עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אלימות כלפי קשישים, התעללות, הזנחה של הקשישים, היתעללות בקשישים, גיל הזהב (עבודה אקדמית מס. 5102)

‏290.00 ₪

22 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 5102
סמינריון אלימות כלפי קשישים, התעללות, הזנחה של הקשישים, היתעללות בקשישים, גיל הזהב סמינריון אלימות כלפי קשישים, התעללות, הזנחה של הקשישים, היתעללות בקשישים, גיל הזהב

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תופעת האלימות כלפי קשישים?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

התפתחות היסטורית. 

נתונים על התעללות בקשישים. 

דוח מבקר המדינה. 

נתוני משרד הרווחה. 

אופי הקשיים בהתמודדות עם הפגיעות בזקנים.

התפתחות המצב המשפטי 

חוקים אזרחיים נוספים. 

תוכניות סיוע וטיפול לקשישים. 

קשישים בישראל - כללי 

מיזם ״ברק לגיל הזהב״ - התמודדות עם אלימות כלפי קשישים. 

נקודות לדיון 

ביבליוגרפיה. 

נספח. 

נתונים על התעללות בקשישים והזנחתם. 

 

קיימת חוסר אחידות והסכמה לגבי ההגדרה של אלימות והתעללות בזקנים. ההתעללות מתרחשת בהקשר של יחסי אמון. הפוגע הוא מסביבתו הקרובה של הקורבן, בן משפחה, קרוב, שכן, מטפל בהקשר של טיפול לקוי.

ההתעללות יכולה להתבטא במספר דרכים: מבחינה הכרתית התייחסות לזקן בצורה מעליבה באמצעות פגיעה בכבודו העצמי והשפלתו באופן חד פעמי או לאורך זמן; מבחינה פיזית התעללות גופנית תוך גרימת כאב ומצוקה לזקן; מבחינה מינית קיום מגע מיני שלא בהסכמה או ניצול חוסר מודעות למצבו הנפשי; ניצול כלכלי של קשישים יכולה להתבטא בעשיקתו של הזקן מנכסיו הכלכליים והחומריים. קשישים עריריים נופלים לעתים קרבן לקרובי משפחה, שכנים או זרים, שמציעים את עצמם כידידים, יועצים או מגנים, ומנצלים את כספם ורכושם

הגורמים המקצועיים מבחינים בין אלימות כלפי קשישים לבין התעללות בקשישים והזנחתם. מעשה אלימות כלפי קשישים הוא בדרך כלל אירוע חד-פעמי הנעשה בידי אדם זר - פורץ, עבריין או שודד -ותלונה עליו היא בתחום טיפולה של המשטרה.

התעללות והזנחה, או התעמרות, הן התנהגות הרסנית כלפי הקשיש המתרחשת בהקשר של יחסי אמון בינו לבין סביבתו הקרובה. התנהגות זו מתמשכת ועקבית ופוגעת בקשיש מבחינה פיזית, פסיכולוגית, חברתית או כלכלית.בדרך כלל המתעלל והמזניח הוא אדם המוכר לקשיש - בן משפחה, שכן או מטפל.

שתי תופעות אלו חמורות במיוחד מאחר שבדרך כלל אוכלוסיית הקשישים פגיעה יותר - על-פי רוב הקשישים אינם מסוגלים להגן על עצמם, ולעתים אף לא לדווח על הפגיעה לגורמים הרלוונטיים.אף-על-פי שנושא הדיון בוועדה ונושא חיבור זה הוא אלימות כלפי קשישים, לא נוכל להתעלם מתופעת ההתעללות.כמו כן, לעתים יש קשר בין מעשי אלימות למעשי התעללות והזנחה, ולעתים הגבול בין השניים מטושטש. על כן מובאים בנספח לחיבור זה גם נתונים על התעללות בקשישים והזנחה שלהם.

בשנים האחרונות הוגשו למשטרה בכל שנה כ-2,000 תלונות בגין אלימות כלפי קשישים.

המשטרה, אשל-גיוינט וגופים אחרים משתפים פעולה במיזם ״ברק לגיל הזהב״, שנועד לקיים פעילות למניעת עבריינות, התעללות ואלימות כלפי קשישים באמצעות אבטחה, מיגון, הסברה ושיתוף פעולה בין הגורמים המקצועיים בשיטור הקהילתי וב״קהילות התומכות״ של אשל-גיוינט.

בחיבור זה מוצגים נתונים כלליים על קשישים בישראל, נתונים על אלימות כלפי קשישים והסבר על מיזם ״ברק לגיל הזהב״. כמו כן, מובאות נקודות אחדות לדיון, בעיקר בדבר היקפו של המיזם, המתנדבים בשורותיו, מיגון בתי הקשישים, וכן רמת הדיווח הנמוכה של אוכלוסיית הקשישים שאינה מתגוררת ב״קהילות התומכות״.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים ) 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2018)

לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס

עליזה לב, יונתן אנסון, אלימות פיזית כלפי קשישים מצד בני משפחותיהם: שכיחות התופעה וגורמי סיכון, בתוך: חברה ורווחה כרך כח 2

שלי לוי, "התעללות בקשישים והזנחת קשישים בישראל נתונים ודרכי התמודדות", דו"ח שהוגש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת

דפנה סידס כהן, שמוליק חזקיה, ‏אלימות כלפי זקנים והתעללות בהם, מרכז המחקר והמידע ממ"מ של הכנסת

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות