עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עמדות מורים ניו-מדיה,ראיונות מורים תיקשוב,שילוב טכנולוגיה חינוך YOUTUBE יו טיוב,איכותני,סוציולוגיה של האינטרנט
עבודה אקדמית עמדות מורים ניו-מדיה,ראיונות מורים תיקשוב,שילוב טכנולוגיה חינוך YOUTUBE יו טיוב,איכותני,סוציולוגיה של האינטרנט
‏390.00 ₪ |
סמינריון גוש אמונים, קיצוניות פוליטית, בראי הסוציולוגיה של בעיות חברתיות
סמינריון גוש אמונים, קיצוניות פוליטית, בראי הסוציולוגיה של בעיות חברתיות
‏390.00 ₪ |
סמינריון תעשיית הזנות והאינטרנט
עבודה אקדמית מכינה אוריינות טבלה ממזגת סוציולוגיה של האינטרנט , אינטרנט מעודד דמוקרטיה
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך אינטרנט טכנולוגיה רב תרבותיות, שימוש בתקשורת מקוונת בבית הספר גישור בין תרבויות ערבים יהודים, רב תרבותיות במע
‏390.00 ₪ |
סמינריון כלכלה ומימון התנהגותיים
סמינריון כלכלה התנהגותית, בעיית מוכר העיתונים, החלטות פסיכולוגיות לא ראציונליות בנושאים כלכליים, פסיכולוגיה של כלכלה , מימון התנ
‏390.00 ₪ |
סמינריון אינטרנט מהיר ומדיניות המחירים
סמינריון סוציולוגיה של האינטרנט, אינטרנט כמעודד דמוקרטיה, מהפיכת פייסבוק, האביב הערבי, מחאת רוטשילד
‏290.00 ₪ |
ביבליוגרפיה תרבות, ביבל' סוציולוגיה של התרבות, מקורות לימודי תרבות, סיליבוס מדעי החברה
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית שכונת התקווה, תסקיר חברתי, עירוני, אורבני, שכונה, דמוגרפיה, סוציולוגיה, תכנון ערים
‏290.00 ₪ |
סקירת ספרות + מחקר מתוך מאמר, אסונות סוציולוגיה, אסון הוריקן קתרינה ארה"ב
סקירת ספרות אסונות טבע, אסון הוריקן קתרינה ארה"ב
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית הרברט מרקוזה, סוציולוגיה, פילוסופיה, אסכולת פרנפורט
עבודה אקדמית מרקוזה, סוציולוגיה, פילוסופיה, הרברט מרקוזה, אסכולת פרנפורט
‏290.00 ₪ |
סמינריון שימוש בזהות וירטואלית באינטרנט כתופעה מידבקת ממיקרו למקרו
סמינריון זהות וירטואלית באינטרנט, דמות בדיונית ברשת, סוציולוגיה של האני אינטרנט
‏250.00 ₪ |
סמינריון net natives ההשפעה של רשת האינטרנט על תפיסת מושג החברות, בהתמקדות על ילידי הרשת
סמינריון net natives סמינריון ההשפעה של רשת האינטרנט על תפיסת מושג החברות, ילידי הרשת
‏290.00 ₪ |