עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הכלה והדרה בחברה הישראלית לאור השסע העדתי בישראל, פסיכולוגיה חברתית, מזרחיים אשכנזחים, קליטת עליה
עבודה אקדמית הכלה והדרה בחברה הישראלית לאור השסע העדתי בישראל, פסיכולוגיה חברתית, מזרחיים אשכנזחים, קליטת עליה
‏290.00 ₪ |
פרה-סמינריון סלולר נוער מגדר, שימוש בטלפונים סלולאריים בקרב בני נוער הבדלים בין בנים לבנות
פרה-סמינריון סלולר נוער מגדר, שימוש בטלפונים סלולאריים בקרב בני נוער הבדלים בין בנים לבנות
‏250.00 ₪ |
סמינריון ספרות לסבית, סיפור החניכה הלסבי בספרות העברית, טקסי מעבר מגדר, ספרות להט"ב, נרטיב אהבת נשים
סמינריון ספרות לסבית, סיפור החניכה הלסבי בספרות העברית, טקסי מעבר מגדר, ספרות להט"ב, נרטיב אהבת נשים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מלחמת רוסיה גאורגיה, מלחמה ואסטרגיה
עבודה אקדמית מלחמת רוסיה גאורגיה, מלחמה ואסטרגיה
‏290.00 ₪ |
Semantics עבודה אקדמית באנגלית בחינם, סמנטיקה
Semantics עבודה אקדמית באנגלית בחינם, סמנטיקה
‏0.00 ₪ |
סמינריון עבודה אנדרוגינוס- אינטרסקס כמקרה בוחן לאפיסטמולוגיה פמיניסטית
סמינריון עבודה אנדרוגינוס- אינטרסקס כמקרה בוחן לאפיסטמולוגיה פמיניסטית
‏290.00 ₪ |
Reliability of a new observational pain assessment tool
Reliability of a new observational pain assessment tool
‏290.00 ₪ |
סמינריון עמדות של עובדים סוציאליים כלפי חוק ומשפט
סמינריון עמדות של עובדים סוציאליים כלפי חוק ומשפט
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם מו"מ לכריתת חוזה בינ"ל,פרמטרים משפטיים,תפקיד המתווך באסטרטגיה של מו"מ דיפלומטי, חוזה השלום עם מצריים
עבודה אקדמית בחינם מו"מ לכריתת חוזה בינ"ל,פרמטרים משפטיים,תפקיד המתווך באסטרטגיה של מו"מ דיפלומטי, חוזה השלום עם מצריים
‏0.00 ₪ |
מאמר תאוריית רשת השחקנים
מאמר תאוריית רשת השחקנים
‏49.00 ₪ |
סמינריון עובדים זרים, זהות עצמית של מהגרים, תפיסות שייכות בקרב מהגרי עבודה בארץ זרה, מחקר איכותני
סמינריון עובדים זרים, זהות עצמית של מהגרים, תפיסות שייכות בקרב מהגרי עבודה בארץ זרה, מחקר איכותני
‏290.00 ₪ |