עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ביקורת חקירתית
סמינריון ביקורת חקירתית, הונאה, מעילה קרן פסגות, הטבות אסורות יועצי השקעות בבנקים
‏290.00 ₪ |
פרשת חטיפת ילדי תימן
סמינריון חטיפת ילדי תימן, פרשת חטופי תימן, ילדי התימנים, כל הועדות כולל ועדת צחי הנגבי, חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית
‏390.00 ₪ |
סמינריון מדיניות ציבורית  יחס דיפרנציאלי לנכים
סמינריון נכים - מדיניות ציבורית- יחס דיפרנציאלי כלפי נכות
‏290.00 ₪ |
סמינריון מערכות הבריאות: פריפריה מול מרכז מימון לימודי רפואה
סמינריון מערכות הבריאות: פריפריה מול מרכז מימון לימודי רפואה, מתמחים,מימון שכר לימוד,עזרה שכר דירה
‏290.00 ₪ |
תורכיה בעבר ובהווה
סמינריון תורכיה בעבר ובהווה, חינוך בטורקיה, השוואה, חינוך דתי לאחר המהפיכה
‏390.00 ₪ |
סמינריון אפדימולוגיה
סמינריון התנהגות ארגונית, הצלחה ארגונית, בתי חולים, מערכת הבריאות
‏190.00 ₪ |
דילמות אתיות של יועצי השקעות בבנקים
עבודה אקדמית יועצי השקעות, מוסר ועסקים, דילמות ארגוניות של יועצי השקעות, ברוקרים, בנקאות
‏290.00 ₪ |
 סמינריון השפעת הגלובליזציה על ריבונות המדינה
סמינריון גלובליזציה- השפעת הגלובליזציה על ריבונות המדינה, סין
‏290.00 ₪ |
סמינריון הקשר בין טראומה משנית, חשיפה לאירועי טרור דרך אמצעי התקשורת והתמודדות בקרב סטודנטים
סמינריון טראומה משנית, חשיפה לאירועי טרור,אמצעי התקשורת, התמודדות עם דחק מצב בטחוני,כמותני שאלונים סטודנטים
‏290.00 ₪ |
סמינריון אינטרנט כמעודד בגידות ופרידות זוגיות
סמינריון אינטרנט כמעודד בגידות ופרידות, האינטרנט כמחבל בזוגיות, טכנולוגיה ומוסר זוגי
‏390.00 ₪ |
סמינריון מערכת הבריאות בישראל: הישגים, בעיות והשלמת הרפורמה
סמינריון מערכת הבריאות בישראל, הרפורמה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, השוואה לעולם, קופות חולים, קהילה
‏290.00 ₪ |
סמינריון השפעת עובדים זרים על השוק הישראלי
סמינריון השפעת עובדים זרים על האבטלה במשק הישראלי, עבודה אמפירית עם אקונומטריקה
‏290.00 ₪ |