עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עבודת בני נוער
סמינריון נוער בסיכון, נוער נושר, גורמים לנשירת נוער, תעסוקה, התערבות קהילתית, התערבות בית ספרית, איכותני, ראיונות, נשירת בני נוער
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית ניהול קריירה, מדרג הצרכים של Maslow, מחויבות מקצועית, עוגן קריירה, גורמי קריירה, ביטחון תעסוקתי, משאבי אנוש, תעסוקה, לימודי עבודה
‏290.00 ₪ |
סמינריון החלטת הממשלה בדבר עידוד חיילים משוחררים לרכישת השכלה גבוהה באזורי סיוע
עבודה סמינריונית בנושא חיילים משוחררים, עידוד חייל משוחרר לרכישת מקצוע, השכלה, תעסוקה
‏390.00 ₪ |
סמינריון אומדן עלות הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים
סמינריון חוק קליטת חיילים משוחררים, זכויות חיילים משוחררים, תעסוקת חייל משוחרר, רכישת מקצוע, השכלה, תעסוקה, משוחררי צה"ל
‏390.00 ₪ |
סמינריון נשים במגזר הערבי נתונים בנושא בריאות, תעסוקה והשכלה
עבודה אקדמית ערביות, נשים בולטות המגזר הערבי, ראיונות, איכותני, אישה ערביה, מגדר, ערביי ישראל, נשים במגזר הערבי, מחוננות, מצטיינות
‏390.00 ₪ |
מצגת חרדים - כיצד מארגנים את חייהם הכלכליים, כלכלה חברה חרדית, תעסוקה, השכלה, פרנסה המשפחה החרדית, מחקר איכותני ראיונות
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיתוג עצמי מגדר, סטטוס מקצועי, תעסוקה נשים, אישה במקום העבודה, שכר נשים, תקרת הזכוכית
עבודה אקדמית מיתוג עצמי מגדר, סטטוס מקצועי, תעסוקה נשים, אישה במקום העבודה, שכר נשים, תקרת הזכוכית
‏390.00 ₪ |
סמינריון עידוד תעסוקה של עובדים
‏150.00 ₪ |
סמינריון עידוד תעסוקה של עובדים
סמינריון עידוד תעסוקה של עובדים
‏150.00 ₪ |
סמינריון שילוב המגזר החרדי בשוק העבודה תמונת מצב ומשמעויות
סמינריון חרדים תעסוקה,שילוב המגזר החרדי בשוק העבודה,תעסוקת חרדים,בחורי ישיבה יוצאים לעבוד
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית ערבים שוק העבודה בישראל, תעסוקה ערביי ישראל, אבטלה מגזר ערבי, השכלה, פלסטינאים, המגזר, תעסוקת גברים נשים
עבודה אקדמית ערבים שוק העבודה בישראל, תעסוקה ערביי ישראל, אבטלה מגזר ערבי, השכלה, פלסטינאים, המגזר, תעסוקת גברים נשים
‏390.00 ₪ |
סמינריון מדיניות התעסוקה בחקלאות והשלכותיה על העובדים בענף
סמינריון תעסוקה בחקלאות– עובדים זרים ופלשתינים, עידוד עובדים ישראלים בענף החקלאות
‏390.00 ₪ |