עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סיקור עיתונות מבצע עמוד ענן השוואה בין עיתון יומי רגיל לעיתון אליטיסטי - מעריב מול הארץ (עבודה אקדמית מס. 9012)

‏390.00 ₪

36 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9012
סמינריון סיקור עיתונות מבצע עמוד ענן השוואה בין עיתון יומי רגיל לעיתון אליטיסטי - מעריב מול הארץ

תוכן עניינים:

מבוא. 

סקירת ספרות. 

הבדלים בין עיתון הארץ האליטיסטי לבין מעריב. 

עיתון "הארץ". 

עיתון מעריב. 

מאפייני העיתון מעריב לעומת הארץ

רקע תאורטי: תקשורת במלחמה,סיום צבאי של מלחמה. 

יחסי צבא-תקשורת בעידן המודרני 

מקרה הבוחן: מבצע עמוד ענן 

מערך המחקר

שאלת המחקר המרכזית.

שאלת מחקר משנית. 

שאלת מחקר משנית. 

שיטת מחקר.

גישות למחקר האיכותני 

ממצאי השוואה בין העיתונים. 

תימה 1 : סיקור עמוד ענן היום הרביעי 

תימה 2 : הגעתו של של שייח יוסוף אל קרדאווי, אחד מגדולי הפוסקים בעולם המוסלמי, לעזה והנאום שם על סיכום מבצע עמוד ענן 

מגבלות המחקר. 

תרומת המחקר. 

מחקרי המשך. 

סיכום ומסקנות. 

ביבליוגרפיה. 

נספחים. 

סיקור מבצע עמוד ענן במעריב. 

סיקור מבצע עמוד ענן בהארץ. 

 

עבודה זו תעסוק בסיקור היבטים מסויימים של מבצע עמוד ענן על ידי התקשורת הישראלית ( עיתוני הארץ ומעריב) לאורכו.

בעבודה זו תישאל השאלה מה היו מאפייני הסיקור והניתוח של מבצע עמוד ענן, וכיצד היו הדעות והעמדות שבעיתון מעריב לעומת עיתון הארץ?

מדינת ישראל הינה מדינה הנמצאת באופן תמידי במצב ביטחוני רגיש, על כן קיימת לעיתים התנגשות בין השאיפה לקיים אורך חיים דמוקרטי המבוסס על חופש המידע לבין התחשבות בסוגיויות הביטחוניות. בגלל ההתנגשות הזו, קיימת שליטה במידע שיכול להופיע בשידורי אמצעי התקשורת ולפעמים אוסרים על פרסום דברים אשר עלולים לפגוע בביטחון המדינה. איסור זה נקרא צנזורה, והיא פוגעת בחופש העיתונות, המידע, הביטוי וזכות הציבור לדעת. אך למרות פגיעה זו, נראה כי ב"מדינת מלחמה" חייבת להתקיים הגבלה על הדיווחים הקשורים למלחמות וטרור. לאור מצב זה, מתקיימים מקום המדינה ועד היום עימותים רבים לגבי מינוני הצנזורה, שטענה כי לציבור יש זכות לדעת והתקשורת אמורה לקיים את תפקידה המקורי והוא- להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה.

(יהושפט הרכבי , עמ' 217-238)

העיתון נושא את התואר "כלב השמירה של הדמוקרטיה", כלומר מדובר בעיתונות משכילה, מספקת מידע, רקע הולם וכיוצא בזה. עיתונות המשרתת את הצורך במידע, ממלאת פונקציה קוגניטיבית. לעיתון כמה מאפיינים בולטים, ראשית, העיתון האיכותי תורם למעורבות חברתית, שנית, הביקורת מופנית בעיקר כלפי מוסדות הכוח והשליטה בחברה כפי שמתחייב מעצם התואר "כלב השמירה של הדמוקרטיה, שלישית, אופי הכתיבה: היסטורית וריאלית, מתאפיינת ברצף, רקע, קשר בין זמן למרחב, סיבה ותוצאה. כתיבה המדגישה ייצוג יותר מאשר דמויות. דגש על התבוננות רחבה מן החוץ, ממרחק המאפשר לראות תווי מתאר כלליים.

בעבודה זו אנקוט בשיטת מחקר האיכותני. השיטה תהיה השוואה טקסטואלית בין כתבות מעריב להארץ בשתי התימות המוגדרות בשאלות המחקר המשניות.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יעקב בר-סימן-טוב, המעבר ממלחמה לשלום: המורכבות בקבלת החלטותהמקרה הישראלי (תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב,. 109-103), ע"ע 33-10

דניאל דור, עיתונות תחת השפעה, הוצאת בבל.

יהושפט הרכבי, מלחמה ואסטרטגיה תל-אביב: מערכות, ע"ע 238-217

מיכאל וולצר, מלחמות צודקות ולא-צודקות (תל- אביב: עם עובד), ע"ע 272


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות