עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון נוהל רישום תלמידים למוסדות חינוך מיוחד
סמינריון שילוב ילדים לקויי ראיה בכיתה רגילה, לקות ראיה, תלמידים עיוורים, חינוך מיוחד, מחקר איכותני, ראיונות
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון תקצוב מגמות טכנולוגיות בבתי ספר על תיכוניים
עבודה אקדמית שינוי ארגוני חינוך אוטיסטים, הכנסת כיתה של ילדים על הרצף האוטיסטי בבית ספר, שילוב תלמידים על הרצף האוטיסטי בכיתות רגילות
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שילוב אוטיסטים , השתלבות תלמידים הסובלים מלקות HFASD, אוטיזם בתפקוד גבוה במערכת החינוך הרגילה, לקות על הרצף האוטיסטי
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית תכנית מל"א, נוער בסכנת נשירה, איכותני, דימוי עצמי של תלמידים תוכנית מערכת החינוך, השפעת השתתפות תלמידים בתכנית מל"א על הדימוי העצמי שלהם
‏290.00 ₪ |
סמינריוןן מדיניות משרד החינוך בנושא עישון סיגריות בבתי-ספר
סמינריון עישון תלמידים, מדיניות משרד החינוך בנושא עישון סיגריות בבתי-ספר
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית קליטת תלמידים רוסים עולים  מחבר העמים (ברית המועצות לשעבר) במערכת החינוך
עבודה אקדמית קליטת תלמידים רוסים עולים מחבר העמים(ברית המועצות)במערכת החינוך,איכותני,פסיכולוגיה בין תרבותית
‏290.00 ₪ |
סמינריון רישוי אילוף כלבי נחייה לעיוורים
עבודה סמינריונית טכנולווגיה עיוורים, שילוב בכיתות רגילות של תלמידים לקויי ראיה ועיוורים, סיוע נכים הלוקים בעיוורון, אמצעי עזר, ראיה ממוחשבת
‏390.00 ₪ |
סמינריון טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
עבודה אקדמית אפליה עדתית חינוך, קבלה לבית ספר תלמידים ממוצא מזרחי, אפליה עדתית ספרדים בתי ספר דתיים חרדים, ש"ס, טענות בדבר אפליה בקבלת תלמידות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
‏390.00 ₪ |
סמינריון השמנת יתר ועודף משקל
עבודה אקדמית השמנת יתר תלמידים, עמדות מורים לחינוך גופני לגבי השמנה , הדרת ילדים עם עודף משקל משיעורי ספורט, מחקר כמותני, שאלונים
‏390.00 ₪ |
סמינריון מימון ממשלתי של ספורטאים אולימפיים סקירה משווה
מצגת בנושא מודעות הורים לפעילות גופנית הישגים לימודיים של ילדים ספורט בישראל, חינוך גופני תלמידים
‏99.00 ₪ |
סמינריון נשירת תלמידים ערבים מבתי ספר
סמינריון נשירת תלמידים ערבים מבתי ספר, ניתוח נתונים סטטיסטיים+ראיונות אנשי הוראה, איכותני מנהלי בי"ס מגזר ערבי, חינוך מגזר ערבי נשירה
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון העלות התקציבית של חוק חינוך חינם לילדים חולים
סמינריון תלמידים חולים, חוק חינוך חינם לילדים חולים
‏290.00 ₪ |