עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר תהילים מזמור נא
עבודת גמר תהילים מזמור נא
‏99.00 ₪ |
סמינריון מיסוי הריבית הרעיונית על פיקדונות במוסדות הדיור המוגן
עבודת הגשה דיור ציבורי, הפרטה, רווחה, ביטחון סוציאלי, תהליכי הפרטה במערכות הרווחה, הפרטת הדיור הציבורי
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית אוריינות מכינה 10 מאמרים בעברית (שהם סקירת ספרות) בלוגים אינטרנט בתהליך ההתבגרות של בני נוער
עבודה אקדמית אוריינות, שיטות מחקר, מכינה אקדמית טבלה ממזגת מאמרים, נושא:הקשר בין בלוגים באינטרנט לבין תהליך ההתבגרות של בני נוער
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מינוי היועץ המשפטי לממשלה
עבודה אקדמית ייצור, שיפור תהליך מוצר, קוו ייצור, נגריה, מחלקת ייצור ריהוט, יחידות ייצור, לוגיסטיקה, חישוב
‏390.00 ₪ |
סמינריון שינויים בלימודי יהדות בביה״ס התיכון הממלכתיים
פרו-סמינריון תהילים, פרשנות על מזמור קכ"ח בתהילים, לימודי יהדות, תנ"ך, מקרא
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפריה חוץ-גופית בבית-חולים
סמינריון הפריה חוץ-גופית בבית-חולים
‏190.00 ₪ |
עבודת גמר תהילים מזמור כז
עבודת גמר מקרא, תהילים מזמור כ"ז, פרשנות פסוקי התנ"ך, משורר תהילים דוד
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מוניציפלי, השפעת תהליכי ניהול ידע על אופי תכנון וביצוע מטלות במחלקות השונות של רשות מקומית, מועצה מקומית רמת נגב,
‏290.00 ₪ |
סמינריון פרוייקט גמר בשיווק,מיזם עסקי,פיתוח והקמת רשת בתי תה
סמינריון פרוייקט גמר בשיווק,מיזם עסקי,פיתוח והקמת רשת בתי תה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית רשויות מקומיות, תהליכי ניהול ידע, תכנון וביצוע מטלות במחלקות השונות של רשות מקומית,מועצה אזורית רמת נגב
עבודה אקדמית רשויות מקומיות, תהליכי ניהול ידע, תכנון וביצוע מטלות במחלקות השונות של רשות מקומית,מועצה אזורית רמת נגב
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חינוך לערכים שינוי בחינוך, עמדות מורים כלפי תהליך הטמעת שינוי חינוכי, כמותני, שאלונים, רגרסיה מרובה, בית ספר
עבודה אקדמית חינוך לערכים, חינוך לרב תרבותיות, שינוי בחינוך, עמדות מורים כלפי תהליך הטמעת שינוי חינוכי, כמותני, שאלונים, רגרסיה
‏390.00 ₪ |
סמינריון תהליך הכשרת הנהג סקירה משווה
סמינריון תהליך הכשרת הנהג סקירה משווה
‏150.00 ₪ |