עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק (עבודה אקדמית מס. 415)

‏290.00 ₪

35 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 415
סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק

 שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי פירוק ומכירת אג"ש?

 

תוכן עניינים 

מבוא 

 פרק 1: מהות האגודה השיתופית

1.1 האגף לאיגוד שיתופי

פרק 2: רשם האגודות השיתופיות

2.1 עיקר סמכויות ותפקידי הרשם – כללי

פרק 3: פירוק אגודה שיתופית

3.1 סמכויות רשם האגודות השיתופיות לעומת סמכות בית המשפט במתן צו פירוק ומכירה

3.2 סמכויות הרשם על פי התקנות

3.3 סמכויות הרשם על פי הפקודה

פרק 4: זכויות העובדים

4.1 זכויות העובדים בפירוק חברה ותאגיד  

4.1.1 הגמלה לה זכאי עובד מהביטוח הלאומי

פרק 5: זכויות העובדים כנגד זכויות הנושים

5.1 עובדים כנושים בדין קדימה

פרק 6: פגיעה בנושים מובטחים ממכירת המפעל כעסק חי על מנת לקדם אינטרס ציבורי של הבראת התאגיד

6.1 הסמכות לדון בתביעות נושים

6.2 הסדר נושים

פרק 7: האיזון בין מקסום קופת הפירוק לבין הנושים של המפעל

סיכום 


במקרה שלפנינו[1] נדחתה העתירה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה שהגישו משקי עמק יזרעאל כנגד רכישת עוף העמק על- ידי רמי לוי, ואף ביקר את ההתנהלות של העותרים בפרשה. בכך סלל בית המשפט את הדרך לאישור העסקה המקורית, שתבטיח לנושים של המשחטה (בהם משקי עמק יזרעאל) 13 מיליון שקל.

"עוף העמק" אשר נוסדה, הנה אגודה חקלאית שיתופית הפועלת במסגרת המפעלים האזוריים בעמק יזרעאל . היא הוקמה על ידי 17 קיבוצים ו- 3 מושבים מעמק יזרעאל והסביבה.  התקשרה "עוף העמק" עם חברת טבע עוף, אך שיתוף הפעולה בין החברות לא צלח, ו"עוף העמק" נקלעה לקשיים כלכליים.  נאמדו חובותיה בכ-40 מיליון שקלים, היא הפסיקה את פעילות פסי הייצור, ועמדה בפני סכנת סגירה. רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, פירסם צו לפירוק משחטת עוף העמק. המפרק שמונה הוא נמרוד טפר. בהודעה על מינוי מפרק נכתב כי החוקר המיוחד שמונה על ידו לבחון את מצבה של המשחטה המליץ על הפירוק, "לאור מצבה חדל הפירעון של האגודה ("עוף העמק" היא אגודה שיתופית)". עם הוצאת הצו מסתיימת באופן מיידי העסקתם של 200 עובדי עוף העמק במשחטה. המשך העסקתם על ידי המפרק תעשה אך ורק לאחר שתוגש על ידי המפרק לרשם האגודות השיתופיות בקשה למתן הוראות, תוך ציון מקורות המימון לקופת הפירוק לשם העסקת העובדים על ידי המפרק.

בצו הפירוק מורה הרשם למפרק "לתפוס, לשמור, לבטח ובמידת הצורך לנהל את נכסי המפעל". כמו כן מסמיך הרשם את המפרק "לפרסם הזמנה ולהציע הצעות למכירה או מימוש נכסי מפעל עוף העמק, תוך מתן עדיפות למכירת המשחטה לקונה שיתחייב להפעיל אותה ולהעסיק את עובדיה". משמעות צו הפירוק היא עיכוב מיידי של כל ההליכים המשפטיים שננקטו על ידי נושים שונים או גורמים אחרים כנגד המשחטה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

א' קדם הקודקס המקיף לדיני אגודות שיתופיות, הוצאת אוצר המשפט, 2017

 

דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה