עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מפעלי ים המלח כגורם משפיע במארג של תיירות וטבע (עבודה אקדמית מס. 661)

‏290.00 ₪

43 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 661
סמינריון מפעלי ים המלח כגורם משפיע במארג של תיירות וטבע

תוכן עניינים

מבוא. 3

נושאים מעוררי מחלוקת. 6

התיירות בים המלח. 8

תרשים 1: פגיעה אפשרית בתיירות ובסביבה. 10

המחלוקות בין הגורמים התיירותיים והסביבה. 11

ניצול משאבי האנוש בים המלח והקשר לתיירות. 15

תרשים 2: תאור סכמתי של מהלך הקונפליקט. 16

התיירות בים המלח כמשאב. 17

תיירות ירוקה ופיתוחה. 18

עמדתם של יזמי התיירות בים המלח. 18

עמדתם של הפעילים הסביבתיים.. 19

מרכיבי הקונפליקט. 22

המאבק של מלון הקדרון 22

תכנית חבר ותכנית עין גדי 23

תעשייה מול תיירות ים המלח. 24

מפעלי ים המלח. 24

בריכה מספר 5. 24

סיכום.. 26

נספחים.. 35

ביבליוגרפיה. 35

 

החברה המזוהה ביותר עם ים המלח הינה מפעלי ים המלח, חברה אשר עוסקת הפקת מחצבים באזור האתר. מפעלי ים המלח נוסדו על ידי מדינת ישראל בשנת 1952, על בסיסה של חברת האשלג הארץ-ישראלית, אשר הוקמה בשנת 1929. זו מפיקה בעיקר אשלג, ברום וכן תרכובות ברום. החברה מספקת לחברת מגנזיום ים המלח" חברת הבת של מפעלי ים המלח, את חומרי הגלם להפקת המגנזיום. היא אחת מיצרני הברום והאשלג הגדולים בתבל. מפעלי ים המלח נמצאים בבעלות חברת כימיקלים לישראל, חברת בת של החברה לישראל, אשר נשלטת על ידי משפחת עופר.

פעילות תיירותית ובניה ופיתוח של מתקני תיירות גורמים גם לפגיעה בנוף החזותי. דוגמא לכך היא הקמת אזור נופש על ידי חברת וולט דיסני בשטח הנמצא בתוך הפארק הלאומי סקויה (Sequia) בארה"ב. לצורך ההקמה נדרש יישור והרחבת דרך עפר שתעבור בצד הדרום מערבי של הפארק, אלא שהיה צורך לתכנן זאת בצורה כזו שלא תהיה פגיעה בנוף המיוחד של המקום, שהוא למעשה תשתית התיירות וגורם המשיכה התיירותי.

הפוטנציאל התיירותי באזור ים המלח מבוסס על ערכי טבע, נוף והיסטוריה ייחודיים המאפיינים אותו ועל 'גרעין קשה' של תיירות מרפא הנשענת על התכונות המיוחדות של ים המלח. עובדה זו מחייבת קירבה של אתרי המלונאות לים המלח או לגופי מים מלאכותיים בעלי תכונות דומות. ענף תיירות המלונאות והמרפא מהווה את הענף המשמעותי ביותר מבחינת ההכנסה המתקבלת עם הפעלתו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


  1. פליישר ע. וניצב י.  תיירות אקולוגית-הגדרות, קוים מנחים ודוגמא ליישום בצפון ים המלח וגאון הירדן, רחובות.
  2. שוורץ-מילנר ב. וכדן י. , "עושים את המוות לים המלח", פרסום החברה להגנת הטבע, האגף לשימור סביבה וטבע, .

 "צפון ים המלח - תכנית אב לפיתוח תיירות",  מועצה אזורית מגילות וההסתדרות  הציונית העולמית.

"ים המלח - פיתוח תיירותי בר קיימא, עמדת המשרד לאיכות הסביבה, רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע".

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות