עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית האזנת-סתר ופרטיות, מעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה פלילית ובטחונית (עבודה אקדמית מס. 2890)

‏290.00 ₪

41 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2890

עבודה סמינריונית האזנת-סתר ופרטיות, מעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה פלילית ובטחונית

 

שאלת המחקר

 כיצד בא לידי ביטוי המתח בין חוק האזנת-סתר לבין חוק הגנת הפרטיות  ?

תוכן עניינים

מבוא. 3

חוק האזנת-סתר מול חוק הגנת הפרטיות. 4

חוק האזנת סתר - מבט ביקורתי 6

האזנת סתר לשיחותיו של אדם. 10

האזנות ברשות-היחיד והאזנות ברשות-הרבים. 12

ההבחנה במישור הספציפי - האזנות לשיחותיהם של עצורים ואסירים. 21

הסדרים החלים על האזנות-סתר ברשות-היחיד 23

הסדרים החלים על האזנות-סתר ברשות-הרבים. 26

אזורים שאינם רשות-היחיד - ושאינם רשות-הרבים. 30

האזנת-סתר לשיחות חסויות. 30

פירות העץ האסור : ראיות שהושגו בניגוד לחוק האזנת-סתר 33

סיכום. 38

ביבליוגרפיה. 39

 

 

העלייה ברמת הפשיעה; אופיים המתוחכם של אמצעים שונים הנקוטים בידי עבריינים להקלתה של פעילותם המזיקה ולהסתרתה; קשר השתיקה, האופף לעתים קרובות מעשים פליליים שבוצעו - כל אלה תבעו מענה מתאים מהרשויות הממונות על שמירת הסדר הציבורי.

חלקו הניכר של מענה זה הוא השימוש, ההולך ומתרחב, שעושה המשטרה במכשירים אלקטרוניים מוסתרים, המאפשרים לה לעקוב אחר תנועותיהם ושיחותיהם של אנשים מבלי שאלה יבחינו בכך. חיוניותה של פעילות זו אינה מוטלת בספק: האימרה "בתחבולות תעשה לך מלחמה"1 מקבלת משנה-תוקף כשמדובר במלחמה נגד הפשיעה הגואה.

יחד עם זאת, הרחבת סמכויותיהם של רשויות החקירה יתר-על-המידה עלולה להעמיד בסכנה את זכויותיו הבסיסיות של הפרט. משטר ליברלי נאור חייב להכיר בקיומם של עניינים שאותם זכאי הפרט לשמור לעצמו מבלי שיינתן להם פומבי ללא הסכמתו2.

 

אמצעי ציתות ובילוש מתוחכמים, המבטיחים מעקב ממושך אחר אדם והמקשים עליו להיות לבדו או להסתודד עם הקרובים אליו, מאיימים לחדור אל תוך אותם עניינים ולפגוע באורח-חייו התקין של האדם. אמצעים אלה, אם אכן יותר להפעילם ללא הגבלה, עלולים לפגוע בפרטיותו של אדם בכל דבר החיצוני לעצם האדם, והמשטר המצמצם את תחום הפרטיות רק לדברים שבלב (ואף זאת, בשל העדר התפתחות טכנולוגית מתאימה), אינו נמנה עם המשטרים הנאורים. ברור גם, כי הזכות לפרטיות צריכה לעמוד לכל אדם באשר הוא אדם, לרבות חשוד בביצוע עבירה, עצור או אסיר שהורשע בדינו2.

קביעת מתחם פרטיותו של אדם חייבת להיעשות בהתחשב בצורך חברתי לקיים חיי חברה תקינים, ואלה מותנים במידה רבה ביכולתם של הממונים על שמירתם למנוע עבירות ולגלות עבריינים. נעילה הרמטית של מתחם הפרטיות מפני רשויות אכיפת החוק עלולה לסכל הבטחת הסדר הציבורי על-ידן ואין צריך לומר כי גישה מעין זו איננה מעשית. יש מקום לאזן בין התביעה ה"פרטית" לפרטיות לבין התביעה ה"ציבורית" להבטחת יעילותם של מנגנוני אכיפת-החוק.

במרכזו של איזון זה בעידן הטכנולוגי-מודרני עומדת הבעיה של אמצעי ציתות ובילוש אלקטרוניים, זאת בשל הפוטנציאל רב-העוצמה של פגיעה בפרטיות הטמון באמצעים אלה3. בעיה זו באה על פתרונה החקיקתי בחוק האזנת-סתר, התשל"ט-19794, ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-19815, וברשימה זו אדון בטיבו של פתרון זה.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק האזנת סתר,

חוק הגנת הפרטיות

 

דן חי, ההגנה על הפרטיות בישראל (מלגה הוצאה לאור)

א' ברק "בית-המשפט העליון ואמון הציבור" בתוך מבחר כתבים (ח' ה' כהן וי' זמיר עורכים, תש"ס, כרך א) 965, 967, 968.

א' ברק "על החשיבה הקונסטיטוציונית" המשפט א 45, 45, 49-48, 49 (הערות שוליים הורדו).

ז' סגל "הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת" עיוני משפט ט (התשמ"ג-מ"ד) 175.

בש"פ גנימאת נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(3) 355, 375.

 

 C. Miller, "Finders, Keepers, Beepers, Weepers: U.S. v. Knotts – A real-istic Approach to Beeper Use and the Fourth Amendment" 27 St. Louis Un. L.J. 483, 502-506


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת