עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בחינם הסכסוך היהודי ערבי (עבודה אקדמית מס. 908)

‏0.00 ₪

17 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 908

סמינריון בחינם הסכסוך היהודי ערבי

תוכן עניינים

מבוא.

הרקע לסכסוך והתפתחותו לפני מלחמת העולם הראשונה.

יחס האסלאם ליהדות.

הכמיהה לציון בקרב יהדות העולם והתנועה הציונית..

התגבשות התנועה הלאומית הפלסטינית לפני מלחמת העולם הראשונה.

מלחמת העולם הראשונה והשפעותיה על יחסי יהודים-ערבים..

הצהרת בלפור.

התפתחות הזהות הלאומית הערבית בפלשתינה מאז שנות העשרים ותרומתה לסכסוך היהודי-ערבי

התנועה הלאומית הפלסטינית בשנות העשרים.

עיתון פלסטין והידחס תושבי ארץ ישראל הערבים כלפי הציונות.

חאג' אמין אל חוסייני

החרפת הסכסוך היהודי-ערבי בשנות השלושים ובמלחמת העולם השנייה. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה. 

בתחילת המאה ה- 20 הייתה ארץ ישראל (פלשתינה) תחת שליטה עות'מנית. במהלך תקופה זו החלה עליות מאסיביות של יהודים לארץ ישראל (העלייה הראשונה והשנייה). אמנם היו בתקופה שלפני 1914 חיכוכים מקומיים בין יהודים לערבים אך לא היה מדובר במאבק לאומי כללי (פורת, 1976). מאז מלחמת העולם הראשונה גאה המתח בין היהודים לערבים בארץ ישראל, עד שהגיע למלחמה אלימה ורצחנית ב- 1948, בה התכוונה ההנהגה הערבית לבצע "טיהור אתני" ביהודים, אך עקב אי הצלחתם קרה תהליך הפוך של בריחה וגירוש המוני שזכה לכינוי "הנכבה" (מוריס).

עיקר העבודה תתמקד בתקופה של 1914 – 1948 שנמצאת בין שני הקטבים הללו. העבודה תסקור את התפתחות הסכסוך מבחינה היסטורית. אתמקד בגורמים הפוליטיים הפנימיים (התנועה הציונית מול התנועה הלאומית הערבית), המדיניים (הצהרת בלפור, "הספרים הלבנים", "ועדת פיל", השפעה חיצונית של התנועה הנאצית), דתיים (תפיסת האסלאם את היהדות), ניסיונות הידברות (הסכם ויצמן-פייסל) מול התפרצויות אלימות (מאורעות תרפ"ט, המרד הערבי של 1936) ונכיר את דמויות המפתח שתרמו לליבוי הסכסוך (המופתי חאג' אמין אל חוסייני, אז-א-דין אל קאסם, העיתון "פלסטין").

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

רובינשטיין, א.  מהרצל עד רבין והלאה: מאה שנות ציונות. תל אביב: שוקן.