עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עסקאות טיעון -הנפקות המשפטית של הסדרי טיעון, בעיית החף, הדין המצוי והרצוי (עבודה אקדמית מס. 9544)

‏290.00 ₪

 45 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9544
סמינריון הנפקות המשפטית של הסדרי טיעון - התמקדות בבעיית החף, המצוי והרצוי

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הנפקות המשפטית של הסדרי טיעון ?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

מוסד הסדרי הטיעון 

ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון 

הרקע להגשת הצעת החוק בנושא הסדרי טיעון וחשיבותה. 

הצעת החוק בענין הסדרי טיעון 

הבניית שיקול הדעת. 

הסדרי טיעון לעניין העונש.

הסדרי טיעון – יתרונות והצדקות. 

הסדרי טיעון – חסרונות וביקורת. 

בעיית החף. 

תפקיד השופט בהסדר הטיעון בהתאם להצעת החוק ולהתפתחותו בפסיקה. 

תפקיד השופט בהסדר הטיעון - "הימנעות פורמלית" או "מעורבות למעשה". 

דין מצוי בישראל. 

מקרה בוחן- מ"י נ' נמרודי 

השיקולים המצדיקים הסדרי טיעון ואשר הנחו את בית המשפט. 

בחינת סבירות הסדר הטיעון כבסיס לקבלתו או לדחייתו 

חומרת כתב האישום המתוקן אל מול כתב האישום המקורי 

הסכנות הטמונות בקבלתו של הסדר טיעון 

משפט משווה. 

בריטניה. 

ארה"ב. 

קנדה. 

גרמניה. 

צרפת. 

פתרונות – דין רצוי 

פתרון היפוטתי של איסור גורף על עריכת הסדרי טיעון 

הכפפת מוסד הסדרי הטיעון וההודאה הניתנת במסגרתו תחת בית המשפט 

סעיף 153(א) לחסד"פ – כפתרון היפוטתי לבעיית החף. 

סיכום.

ביבליוגרפיה

 

"עסקות טיעון הן גידולי פרא שצמחו בערוגות המטופחות היטב של סדר הדין פלילי. אין להן אסמכתא בחוק. אך הן גם אינן אסורות על-פיו. הן נבטו תחת הלחץ הכבד של ריבוי תיקים פליליים והקושי להתמודד עם כל תיק ותיק בדרכי הפרוצדורה המקובלת. על הקושי האובייקטיבי מתווספת העייפות האנושית של שופטים, פרקליטים וסניגורים, הרצון לסיים עניינים מהר, להגדיל תפוקה ולהבליט הישגים סטטיסטיים".

 

הסדרי הטיעון הפכו לנורמה במשפט הנוהג בישראל והנם תוצאה צפויה מראש בהליך הפלילי "עד כדי כך שניתן לדבר [עליהם] כמעין 'הלכתא מדינה'". עניין נמרודי], בהקשר זה, ממחיש את הצורך - ואף את ההכרה - בקיומם של הסדרי טיעון, אך באותה עת מבהיר פסק הדין ביתר שאת את הצורך בהגבלתם של הסדרים אלו, ואת הסכנה הטמונה בחובם לעשית הצדק במשפט הפלילי.

 

בעבודה זו אנסה לבחון כמה מן הסוגיות והקשיים שמעלה הסדר טיעון באשר הוא, לאור הסדר הטיעון בעניין נמרודי. על רקע זה אבחן את מידת מעורבות בית המשפט בהסדר טיעון. כמו כן אבחן אם לאור כתב האישום המקורי והחמור בפרשה היה על בית המשפט לדחות את הסדר הטיעון ולעמוד על כתב האישום המקורי, תוך עריכת משפט שבו בית המשפט מכריע בסוגיה לאור הראיות העומדות בפניו, או שמאידך גיסא, אם אכן ראוי היה לסיים את הפרשה בהסדר טיעון. הרי, בחירה בניהול הליכי משפט הייתה עלולה להוביל למשפט ממושך, ואם בסופו היה מתברר ש"ההר הוליד עכבר" - התביעה לא הייתה מצליחה להוכיח את טענותיה - לנאשם היה נגרם עקב כך עינוי דין ניכר.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-50 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

טליה פישר "גבולות השליטה של הצדדים בהליך הפלילי" עיוני משפט כט(2)377, 406.

אמנון כהן ועינת אבמן- מולר, שופט פאסיבי או שופט אקטיבי? הצעה למעורבות שיפוטית פעילה בעסקות טיעון, משפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, כרך לא ,חוברת 3, מרץ 2001 745, 748.

אסף פוזנר "חוק החוזים המינהליים – כורח המציאות" משפטים יב 506, 508 (תשמ"ג) ‏

Rule 11(e)(4) of the Federal Rules of Criminal Procedure, 18 U.S.C.A

M.S. Unbreit The Handbook of Victim Offender Mediation (San Francisco

A.W. Alschuler "The Changing Plea Bargaining Debate" 69 Cal. L. Rev.  652; S.J. Schulhofer 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות