עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית יחסי מצרים-ארצות הברית, מלחמת ששת הימים, מידת השפעתה של מלחמת ששת הימים על מדיניותה המזרח תיכונית של ארה"ב כלפי מצר (עבודה אקדמית מס. 12024)

‏290.00 ₪

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12024
עבודה אקדמית יחסי מצרים-ארצות הברית, מלחמת ששת הימים, מידת השפעתה של מלחמת ששת הימים על מדיניותה המזרח תיכונית של ארה"ב כלפי מצר

שאלת המחקר

האם וכיצד השפיעה מלחמת ששת הימים על מדיניותה המזרח תיכונית של ארה"ב כלפי מצרים?

תוכן עניינים

פרק א': מבוא, הצגת הנושא, שאלת המחקר

שאלת המחקר

 

פרק ב' : רקע תיאורטי, סקירת ספרות, רקע היסטורי : הדרך למלחמת ששת הימים.

חולשתה של ישראל בעיני הערבים:

סילוק האו"ם וסגירת מצרי טיראן בפני אוניות ישראליות מחקו למעשה את הישגי ישראל במלחמת סיני - גורם מיידי:

הצד הערבי והמלחמה

השלכות מדיניות לאחר המלחמה

 

פרק ג' : רקע מתודולוגי, שיטת המחקר.

עבודה זו תעשה על ידי ניתוח טקסטים של ספרות נחקרת ולא מחקר שדה

 

פרק ד' : הצגת הממצאים ודיון:

מזרח התיכון בעיניים האמריקניות

יחסי ארה"ב – מצריים לפני פרוץ המלחמה.

יחסי ארצות הברית-מצרים : שנות החמישים והשישים

מדיניות ארה"ב לפני המלחמה

יחסי ארצות הברית-מצרים : עידן ממשל קנדי

יחסי ארצות הברית-מצרים : עידן ממשל ג'ונסון

לקראת המלחמה

יחסי ארה"ב – מצריים במהלך פרוץ המלחמה

השלכות המלחמה על יחסי ארה"ב – מצריים ומדיניותה של ארה"ב כלפי מצריים לאחר המלחמה.

חיכוכים בין המדינות

2011 ההפיכות במצרים ואחריהן

פרשת הארגונים האמריקאים בקהיר

המצרים רואים בעין לא טובה הסיוע האמריקני לישראל

השינויים בגישתה של ארה"ב לסכסוכים אזוריים לאחר סיום המלחמה הקרה

 

פרק ה' : סיכום ומסקנות

 

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו בוחנת את מידת השפעתה של מלחמת ששת הימים על מדיניותה המזרח תיכונית של ארה"ב כלפי מצרים.

 

לאור מספר גישות ליחסים בינלאומיים: הגישות הריאליסטית וניאו ריאליסטית אשר מדגישות את העובדה שמדינות ריבוניות שואפות להגביר את עוצמתם וגישת מאזן העוצמה אשר מדגישה שמדינות נוטות לאזן אחת את השנייה. לפי הגישה הריאליסטית השחקנים החשובים ביותר הן המדינות ולא אנשים, ארגונים או גופים פרטיים. כל הגופים השונים האלה לפי גישה זו רק משרתים את האינטרסים של מדינות ריבוניות ולכן שיקולי תועלת כלכלית או צבאית הם אלה שקובעים ולא שיקולים של קירבה אידיאולוגית. לאחרונים יש במקרה הטוב חשיבות משנית בלבד. לעומת זאת, גישת מאזן העוצמה מדגישה שמדינות שונות שואפות להגיע לאותה רמת עוצמה או לבדן או באמצעות בריתות, לדוגמא, בין מספר מדינות חלשות מול מעצמה או כוח חזקים יותר.

 

יחסי ארצות הברית-מצרים ידעו עליות ומורדות במהלך מאה השנים האחרונות, אך נכון להיום היחסים הם אסטרטגיים ואיתנים. למצרים שגרירות בוושינגטון ולארצות הברית שגרירות בקהיר.

 

יחסי המדינות הדרדרו  בעיקר בגלל נושאים הקשורים למדינות שלישיות. עם פרוץ מלחמת ששת הימים, האשימה מצרים את ארצות הברית בסיוע לישראל בקרבות וניתקה את היחסים עמה. לימים הודה נאצר שההאשמות היו מוטעות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מיכאל בר זוהר, החודש הארוך ביותר 50 שנה למלחמת ששת הימים, ידיעות ספרים, 2017

טלי הלפונט, קיצוץ בסיוע של ארצות הברית למצרים ועתיד יחסיהן הבילטרליים, המכון למחקרי ביטחון לאומי


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות