עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון גיור עולים
עבודה אקדמית השכלה גבוהה עליה, קליטת עולים חדשים צעירים, סטודנטים אתיופים עולים, רוסים, כמותני, שאלונים, העולים החדשים, רב תרבותיות, חינוך רב לשוני
‏390.00 ₪ |
סמינריון החלטת הממשלה בדבר עידוד חיילים משוחררים לרכישת השכלה גבוהה באזורי סיוע
עבודה סמינריונית בנושא חיילים משוחררים, עידוד חייל משוחרר לרכישת מקצוע, השכלה, תעסוקה
‏390.00 ₪ |
סמינריון אומדן עלות הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים
סמינריון חוק קליטת חיילים משוחררים, זכויות חיילים משוחררים, תעסוקת חייל משוחרר, רכישת מקצוע, השכלה, תעסוקה, משוחררי צה"ל
‏390.00 ₪ |
מצגת חרדים - כיצד מארגנים את חייהם הכלכליים, כלכלה חברה חרדית, תעסוקה, השכלה, פרנסה המשפחה החרדית, מחקר איכותני ראיונות
‏99.00 ₪ |
סמינריון מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
עבודה מערכת השכלה גבוהה, מוסדות לימוד אקדמיים, אוניברסיטאות, מכללות, מלג, מועצה להשכלה גבוהה, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית ערבים שוק העבודה בישראל, תעסוקה ערביי ישראל, אבטלה מגזר ערבי, השכלה, פלסטינאים, המגזר, תעסוקת גברים נשים
עבודה אקדמית ערבים שוק העבודה בישראל, תעסוקה ערביי ישראל, אבטלה מגזר ערבי, השכלה, פלסטינאים, המגזר, תעסוקת גברים נשים
‏390.00 ₪ |
סמינריון שיעורי זכאות לבגרות וסיכויי השכלה גבוהה בנגב
סמינריון שיעורי זכאות לבגרות וסיכויי השכלה גבוהה בנגב
‏150.00 ₪ |
עבודת סמינריון שוויון בנטל החרדים - יחסה של החברה החרדית להשכלה ולתעסוקה
עבודת סמינריון שוויון בנטל החרדים - יחסה של החברה החרדית כלפי השכלה, תעסוקה, תעסוקת חרדים
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית ערבים השכלה נאמנות למדינה, שסע חברתי, ערביי ישראל, כמותני שאלונים, גרפים, מטריצות, שסעים חברה ישראלית
עבודה אקדמית ערבים השכלה נאמנות למדינה, שסע חברתי, ערביי ישראל, כמותני שאלונים, גרפים, מטריצות, שסעים חברה ישראלית
‏390.00 ₪ |
סמינריון הצעות לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים
עבודה אקדמית קליטת חיילים משוחררים, זכויות חיילים משוחררים, תעסוקת חייל משוחרר, רכישת מקצוע, השכלה, תעסוקה, משוחררי צה"ל
‏390.00 ₪ |
סמינריון משאבי אנוש - הון אנושי בארגון- מכללה
סמינריון משאבי אנוש - הון אנושי בארגון - מכללה, מוסד לימוד השכלה גבוהה כח אדם
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון המניעים לרכישת השכלה גבוהה בקרב ערבים בישראל מחקר איכותני של 6 ראיונות
עבודת סמינריון השכלה גבוהה ערבים,שוק העבודה משכילים מהמגזר הערבי,המניעים לרכישת לימודים גבוהים בקרב ערבים בישראל, מחקר איכותני ,
‏390.00 ₪ |