עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם מו"מ לכריתת חוזה בינ"ל,פרמטרים משפטיים,תפקיד המתווך באסטרטגיה של מו"מ דיפלומטי, חוזה השלום עם מצריים (עבודה אקדמית מס. 90)

‏0.00 ₪

21 עמ'.

עבודה אקדמית בחינם מו"מ לכריתת חוזה בינ"ל,פרמטרים משפטיים,תפקיד המתווך באסטרטגיה של מו"מ דיפלומטי, חוזה השלום עם מצריים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תפקיד המתווך במו"מ דיפלומטי?

תוכן עניינים:

מבוא

סכסוכים במזה"ת

סוציולוגיה של סכסוכים

משא ומתן

חוזה שלום דיפלומטי

סוגיית המתווך

הדמויות במו"מ לקראת כריתת הסכם השלום עם מצריים:

סאדאת

דמותו של בגין

דמותו של קרטר המתווך

קואליציות divide et rege מדיניות הפרד ומשול

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

בעבודה זו אנסה לנתח את תרומת המתווך בהסכם השלום עם  מצריים.

אנסה לעשות זאת לאור כליי הצנועים מתחום המשפט (דיני החוזים) ולאור הכלים מתחום מדעי המדינה ויחב"ל והפסיכולוגיה החברתית.

את נושא המו"מ לקראת כריתתו של חוזה בכלל אנתח לאור כלים משפטיים ועל מנת לחדד את הנושא של אסטרטגיות מו"מ אנתח לאור "סוגיית המתווך".

ברור לי שאחטא לעומק העבודה האקדמית לאור כובד הנושאים וקוצר היריעה ויש לראות בעבודה זו כעבודת רקע שאולי אפתחה במסגרת סמינריון רחב יותר.

חוזה השלום שנחתם בין ישראל למצריים ב- 29 במארס 1979 בתיווכו של ג'ימי קרטר, נשיא ארה"ב הוא, לכשעצמו, מאורע רב חשיבות בתחום היחסים הבינלאומיים של זמננו ובעל השלכות על היחסים בתת המערכת המזרח תיכונית ועל המערכת הגלובלית כולה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

א' שרייבמן "המו"מ בין ישראל ומצריים ותרומתו של המתווך להצלחתו" (אונ' ת"א, החוג למדעי המדינה, עבודת מאסטר, עמ' 28

א' גולן "ג'ימי קרטר :ביישן, דתי מאוד,קרתני אבל שאפתן" 

 Podell and Knapp "the effect of mediation on the perceived firmness of the opponent” journal of conflict Resolution  v.13 pp. 511-520