עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שימור חופים עקרונות ניהול משולב של אזור החוף
עבודה אקדמית בניה על החופים תכנון ובניה חוף ים, איכות הסביבה, פרויקט סי-אנד-סאן, מרינה, חוף הכרמל, חדרה, גבעת אולגה, כפר הים, ירוקים חוק השמירה על הסביבה החופית
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אקולוגיה ניקוי קרקעות מזוהמות
עבודה סמינריונית אקולוגיה ניקוי קרקעות מזוהמות
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון הגעיות שעמן מתמודדות מדינות שהנהיגו רפורמת מיסוי סביבתי בתחום האנרגיה
עבודה אקדמית איכות הסביבה מיסים, מיסוי סביבתי, כלכלה סביבתית, מיסים סביבתנות, רפורמת המיסוי הסביבתי בתחום האנרגיה
‏390.00 ₪ |
סמינריון מיסוי סביבתי: סקידה השוואתית
עבודת סמינריון מיסוי איכות הסביבה, מיסים סביבתיים, מיסוי סביבתי, כלכלה סביבתית, מיסים סביבתנות, רפורמת המיסוי הסביבתי בתחום האנרגיה, עקרונות כלכלה סביבתית, משטר מיסים סביבתי
‏390.00 ₪ |
סמינריון מפגעי איכות הסביבה
סמינריון איכות הסביבה דיני מיסים, עבודה אקדמית איכות הסביבה מיסים, מיסוי סביבתי, כלכלה סביבתית, מיסים סביבתנות, רפורמת המיסוי הסביבתי בתחום האנרגיה
‏390.00 ₪ |
סמינריון מעקב אחר יישום החלטה של הממשלה בדבר עידוד תחבורה ללא דלק
סמינריון איכות הסביבה ותחבורה, עידוד תחבורה ללא דלק, אוטובוס, רכבת, נתב"ג, נמל חיפה, נמל אשדוד, נמל אילת
‏390.00 ₪ |
סמינריון עיקרון "המזהם משלם" בחקיקת דיני הנזיקין
סמינריון דיני איכות הסביבה, עיקרון "המזהם משלם", אקולוגיה, דיני נזיקין, הגנת הסביבה מפני לכלכוך וזוהמה
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון המניע למעבר לתחבורה ירוקה נובע ממניעים אידיאולוגיים או כלכליים?
עבודת סמינריון אקולוגיה, תחבורה ירוקה - מניעים אידיאולוגיים של איכות הסביבה או כלכליים
‏390.00 ₪ |
סמינריון חינוך סביבתי, מוכנות לשלם לשיפור איכות הסביבה לאור החינוך הסביבתי, אקולוגיה וכלכלה, מחקר כמותני עם שאלונים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיחזור צמיגים, איכות הסביבה, ייצור גומי ממוחזר, משטחים גני משחקים, רצפת גומי חדרי כושר, סוליות נעליים ועוד
עבודה אקדמית מיחזור צמיגים, איכות הסביבה, ייצור גומי ממוחזר, משטחי גני משחקים, רצפת גומי חדרי כושר, סוליות נעליים ועוד
‏390.00 ₪ |
סמינריון דוח ועדת החקירה לעניין מתחם בתי-הזיקוק במפרץ חיפה
סמינריון אמוניה, איכות הסביבה, מיכל האמוניה מפרץ חיפה, בטחון, היבט בטחוני אקולוגי, זיהום, סכנה, רעל, אב"כ, חיזבאללה, טרור
‏390.00 ₪ |
סמינריון תרומתם של ״גגות ירוקים״ לצמצום ההתחממות הגלובלית
סמינריון גגות ירוקים, ההתחממות הגלובלית, אקולוגיה, איכות הסביבה, כלכלה ירוקה
‏290.00 ₪ |