עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ביבליוגרפיה דיני חברות, תאגידים
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית תחזית פשיטות רגל  של תאגידים, חיזוי התפרקות חברות, פשיטת רגל
עבודה אקדמית תחזית פשיטות רגל של תאגידים, חיזוי התפרקות חברות, פשיטת רגל
‏290.00 ₪ |
סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק
סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק
‏290.00 ₪ |
סמינריון מס חברות דיפרנציאלי, שיעור מיסוי תאגידים לפי גודל החברה ישראל והעולם, משפט משווה OECD
סמינריון מס חברות דיפרנציאלי, שיעור מיסוי תאגידים לפי גודל החברה ישראל והעולם, משפט משווה OECD
‏290.00 ₪ |
סמינריון סגירת מפעל עוף העמק, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתופית, הבראת חברות, הוצאה לפועל
סמינריון סגירת מפעל עוף העמק, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתופית, הבראת חברות, הוצאה לפועל
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פלילי תאגיד, אחריות פלילית של חברות, אישיות משפטית נפרדת, דיני עונשין תאגידים
עבודה אקדמית פלילי תאגיד, אחריות פלילית של חברות, אישיות משפטית נפרדת, דיני עונשין תאגידים
‏290.00 ₪ |
סמינריון פירוק חברה, חדלות פרעון, דיני תאגידים, התערבות המדינה חברות, פרוק חברה מרצון, מפרק תאגיד עקב אי פירעון
סמינריון פירוק חברה, חדלות פרעון, דיני תאגידים, התערבות המדינה חברות, פרוק חברה מרצון, מפרק תאגיד עקב אי פירעון
‏290.00 ₪ |
סמינריון רכישת חברות, תאגידים רכישת שליטה פרמיה, רכישת חברות בפרמיה
סמינריון רכישת חברות, תאגידים רכישת שליטה פרמיה, רכישת חברות בפרמיה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אחריות תאגידית, התאגדות, אחריות חברתית של תאגידים  CSR
עבודה אקדמית אחריות תאגידית, התאגדות, אחריות חברתית של תאגידים CSR
‏290.00 ₪ |
סמינריון העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות חברות כח אדם, קבלן כח אדם פיליפיניות, תאגידים
סמינריון העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות חברות כח אדם, קבלן כח אדם פיליפיניות, תאגידים
‏290.00 ₪ |
סימנריון שיקום חברה, פשיטת רגל, מבחנים פתיחת הליכי שיקום חברות,משפט משווה,דיני הבראת תאגידים, הוצאה לפועל
סימנריון שיקום חברה, פשיטת רגל, מבחנים פתיחת הליכי שיקום חברות,משפט משווה,דיני הבראת תאגידים, הוצאה לפועל
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פירוק חברות, שיקום חברה, פשיטת רגל, המבחנים לפתיחת הליכי שיקום תאגיד, פרשת ענבל אור, אדמה אורן קובי
עבודה אקדמית פירוק חברות, שיקום חברה, פשיטת רגל, המבחנים לפתיחת הליכי שיקום תאגיד, פרשת ענבל אור, אדמה אורן קובי
‏390.00 ₪ |