עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון איכותני אלימות כלפי נשים -  שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים-  ראיונות עם אנשי חוק
סמינריון אלימות כלפי נשים - שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים- נתונים, טבלאות, ממצאים, אנשי חוק
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית ניתוח הסדרה "ישנן בנות" - מגדר ונטיה מינית
עבודה אקדמית ניתוח הסדרה "ישנן בנות" - מגדר ונטיה מינית
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית רוסו "אמיל" פילוסופיה של החינוך, מגדר, דקונסטרוקציה
עבודה אקדמית רוסו "אמיל" פילוסופיה של החינוך, מגדר, דקונסטרוקציה
‏290.00 ₪ |
סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, קריאה חתרנית אינטר-טקסטואלית, ההצגה הדה גאבלר
סמינריון תאטרון מגדר פמיניזם,הנריק איבסן,קריאה חתרנית אינטר-טקסטואלית,ההצגה הדה גאבל
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית דימוי עצמי, דימוי גוף, מגדר, הבדלים בקרב מתבגרים בנים לעומת בנות
עבודה אקדמית דימוי עצמי, דימוי גוף, מגדר, הבדלים בקרב מתבגרים בנים לעומת בנות
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית, מגדר ספרות ילדים, הבניה מגדרית, הנסיכה החולמת - הנסיכה הלוחמת
עבודה אקדמית, מגדר ספרות ילדים, הבניה מגדרית, הנסיכה החולמת - הנסיכה הלוחמת
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית פרידה קאלו, ציירת, דימוי גוף האישה, השוואה פאולה רגו, אמנות מגדר פורטוגל
עבודה אקדמית פרידה קאלו, ציירת, דימוי גוף האישה, השוואה פאולה רגו, אמנות מגדר פורטוגל
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם נערות חוסות טיפול מגדרי
עבודה אקדמית צופיה- נערות חוסות טיפול במעון צופיה, פנימיה נערות עם רקע של מצוקה ועבריינות, מסגרת חינוכית שיקומית
‏390.00 ₪ |
סמינריון סוגיות מגדר בגיל הרך עיצוב הזהות המינית בגן ובבית הספר: הבדלים במשחק הסוציודראמטי בין בנים לבנות בגיל הרך
סמינריון סוגיות מגדר בגיל הרך עיצוב הזהות המינית בגן ובבית הספר: הבדלים במשחק הסוציודראמטי בין בנים לבנות בגיל הרך
‏290.00 ₪ |
סמינריון קונפליקט בית-עבודה בקרב נשים השפעתו על אי-השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה
סמינריון קונפליקט בית-עבודה, מחקר כמותני עם שאלונים, SPSS איום הסטריאוטיפ, הזדמנויות תעסוקה מגדר, נשים נשואות, אמהות עובדות
‏390.00 ₪ |
סמינריון קונפליקט בית-עבודה בקרב נשים והשפעתו על אי-השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה
סמינריון קונפליקט בית-עבודה בקרב נשים,אי-השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שם משפחה כפול לאישה
עבודה סמינריונית שם משפחה כפול לאישה, היבטים מגדריים,חברתיים ומשפטיים, בג"צ אפרת
‏390.00 ₪ |