עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת עורך דין מיסים, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד העצור בגין עבירות מס (עבודה אקדמית מס. 2806)

‏99.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 2806

מצגת עורך דין מיסים, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד העצור בגין עבירות מס

מצגת פאוורפוינט מרהיבה, המציגה תוכן העבודה בצורת רפרט. כוללת גרפיקה, צלילים ואפקטים להנגשת המידע. מכילה 10 שקפים לרפרנט.

מצב העובדתי כיום,שרשויות המס ברגע שקיים חשד לעבירת מס אצל בעל עסק,הם פושטים לעסק שלו,לוקחים לו את מערכת הספרים שלו,המחשב והכספת וכל השאר,ולוקחים אותו לחקירה במשרדיהם.

האם מצב כזה,הינו חוקי?והאם התנהגות כזו אינה מנוגדת לחוק?

אכן עומדים מאחורי פעילות כזו, עקרונות עליוניים:כמו למשל, שמירה על קופת המדינה מגביית המסים ע"מ לממן פעילויות לכל החברה,הרתעה ומניעת התנהגות ופעולות אסורות ולא חוקתיות, ע"י בעלי עסקים מפירי חוק.

הזכות לייצוג עורך דין בעת חקירת חשוד

החוק הפלילי בישראל מאזן בין שני אינטרסים מנוגדים עיקריים; הרצון להילחם בפשיעה מחד, ושמירה על זכויות הנחקר מאידך. האינטרס ללחימה יעילה בפשע נובע מזכויות היסוד לשמירה על הקניין, לשלמות הגוף ואף מהזכות לחיים. האינטרס בשמירה על זכויות הנחקר מתבססות על זכויות האדם שלא להיעצר ללא אשמה, זכותו לכבוד, לפרטיות ולחופש התנועה. מתח בין אינטרסים מנוגדים אלה וסוגיית האיזון הראוי ביניהם קיים גם בבסיס השאלה בדבר הזכות לייצוג עורך דין בעת חקירת חשוד.

יצוין, כי לכל עצור קיימת זכות חוקית להיפגש עם עו"ד ולהיוועץ בו. זכות זו נגזרת מכבודו של אדם ומעוגנת בסעיף 34 (א)-(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים). מהחוק עולה, כי המשטרה חייבת לאפשר לעצור להיפגש עם עורך דינו ולהיוועץ בו, אולם לא חלה עליה חובה לאפשר לעורך הדין להיות נוכח במהלך החקירה של לקוחו. מהאמור עולה, כי החוק הישראלי אינו מכיר בזכותו של חשוד להיחקר במשטרה בנוכחות עורך דינו. במהלך העבודה נסקור בפירוט את המצב המשפטי בישראל ונבחן האם המצב המשפטי המצוי מניח את הדעת. כמו כן, נערוך סקירה המשווה את המצב המשפטי הקיים בישראל ביחס למדינות שונות בעולם.

זכות הייצוג

זכות הייצוג נחלקת לשלושה מרכיבים:

  1. יצירת המודעות לזכות.
  2. מתן האפשרות לממש את הזכות, זאת למשך ע"י מתן אפשרות להיפגש או להתייעץ  בטלפון ללא דיחוי עם עורך דין.
  3. נוכחות עורך דין בעת קיום פעולות חקירה מסוימות.

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת