עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת חוזים, תרופות, סעד אכיפה בית משפט, משפט משווה דין אמריקאי
‏99.00 ₪ |
תופעת הדלת המסתובבת בפסיכיאטריה
תזה בחינם על חולי נפש, עבודה אקדמית פסיכיאטריה ,סרוב ליטול תרופות ע"י חולי נפש, תופעת הדלת המסתובבת בפסיכיאטריה
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית דין רצוי במשפט אזרחי של תרופות וסעדים
עבודה סמינריונית חוק דיני ממונות (קודקס), אכיפת חיוב להימנע מפגיעה בזכות במקרקעין עם השלכות על צד שלישי, דין רצוי, תרופות וסעדים
‏390.00 ₪ |
סמינריון תרופות מזויפות
סמינריון תרופות מזויפות
‏250.00 ₪ |
עבודה סמינריונית תרופות חוקתיות
עבודה סמינריונית תרופות חוקתיות
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון גלובליזציה והמשפט
עבודה אקדמית תרופות קנין רוחני, פטנטים עולמיים, גלובליזציה והמשפט, זכות לבריאות, פרמצבטי, דיני הקנין הרוחני הזכות לבריאות
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית תרופות בגין הפרת חוזה
עבודה סמינריונית תרופות ופטנטים, דיני זכויות יוצרים וקנין רוחני של תרופות, מקרה בוחן
‏390.00 ₪ |
הגנת מידע תרופה חדשה
עבודה סמינריונית תרופות פטנט, הגנת מידע תרופה, רישום פטנט על תרופה חדשה
‏390.00 ₪ |
סמינריון תרופות ללא מרשם ותרופות מרשם
סמינריון תרופות ללא מרשם ותרופות מרשם, OTC בתי מרקחת מכירה מעבר לדלפק, counter
‏390.00 ₪ |
סמינריון התמכרות לתרופות
סמינריון התמכרות לתרופות, סבילות תרופות, תרופות ממכרות, משככי כאבים, סמים רפואיים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית תועמלנות רפואית היבטים מוסריים ועסקיים של שיווק ופיתוח תרופות
עבודה אקדמית תועמלנות רפואית היבטים מוסריים ועסקיים של שיווק ופיתוח תרופות
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית  משפט וספרות הלכה ומעשה
עבודה סמינריונית משפט וספרות הלכה ומעשה
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר