עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עורך דין מיסים, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד העצור בגין עבירות מס (עבודה אקדמית מס. 9753)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9753
סמינריון עורך דין מיסים, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד העצור בגין עבירות מס

שאלת המחקר

האם ראוי לשלטונות המס, לפגוע בזכותו של חשוד (עצור)בגין עבירות מס,להיוועץ עם עורך דין ?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר 

האינטרסים העומדים בבסיס זכות הייצוג בעת חקירה

המצב המשפטי בישראל. 

החריגים לזכות ההיוועצות.

דו"ח ועדת גולדברג

הדין המצוי בישראל :חקיקה ופסיקה. 

עצור בעבירות מס דיו מצוי 

עצור בעבירות מס דיו רצוי 

משפט משווה. 

דינה של ראיה שהושגה תוך הפרה של זכויות העצור. 

אירלנד. 

צרפת. 

סיכום.

כיצד מצאתי החומר הביביליוגרפי ולקסיס.

שימוש במאגרים.

נבו 

גוגל פדאור

מיקוד החיפוש

ביבליוגרפיה

 

המצב העובדתי כיום,שרשויות המס ברגע שקיים חשד לעבירת מס אצל בעל עסק,הם פושטים לעסק שלו,לוקחים לו את מערכת הספרים שלו,המחשב והכספת וכל השאר,ולוקחים אותו לחקירה במשרדיהם.

האם מצב כזה,הינו חוקי?והאם התנהגות כזו אינה מנוגדת לחוק?

אכן עומדים מאחורי פעילות כזו, עקרונות עליוניים:כמו למשל, שמירה על קופת המדינה מגביית המסים ע"מ לממן פעילויות לכל החברה,הרתעה ומניעת התנהגות ופעולות אסורות ולא חוקתיות, ע"י בעלי עסקים מפירי חוק.

הזכות לייצוג עורך דין בעת חקירת חשוד

החוק הפלילי בישראל מאזן בין שני אינטרסים מנוגדים עיקריים; הרצון להילחם בפשיעה מחד, ושמירה על זכויות הנחקר מאידך. האינטרס ללחימה יעילה בפשע נובע מזכויות היסוד לשמירה על הקניין, לשלמות הגוף ואף מהזכות לחיים. האינטרס בשמירה על זכויות הנחקר מתבססות על זכויות האדם שלא להיעצר ללא אשמה, זכותו לכבוד, לפרטיות ולחופש התנועה. מתח בין אינטרסים מנוגדים אלה וסוגיית האיזון הראוי ביניהם קיים גם בבסיס השאלה בדבר הזכות לייצוג עורך דין בעת חקירת חשוד.

יצוין, כי לכל עצור קיימת זכות חוקית להיפגש עם עו"ד ולהיוועץ בו. זכות זו נגזרת מכבודו של אדם ומעוגנת בסעיף 34 (א)-(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים). מהחוק עולה, כי המשטרה חייבת לאפשר לעצור להיפגש עם עורך דינו ולהיוועץ בו, אולם לא חלה עליה חובה לאפשר לעורך הדין להיות נוכח במהלך החקירה של לקוחו. מהאמור עולה, כי החוק הישראלי אינו מכיר בזכותו של חשוד להיחקר במשטרה בנוכחות עורך דינו. במהלך העבודה נסקור בפירוט את המצב המשפטי בישראל ונבחן האם המצב המשפטי המצוי מניח את הדעת. כמו כן, נערוך סקירה המשווה את המצב המשפטי הקיים בישראל ביחס למדינות שונות בעולם.

זכות הייצוג

זכות הייצוג נחלקת לשלושה מרכיבים:

  1. יצירת המודעות לזכות.
  2. מתן האפשרות לממש את הזכות, זאת למשך ע"י מתן אפשרות להיפגש או להתייעץ  בטלפון ללא דיחוי עם עורך דין.
  3. נוכחות עורך דין בעת קיום פעולות חקירה מסוימות.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

מס פקס(העיתון המקצועי לענייני מסים)-מהיא חשבונית פיקטיבית?

דורון טיקוצקי(משרד עורכי דין)-כתב אישום בגין חשבוניות פיקטיביות.

פרופ' ביין-זכותו של חשוד הנתון במעצר לסנגור בהליכי חקירה.

אליהו הרנון-הגנה משפטית לנאשמים וחשודים.

אופיר שטורני (משרד עורכי דין)חשבוניות פיקטיביות וחוק מעמ

ד' ליבאי, דיני מעצר ושחרור (שוקן). 

Escobedo v. illinoi, 378 U.S 478

Miranda v. Arizona 384 U.S. 436

 Minnick v. Mississippi 498 U.S. 146 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות