ההורים/רקע ביתי לרכישת השכלה

 הקשר בין הכנסות ההורים לרכישת השכלה

 הקשר בין מקום מגורים לרכישת השכלה

 השערות וניתוח אמפירי

 השערת המחקר

 שיטת המחקר

 ממצאים

 סיכום ודיון

ביבליוגרפיה

נספח א'                                                                                                                        

 

מטרת העבודה היא לבחון את פערי השכלה בין אשכנזים-ספרדים ,לבדוק ולנתח את פערי ההשכלה של אוכלוסיות שהגיעו לישראל ממדינות אמריקה-אירופה ומנגד אוכלוסיות שהגיעו מאפריקה-אסיה.

ובעיקר כיצד משפיע הלאום,המוצא העדתי והרקע המשפחתי(השכלת הורים,הכנסת הורים ומקום מגורים) על רכישת השכלה?

כהקדמה לעבודתי זו אחדד את הנתון עד כמה חשובה רכישת ההשכלה לרווחת האדם, השתלבותו במעגל העבודה ולהתקדמותו האישית לאורך שנות חייו , עד כמה חשובה ההשכלה ברמה העולמית בכלל והמדינית בפרט בדגש על הון אנושי איכותי כפועל יוצא לצמיחת התוצר ,התפתחות משאבי הידע של המדינה והצלחתה הכלכלית.

ראשית אסקור מאמרים כלכליים וספרות מחקר בנושא השכלה והמשתנים המשפיעים על רכישתה .אבחן בעיקר מאמרים העוסקים בשאלה כיצד השכלת הפרט מושפעת מהרקע המשפחתי שלו ,פרט שנולד למשפחה שעלה מארצות אמריקה –אירופה להורים מושכלים ומבוססים כיצד הושפע ללמוד ולרכוש את השכלתו ומנגד פרט שנולד למשפחות ממוצא אפריקה-אסיה כיצד הושפעו חייו כפועל יוצא מכך .

אחקור עד כמה מושפעת רכישת השכלתו של האדם כאשר הוריו מושכלים ומבוססים ויתכן שאותם פערים כלכליים לא נתנו נקודת זינוק שווה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות שנקודת הפתיחה לחיים שלהם אינה שווה לאותם תלמידים מבית מבוסס ומלומד ובכך הם מפספסים את הזדמנות חייהם לחיות ברווחה כלכלית ובסיפוק עצמי מיכולת ההגשמה העצמית שלהם.

יחד עם זאת ישנו משקל משפיע על רכישת ההשכלה כאשר מקום מגורים במרכז הארץ לעומת הפריפריה ועיירות הפיתוח ,אציג את נתוני השכר הממוצעים במשק לאזורים השונים ברחי ישראל ואבחן כיצד מושפעים השיגי ציוני הבגרות מסביבת המגורים.

לצורך הניתוח האמפירי אשתמש בנתונים שנאספו באמצעות שאלון שהופץ בקרב מכרים/שותפים לעבודה וכלל שאלות רלבנטיות לנושא העבודה ,השאלות תתייחסנה למשתנים הבאים:

המשתנה התלוי: השכלה .

השאלון יכלול אינפורמציה על המשתנים המסבירים הבאים:

מוצא עדתי: כדי לבדוק את השפעת מוצא עדתי על רכישת השכלה,אבחין בין ילדים שנולדו למשפחות ממוצא אפריקה/אסיה ומנגד ילדים שנולדו למשפחות ממוצא אירופה/אמריקה.

הכנסות הורים:אבחין בין ילדים שגדלים במשפחות עניות לעומת ילדים שגדלים במשפחות בעלות הכנסה ממוצעת ומעלה.

השכלת הורים: אבחין בין ילדים שגדלים במשפחה ששני ההורים בעלי השכלה אקדמאים לעומת משפחה ששני ההורים אינם בעלי השכלה אקדמאית או לחילופין אחד מההורים בעל השכלה אקדמאים

מקום מגורים: אבחין בין פרטים שגרים במרכז לעומת פרטים שגרים בפריפריה.

המדגם :

המחקר מתבסס על ראיון מוכן במהלכו מילא הנדגם שאלון .

ראיינתי 30 איש שאני מכירה בגילאי 25+ ,בחרתי את קבוצת האוכלוסייה הזאת מכיוון שאנשים מעל גיל 25 בדרך כלל במהלך או לאחר סיום לימודיהם האקדמאיים,יוכלו לתת לי מענה לשאלת המחקר ,בחרתי מרואיינים שהסכימו לענות על כל השאלות .

כלי המחקר והליך המחקר :

כלי המחקר הוא שאלון שהועבר ל-30 איש שאני אישית ראיינתי.

השאלות שנשאלו בשאלון: גיל,מין,השכלה,השכלת הורים,מוצא עדתי והאם קיבלו עזרה מההורים לימודים.

השאלון :

גיל:______________________

מין : זכר/נקבה

מצב משפחתי:_______________

מקום מגורים:________________

עיסוק:____________________

השכלה: אקדמאית/בלתי אקדמאית (הקף את התשובה הנכונה)

שנות לימוד:________________

תעודת בגרות: כלל/חלקית/מלאה (הקף את התשובה הנכונה)

השכלת אם:אקדמאית/בלתי אקדמאית (הקף את התשובה הנכונה)

השכלת אב:אקדמאית/בלתי אקדמאית(הקף את התשובה הנכונה)

מוצא:אירופה-אמריקה/אסיה-אפריקה(הקף את התשובה הנכונה)

שפת אם:___________________

עיר הולדתך:_______________________

האם בלימודייך בבית הספר היסודי / על יסודי נעזרת במורים פרטיים? כן/לא

אם כן,

בכמה שעות של שיעורים פרטיים נעזרת בממוצע לשבוע? ______________________

האם אחד מההורים או שניהם עזרו לך במהלך לימודייך ?(הכנת שיעורי בית,עזרה בלימודים למבחן)

אם הנך בעל השכלה אקדמאית בלבד:

האם הוריך תמכו בך כלכלית בזמן לימודייך האקדמאיים? כן/לא

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בן דוד ד',"תכנית מערכתית ,לצמצום פערים ,הקטנת העוני והגברת צמיחה בישראל ",מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

ברגמן א' ומרום א' ,"תרומת ההון האנושי לצמיחה ולפריון במגזר העסקי בישראל",בנק ישראל,מחלקת מחקר.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות